Pasākums “Marienhauzenas muižas apbūve laika gaitā”

25.septembra saulainajā dienā ikvienam bija iespēja iepazīt Marienhauzenas muižas apbūvi laika gaitā. Viena no pilsētas skaistākajām vietām ir bijusī muižas apbūve, kura laika gaitā ir mainījusies. Kādas ēkas pazudušas, kādas pārveidotas un vēl arī uzceltas jaunas. Laiks iet un  mainās arī sabiedrības pieprasījums. Muižas laikos vajadzēja celt muižu un iestādīt muižas aleju, izveidot akmens žogu, saimniecības ēkas, tad pēc muižas nodedzināšanas jau brīvvalsts laika radās nepieciešamība celt skolu un vieta tika izvēlēta tur, kur atradās bijusī muiža. Laikam ejot attīstījās rūpniecība un bijušajā muižas saimniecības teritorijā tika uzcelta linu fabrika, jo tuvumā atrodas ezers. Attīstoties kultūras dzīvei arī kultūras nams tika uzcelts. Vēlākos laikos uzcelta bijusī Viļakas pamatskolas ēka un sporta zāle. Bijušais muižas parks pielāgots mūsdienu vajadzībām, ierīkots bērnu atpūtas laukums, estrāde un strūklaka. Var secināt, ka katram laika periodam ir celtas konkrētas iestādes, kas raksturo laikmetu.

            Sākumā visi tikāmies Viļakas Valsts ģimnāzijā, kur ikviens varēja redzēt senās Marienhauzenas muižas un skolas fotogrāfijas. Tad ģimnāzijas skolotāji visiem interesentiem novadīja nelielu ekskursiju pa renovēto skolu, kurā atklājas ļoti interesantas lietas no pagātnes, piemēram, skolas bēniņos saglabājas vecie muižas ķieģeļi no kuriem celta skola, daži no tiem vēl apdeguši, apskatījām skolas pagrabu.  Ļoti interesants bija sienas fragments vienā no kabinetiem, kur redzams vecais 20.gs 30-to gadu sienas krāsojums, ieklausījāmies stātā par to, kā skolā bija organizēta darbība, piemēram, ka izskatījās skolotāju dzīvoklis.

            Pēc tam daudz mazākā pulkā gājām ekskursijā pa bijušo muižas apbūvi- šoreiz vairāk apskatījām teritoriju aiz skolas un kultūras nama, jo tur iepriekš grupā nekad neesam gājuši. Pirmais pieturas punkts bija pie bijušās muižas saimniecības ēkām, kur piedalījāmies aktivitātē- iepazinām dažādus interesantus faktus par muižu, tad virzījāmies gar bijušo linu fabriku uz ezera pusi. Ejot, apskatījām vecās linu fabrikas fotogrāfijas un pievērsām uzmanību liepu alejām. Virzoties gar ezeru, apskatījām senākas un jaunākas Viļakas ezera, pils un pilsdrupu foto, pievērsām uzmanību bijušās muižas žogam. Runājot par muižu, apskatījām krājuma dokumentu- zemes nomas līgumu ar muižniekiem, kur redzams muižnieku zīmogs.

            Ikvienam bija iespēja apskatīt muzeja krājuma priekšmetus par linu fabriku- linus, linu pakulas, linu auduma maisiņu un linu fabrikas kalkulatoru. Ekskursiju noslēdzām ar skolas direktores S.Šaicānes stāstu par bijušās muižas pagrabiem un muižas apbūves nezināmajiem faktiem. Šādās izzinošās ekskursijās varam uzzināt tik daudz jauna, ko iepriekš dzīves steigā neesam pamanījuši.

            Paldies Viļakas Valsts ģimnāzijas direktorei, skolotājām, skolēniem un visiem tiem, kas piedalījās pasākumā.

            Tekstu sagatavoja: Viļakas novada muzeja vadītāja R.Gruševa, foto: tūrisma speciāliste I.Matisāne

Citas ziņas no šīs kategorijas

Atklājām velo-info punktu

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild ...

Latvijas Pasts atgādina par iespējām saņemt pasta pakalpojumus klienta dzīvesvietā Balvu novadā

Latvijas Pasts atgādina par iespējām saņemt pasta pakalpojumus klienta dzīvesvietā vairākās Balvu novada teritorijās ...

Dāvinājums no Luksemburgas

Viļakas novada bibliotēka saņēma mantisku ziedojumu – grāmatu dāvinājumu no Luksemburgas. Grāmatu klāstā ir ...