Tiks iegādāts aprīkojums zivju resursu aizsardzībai

Viļakas novada pašvaldība, īstenojot projektu 20-00-S0ZF03-000041 „Publisko ūdenstilpņu zivju resursu aizsardzība Viļakas novadā”, noslēdza līgumu ar SIA „Dole Marine”, par inventāra iegādi zivju resursu aizsardzības nodrošināšanai.

Kopējā līguma summa ar PVN sastāda 9691,47 EUR, no kuriem 8410,03 EUR ir publiskais finansējums no Valsts Zivju fonda.

Projekta ietvaros tiks iegādāta stiklšķiedras laiva, četrtaktu motors 25 ZS un laivas piekabe, lai nodrošinātu publisko ūdenstipņu zivju resursu aizsardzību un ieviestu Viļakas ezera apsaimniekošanas plāna aktivitātes, kas palīdzēs mazināt maluzveju un ļaus zivīm sasniegt noteiktos izmērus, pirms tās tiek nomakšķerētas.

Teksta autore projekta vadītāja Santa Šmite.

Citas ziņas no šīs kategorijas

Turpinās būvdarbi Rekavas vidusskolas darbnīcu ēkā

2023. gada vasarā, siltajā un saulainajā septembrī sekmīgi turpinās plānotie būvdarbi projektā Nr. 4.2.2.0/21/A/018 ...

Finanšu komitejas sēde

Finanšu komitejas priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs sasauc Finanšu komitejas sēdi 2021.gada 21.oktobrī plkst.15.00. Sēde notiks ...

Iepazīstam zaļo ceļu posmu Ropažu novadā

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild ...