Tiks iegādāts aprīkojums zivju resursu aizsardzībai

Viļakas novada pašvaldība, īstenojot projektu 20-00-S0ZF03-000041 „Publisko ūdenstilpņu zivju resursu aizsardzība Viļakas novadā”, noslēdza līgumu ar SIA „Dole Marine”, par inventāra iegādi zivju resursu aizsardzības nodrošināšanai.

Kopējā līguma summa ar PVN sastāda 9691,47 EUR, no kuriem 8410,03 EUR ir publiskais finansējums no Valsts Zivju fonda.

Projekta ietvaros tiks iegādāta stiklšķiedras laiva, četrtaktu motors 25 ZS un laivas piekabe, lai nodrošinātu publisko ūdenstipņu zivju resursu aizsardzību un ieviestu Viļakas ezera apsaimniekošanas plāna aktivitātes, kas palīdzēs mazināt maluzveju un ļaus zivīm sasniegt noteiktos izmērus, pirms tās tiek nomakšķerētas.

Teksta autore projekta vadītāja Santa Šmite.

Citas ziņas no šīs kategorijas

Erasmus+ projekta Nr. 2019-2-LV02-ESC11-002634 „Give to get” Aktivitātes Viduču pamatskolā

Viduču pamatskolā darbojās brīvprātīgā darba veicējas – Liana no Armēnijas un Helena no Norvēģijas. ...

Žīguru kultūras nama līnijdeju grupa “Punktiņi” uzstājās Veclaicenes tautas namā koncertā “Sadancojam Veclaicenē”

Lieldienu saulainajā rītā Žīguru kultūras nama līnijdejotājas posās tālajā ceļā uz Alūksnes novada Veclaicenes ...

Šogad „Baznīcu nakts 2021” atvērta individuāliem apmeklējumiem dienas garumā un ar programmām tiešsaistē

Sestdien, 29. maijā kristīgās kultūras notikumā „Baznīcu nakts 2021” dalību apstiprinājušas 97 baznīcas visā ...