Koncerts “Muns Sargenģeļ” Viļakā

Tikai četros koncertos Latvijā – Līksnā, Preiļos, Rīgā un Viļakā bija iespējams dzirdēt koncertu “Muns Sargenģeļ”, kurā dziedāja mecosoprāns Ilona Bagele, ērģeles spēlēja Ilona Birģele un čellu Inita Malnača. Koncertu sērija 4.oktobrī noslēdzās Viļakas Romas katoļu baznīcā. Jau otro reizi ērģelniece Ilona Birģele koncerta apmeklētājiem Viļakā piedāvāja koncertprogrammu, kas ir veidota tikai no latviešu komponistu (R.Jermaka, J.Ivanova, A.Selicka, G.Kuzminas – Juknas, I.Rupaines, R.Dubras) skaņdarbiem un dziesmām. Tuvojoties gada tumšākajam novembra mēnesim, koncerts “Mums Sargenģeļ” bija labs ieskaņas koncerts, lai padomātu gan par saviem sargeņģeļiem, ko Dievs mums katram ir devis, gan arī par mūsu tuvajiem, kuri mūs redz un sargā no citas pasaules. Ērģelniece Ilona Birģele Viļakā jūtās kā mājās un priecājās par iespēju satikties un muzicēt Viļakas klausītājiem. Plašās Viļakas katoļu baznīcas velves piepildīja skanīgā Latvijas Nacionālās operas solistes Ilonas Bageles balss, īpašo noskaņu koncertam piešķīra Initas Malnačas spēlētais čells. Koncerta pirmā daļa pagāja māksliniecēm muzicējot un dziedot no ērģeļu balkona. Kas lika aizdomāties, ka mums sargeņģeļi ir tāli un neaizsniedzami, taču koncerta 2.daļā mākslinieces nonāca lejā pie publikas, lai koncerta apmeklētāji viņas redzētu un mākslinieces sajustu cilvēku enerģiju. Tad likās, ka sapnis ir piepildījies – jo ir iespējams sargeņģeļus sajust tepat, tepat blakus, ka sargeņģeļi ir pavisam mums tuvu, tuvu. Sirds siltus aplausus izpelnījās mākslinieces, saņemot dāvanā krāsainos rudens ziedus, Birutas ceptos Viļakas saldumus un pateicības vārdus no koncerta apmeklētājiem.

“Esmu saviļņots, ka mums ir tik daudz skaistu svētku, 2.oktobrī Romas katoļu baznīcā lūdzāmies par svētajiem sargeņģeļiem, šodien par sv. Francisku no Asīzes. Tik daudz mums skaistu dāvanu, izmantosim, lai šie skaistie svētki mūs garīgi atjauno un stiprina. Lai tas palīdz arī mums kādam būt par sargeņģeli, reizēm ar lūgšanu, smaidu, padomu, klātbūtni, konkrētu darbu. Paldies maniem sargeņģeļiem, kas mani atbalsta un sargā! Paldies māksliniecēm par lūgšanu – koncertu. Paldies mūsu draudzes vecākajai un ērģelniecei Initai Raginskai par asistenta lomu ērģelniecei un palīdzēšanu koncerta organizēšanā. Paldies Viļakas mūzikas un mākslas skolas direktoram Aldim Prancānam par tehnisko nodrošinājumu koncerta apskaņošanai. Paldies katram, kurš atnāca. Aicinu visus, kuriem iespējams 14.oktobrī plkst. 8.00 apmeklēt Sv. Misi, kurā lūgsimies par koncerta “Muns Sargenģeļ” māksliniecēm. Vēlu katrai dienai Dieva svētību un atcerieties palūgties: “mans sargeņģeļi sargā mani”,” pateicās Viļakas Romas katoļu draudzes prāvests Guntars Skutels.

Teksts: Vineta Zeltkalne
Foto: pr.Guntars Skutels un Vineta Zeltkalne

 

Citas ziņas no šīs kategorijas

Spēle “Ziemeļlatgales detektīvi”

Aicinām piedalīties spēlē, kura tapusi Balvu Centrālajai bibliotēkai sadarbībā ar Balvu un Viļakas novadu ...

PAZIŅOJUMS Viļakas novada muzejs

Informējam, ka sakarā ar izsludināto ārkārtas situāciju valstī un, ņemot vērā ieteikumus neapmeklēt publiskus ...

Labdarības koncerts “Nepaej garām!”

Ar ikdienas rūpēm, ar šī gada  mainīgajiem laika apstākļiem, ar domām par Ziemassvētkiem klāt ...