Dzejas pēcpusdiena Viļakas Valsts ģimnāzijas 1.-6.klašu skolēniem

Vasara savus draiskuļus atstāj.
Un, lapu čaukstošos paklājus klājot,
Ar liepu vējainām rokām mājot,
Gar skolas stūri aiziet.
(V.Līvzemnieks)

Dzejas dienu pasākumu Viļakas Valsts ģimnāzijas 1.-6.klašu audzēkņi gaidīja ar nepacietību, jo satikšanās vieta skolas pagalms, kur visi aicināti sajust dzejas burvību. Rokās dzejas lapas, krāsaino krītiņu spainīši, lai varētu ilustrēt savus dzejoļus un visi čakli ķeras pie darba.

   1.klases skolēni priecājās par saulaino dienu un jutās laimīgi atainot Pētera Zirnīša dzejoli „Reizrēķins”. Viņiem ļoti patika zīmēt, tikai piekusa kājas. Ļoti patika zīmēt kokus, sēnes, egles un rūķīti. Visi priecājāmies par skanīgo lasījumu.

Kopā ar 2.klases bērniem mēs devāmies ceļojumā ar Dagnijas Dreikas dzejoļa „Vilcienā nodziedamā dziesmiņa” galvenajiem tēliem lāčiem. Skolēni atzīst, ka ir ļoti aizraujoši zīmēt ar krītiņiem uz asfalta.

   3.klase klausījās dzejoļus no jaunās dzejas grāmatas “Garā pupa”, tos lasa aktieris Kaspars Znotiņš. Visiem ļoti iepatikās Marta Pujāta dzejolis „***” un Ievas Samauskas dzejolis „Es aizbraukšu”. Sabīne Aleksāne pati sacerēja dzejoli, kuru bērni nolēma ilustrēt. Skolēni ar prieku darbojās un sadarbojās grupās.

  Savukārt, 4.klases Evelīna atzīst, ka Dzejas dienās mūs lutināja saulainais atvasaras laiks. Visi kopā deklamējām un ilustrējām dzejoļus. Manai darba grupai ļoti patika ilustrēt I.Medeņa dzejoli „Miķeļnīcas”. Visi darbi bija ļoti interesanti un krāšņi.

   5.-6.klašu skolēni latviešu valodas un literatūras stundās lasīja, klausījās dzeju un iztēlojās tēlus.  Viņiem patika dzejoļu izloze, dalījums grupās. Bērni centās izprast dzeju, vizualizēt tēlus. Interesanti bija veidot komandas zīmējumu, ko vajadzēja prezentēt un izteiksmīgi deklamēt.

Pagalms bija pārvērties par krāsainu gleznu, ko veidoja bērnu zīmējumi uz asfalta. Nāciet un lasiet!

Dzeju lasīja, ilustrēja kopā ar skolotājām Lindu, Iju, Inesi, Irēnu un Inetu! Foto: Linda Ozola

 

Citas ziņas no šīs kategorijas

Skolotāju diena Viļakas Valsts ģimnāzijā

7.oktobrī Viļakas Valsts ģimnāzijā tika svinēta Skolotāju diena, par kuras norisi tradicionāli atbild 12.klase. ...

Viļakas Valsts ģimnāzijas skolēnu parlaments uzsāk jaunu darba cēlienu

Ikviens no mums ir izjutis Covid-19 sērgas ietekmi, ja ne ikdienas darbā, tad atpūtā ...

Finanšu komitejas sēde

Finanšu komitejas priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs sasauc Finanšu komitejas sēdi 2022.gada 17.martā plkst.15.00. Sēde notiks ...