Tiks iegādāts aprīkojums zivju resursu aizsardzībai

Viļakas novada pašvaldība, īstenojot projektu 20-00-S0ZF03-000041 „Publisko ūdenstilpņu zivju resursu aizsardzība Viļakas novadā”, noslēdza līgumu ar SIA „Dole Marine”, par inventāra iegādi zivju resursu aizsardzības nodrošināšanai.

Kopējā līguma summa ar PVN sastāda 9691,47 EUR, no kuriem 8410,03 EUR ir publiskais finansējums no Valsts Zivju fonda.

Projekta ietvaros tiks iegādāta stiklšķiedras laiva, četrtaktu motors 25 ZS un laivas piekabe, lai nodrošinātu publisko ūdenstipņu zivju resursu aizsardzību un ieviestu Viļakas ezera apsaimniekošanas plāna aktivitātes, kas palīdzēs mazināt maluzveju un ļaus zivīm sasniegt noteiktos izmērus, pirms tās tiek nomakšķerētas.

Teksta autore projekta vadītāja Santa Šmite.

Citas ziņas no šīs kategorijas

Starp debesīm un zemi

Kas gan varēja paredzēt, ka atkal satikšanos koncertā Viļakas Romas katoļu baznīcā piedzīvosim pēc ...

Var iesniegt lauku bloku precizējumus

No šā gada 7.februāra lauksaimnieki var veikt lauku bloku un ainavu elementu precizēšanu. Precizēšanas ...

Viļakas novada domes ārkārtas sēde 

Viļakas novada domes ārkārtas sēde  tiek sasaukta 12.03.2020. plkst.15.00 Viļakas novada domē, Abrenes ielā ...