Apstiprināts zivju resursu aizsardzības projekts

Viļakas novada dome saņēma Valsts Zivju fonda projekta 20-00-S0ZF03-000041 „Publisko ūdenstilpņu zivju resursu aizsardzība Viļakas novadā”, apstiprinājumu, kura ietvaros tiks iegādāta stiklšķiedras laiva, četrtaktu motors un laivas piekabe, lai nodrošinātu zivju resursu aizsardzību Viļakas novada publiskajās ūdenstilpnēs.

 

Izstrādājot Viļakas ezera apsaimniekošanos noteikumus, tika  uzsvērta maluzveja, kas vēl joprojām pastāv Viļakas ezerā un makšķerēšana nārsta laikā, ko regulāri policista reidi ar laivu mazinātu, jo līdz šim nav bijuši bieži apsekošanas pasākumi uz ezera, regulāri tiek monitorēts krasts, taču ar to nepietiek, lai būtiski mazinātu maluzveju un aizsargātu zivju resursus vienīgajā publiskajā ezerā Viļakas novadā. Līdz ar to radās nepieciešamība pēc tehniskā nodrošinājuma, kas ļautu pašvaldības policistam veikt regulāras pārbaudes uz ezera, kā arī būt pārbaužu laikā.

 

Tekstu sagatavoja: Santa Šmite

Citas ziņas no šīs kategorijas

Viļakas Valsts ģimnāzijas daudzfunkcionālajā zālē jauni krēsli

Viļakas Valsts ģimnāzija, realizējot projektu Nr. 8.1.2.0/18/I/001 “Modernizēt mācību vidi Viļakas Valsts ģimnāzijā”, bija ...

Finanšu komitejas sēde

Finanšu komitejas priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs sasauc Finanšu komitejas sēdi 2022.gada 21.jūlijā plkst.13.00. Sēde notiks klātienē ...

Vārdu mežģīnēs ietērptās domas

10.septembrī dāsnā atvasaras saule mūs apmīļoja un ļāva svinēt Dzejas svētkus brīvā dabā. Viļakas ...