Tiks iegādāts aprīkojums zivju resursu aizsardzībai

Viļakas novada pašvaldība, īstenojot projektu 20-00-S0ZF03-000041 „Publisko ūdenstilpņu zivju resursu aizsardzība Viļakas novadā”, noslēdza līgumu ar SIA „Dole Marine”, par inventāra iegādi zivju resursu aizsardzības nodrošināšanai.

Kopējā līguma summa ar PVN sastāda 9691,47 EUR, no kuriem 8410,03 EUR ir publiskais finansējums no Valsts Zivju fonda.

Projekta ietvaros tiks iegādāta stiklšķiedras laiva, četrtaktu motors 25 ZS un laivas piekabe, lai nodrošinātu publisko ūdenstipņu zivju resursu aizsardzību un ieviestu Viļakas ezera apsaimniekošanas plāna aktivitātes, kas palīdzēs mazināt maluzveju un ļaus zivīm sasniegt noteiktos izmērus, pirms tās tiek nomakšķerētas.

Teksta autore projekta vadītāja Santa Šmite.

Citas ziņas no šīs kategorijas

Noslēgusies viktorīna par novada vēsturi

No 05.02.2021. līdz 05.03.2021.gadam Viļakas novada muzejs visiem interesentiem internetā organizēja viktorīnu. Viktorīnā bija ...

Ar jauna vides objekta atklāšanu tika iesāktas Viļakas 730 gadu jubilejas svinības

Sākot svinēt Viļakas pilsētas  730 gadu jubileju, pie Evanģēliski luteriskās baznīcas, 19.jūlijā tika atklāts ...

Labiekārtos Stiglovas gravu, nomarķēs jaunu velo maršrutu Tepenīcas apli un uzstādīs pils maketu

Lauku atbalsta dienests ir atbalstījis Viļakas novada domes iesniegtos Leader projektus 7.konkursa kārtā. Viļakas ...