Baltu vienotības uguņu sasaukšanās

Mūsdienās tautu vēsturiskās identitātes meklējumi ir aktuāli visā pasaulē. Atgriežoties pie dzīves jēgas meklējumiem, mēs aizvien biežāk uzdodam sev jautājumu – kas mēs īsti esam, no kurienes nākam un kurp virzāmies? Baltu vienības diena ļauj apzināties savas saknes, mudinot ieskatīties dziļākā Latvijas vēsturē un izpētīt savu baltu cilšu piederību, to kultūru atšķirības un raksturojumu.

Kā katru gadu 22.septembrī tiek organizēts atceres brīdis un degtas ugunis pilskalnos un kauju vietās. Baltu ciltis vienojas, lai apliecinātu savu spēku, gara gudrību un cieņu varonīgajiem senčiem. Mūsdienās vienlaikus iedegta uguns iegūst jaunu nozīmi. Kaut gan valstis citu no citas šķir robežas, visā pasaulē izklīdušos baltu pēctečus vieno no senčiem mantotais pasaules uzskats, joprojām dzīvās tradīcijas un paražas.

Šīs dienas vēsturisko izpratni un nozīmi pasākuma dalībniekiem atklāja vēstures skolotāja A.Ločmele. Stāstījumu papildināja patriotiskās dziesmas folkloras kopas “Atzele” izpildījumā un emocionālais N.Orlova dziedājums.

Klātesošos uzrunāja Viļakas novada domes priekšsēdētājs S.Maksimovs, Romas katoļu draudzes priesteris G.Skutels un Viļakas Valsts ģimnāzijas direktore S.Šaicāne. Jauki bija saņemt sveicienus un domu impulsus no Albīnas Veinas, kuras ideju par Baltu vienotības dienas atzīmēšanu turpina Viļakas Valsts ģimnāzijas kolektīvs.

Mēs tikai varam nojaust, kāda bija mūsu tautu vienotība 800 gadus atpakaļ, tāpēc tagad mūsu pienākums un iespēja ir šo vienotību starp mūsu tautām stiprināt un veidot pēc labākajiem nodomiem un atbildības.

Paldies skolotājai I.Krilovai par pasākuma vadīšanu un visiem par kopā būšanu!

Ārpusklases darba koordinatore I.Lindenberga
Foto: M.Zaremba

                                                  

 

Citas ziņas no šīs kategorijas

Viļakas novada domes ārkārtas sēde

Viļakas novada domes ārkārtas sēde  tiek sasaukta 03.06.2020.  plkst.16.00 Viļakas novada domē, Abrenes ielā ...

Noslēdzies projekts “Zaļie ceļi Rīga – Viļaka”

Šī Publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu atbild  Balvu ...