Viļakas Valsts ģimnāzijas skolēnu parlaments uzsāk jaunu darba cēlienu

Ikviens no mums ir izjutis Covid-19 sērgas ietekmi, ja ne ikdienas darbā, tad atpūtā vai komunikācijā ar citiem. Arī projektu īstenošanā nācies veikt izmaiņas un pārplānot aktivitātes. Projekta Nr.2 „Izkāpt no komforta zonas” aktivitāte „Iespējamā misija” tika pārveidota, piemērojoties jauniešu šī brīža vajadzībām un tika īstenota 2020.gada septembra mēnesī, kad Viļakas Valsts ģimnāzijas audzēkņi veido jaunu skolēnu parlamenta sastāvu.

Lai šis process būtu interesantāks, ikvienam interesentam tika dota iespēja pieteikties skolēnu parlamentā un piedalīties diskusijās par to, kādi ir katra skolēna personīgie mērķi un kā tos iespējams sasniegt, iesaistoties skolēnu parlamenta darbā. Diskutēts tika arī par skolēnu parlamenta būtību, kāpēc ir vērts tajā darboties. Izmantojot spēļu veida metodes, jaunieši mācījās strādāt komandā, paļauties vienam uz otru, pieņemt izaicinājumus, meklēt radošus risinājumus.

Notika arī divas aizraujošas saliedēšanās aktivitātēs- skolēni devās uz jaunatklāto viesu namu „Vecozoli”, kur notika iedvesmas tikšanās ar Andri Ločmeli, kurš jauniešiem piedāvāja ādas meistarklasi. Otra aktivitāte norisinājās Balvos, kur meistares Līgas Bulas vadībā jaunieši ģenerēja idejas un apdrukāja kreklus gan ar pašu izdomātiem saukļiem un attēliem, gan ar savas skolas simboliku, lai katram būtu krekls, kas apliecina piederību skolēnu pašpārvaldei.

Jaunieši ar prieku piedalījās aktivitātēs, kas deva iespēju arī iepazīt vienam otru, strādājot jaunā komandā. Aktivitātes radīja piederības sajūtu savai komandai un radīja interesi sadarboties arī turpmāk, īstenojot kopīgas idejas skolas dzīves uzlabošanai, kas, savukārt, rada lielāku vēlmi apmeklēt savu mācību iestādi un iegūt izglītību.

„Šo jaunatnes iniciatīvas projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS).”

Informāciju sagatavoja projekta vadītāja Madara Jeromāne
Foto no projekta arhīva

Citas ziņas no šīs kategorijas

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja Aija Mežale sasauc Izglītības, kultūras un sporta jautājumu ...

Dalīti vāktu atkritumu konteineru uzlīmju nomaiņa

SIA “ZAAO” (turpmāk – ZAAO) informē, ka ir uzsākta dalīti vāktu atkritumu konteineru uzlīmju ...

Piesakies konkursam “Tava biznesa ideja Balvu novadā”!

Balvu novada pašvaldība izsludina konkursu “Tava biznesa ideja Balvu novadā”! Konkursa mērķis – veicināt ...