Rekavas vidusskolas skolēnu aktivitātes mācību gada sākumā

Mācību darba ikdienu dara interesantāku tas, ka sākam ieviest jauno kompetencēs balstīto saturu.

10.a klases skolēni tēmu „Ekosistēma” apguva netradicionāli. Notika stunda dabā, kuras sasniedzamais rezultāts bija 1 m2 laukumā saskatīt 5 organismus, noteikt sugu un, izmantojot izziņu avotus, to aprakstīt. Skolēni darbojās pāros , tādēļ 2 m2 laukumā tika meklētas 10 organismu sugas. Skolēniem pašiem vajadzēja atcerēties, ka nosaucot sugu jālieto binārā nomenklatūra, bet sugu aprakstot, vispirms jānorāda piederība noteiktai dzīvo organismu valstij. Visvairāk izdevās uzskaitīt augu valsts organismus, bet bija arī sēņu valsts pārstāvji – ķērpji. Skolēni varēja izmantot prasmi darboties ar IT, jo telefonos var gan filmēt, gan objektu apskatīt palielinājumā un fotografēt. Stundas refleksijas fāzē 2 skolēnu pāri atzina, ka vienkāršāk ir klasē mācīties no grāmatām, bet 5 skolēnu pāri stundu dabā novērtēja kā interesantu , jo visus organismus varēja „aptaustīt” un mācību process noritēja viegli, nepiespiesti.

Arī 7.klases skolēni labprāt piekrita aicinājumam mācīties ārpus klases. Viņu uzdevums – saskatīt dzīvības pamatpazīmes. Diemžēl skolēni spēja novērot tikai kustību. Šo dzīvības pazīmi 7.klases skolēni arī aktualizēja spēlēs stundas noslēgumā.

Mazpulks, šogad jau trešo mācību gadu, savu darbību sāka ar ekspedīciju „Purvs”. Sasniedzamais rezultāts – apskatīt purva ekosistēmu, salasīt 1 litru ogu skolas kopgaldam, rast prieku no kopābūšanas. Pasākumā piedalījās 25 interesenti – visvairāk no 5.klases un 12.klases. 5.klases skolēni arī bija visčaklākie ogotāji, bet vecāko klašu skolēni jaunākajiem skolasbiedriem kļuva par skolotājiem – aizbildņiem, kuri pieskatīja un atbildēja uz jautājumiem. Pēcpusdiena purvā bija izdevusies. Par to liecināja gan skolēnu smaidi, gan ogu pilnie trauki, gan saulītes siltie stari.

11.a klases skolēni, direktores 1.septembra uzrunas iedvesmoti, izveidoja stilizētu Rekavas vidusskolas dzimtas koku. Direktore skolas kolektīvu salīdzināja ar ģimeni, kurā valda draudzīgas attiecības un katram ir sava vieta. 11.a klases skolēni skolu redz kā stipru ozolu ar 12 zariem (12 klases). Jaunāko klašu zari ir ozola galotnē un to lapiņas vēl ir mazas un gaiši zaļas, bet 12.klases zars jau ir noliecies tuvu zemei un lapas jau ir sākušas dzeltēt. Skolas darbinieki ir kā zīles, kurās uzkrājies spēks un gudrība. Lai Rekavas vidusskolas ozols vēl daudzus gadus būtu varens un kupls!

Aktivitātes rosināja, atbalstīja, līdzdarbojās bioloģijas skolotāja, 11.a klases audzinātāja Ilze Saidāne

Citas ziņas no šīs kategorijas

Apstiprināja pašvaldības sniegtos ūdensapgādes, kanalizācijas un siltumenerģijas piegādes tarifus, kuri stāsies spēkā no 2022.gada 1.maija

Šodien, 24.martā, attālinātā režīmā, notika kārtējā Balvu novada domes sēde, kuras darba kārtībā deputāti ...

Jaunās tūrisma sezonas gaidās

Ierobežotā vai pilnīgi pārtrauktā tūrisma plūsma atstājusi ilglaicīgas sekas uz tūrisma nozari. Lai arī ...