Diskutē par lobija un interešu pārstāvības nozīmi darbā ar jaunatni

16.septembrī jaunatnes jomas pārstāvji no visas Latvijas tikās Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, kur jau ceturto gadu norisinājās Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras organizētā konference “Nākamais solis darbā ar jaunatni”. Viļakas novadu konferencē pārstāvēja jaunatnes lietu speciāliste Madara Jeromāne un jaunatnes darbiniece Elīna Sprukule.

Galvenās konferences tēmas bija lobija un interešu pārstāvniecības nozīme darbā ar jaunatni, kas īpaši aktuāla šobrīd, kad esam uz Administratīvi teritoriālās reformas sliekšņa. 

Konferences iesākumā notika paneļdiskusija “Interešu pārstāvība jaunatnes jomā šobrīd un nākotnes perspektīvā”, kurā piedalījās Izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska, Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centra direktore un domes deputāte Inese Astaševska, Latvijas Jaunatnes Padomes izpilddirektore Renāte Mencendorfa, jaunatnes politikas eksperts un Politisko pētījumu un analīzes institūta direktors Marius Ulozas  no Lietuvas , kā arī Igaunijas jaunatnes darbinieku asociācijas vadītāja Heili Griffith. Pēc paneļdiskusijas konferences dalībniekiem tika dota iespēja izvēlēties divas sev aktuālas darba grupas, kur smelties iedvesmu un paust savu viedokli kopā ar jomas speciālistiem.

Jaunatnes lietu speciālistes Madaras Jeromānes viedoklis: „Jaunatnes politika ir viena no vismazāk novērtētākajām un izprastajām jomām Latvijā, jo liela daļa sabiedrības to saista tikai ar izklaidi un brīvā laika pavadīšanu. Problēma sākas jau nacionālā mērogā, jo likumdošana pozicionēta vēlamības formā, kas arī pašvaldību līmenī noņem atbildību – trūkst skaidrības un reglamenta. Par to runājam jau daudzu gadu garumā, šis ir īstais laiks, kad intensīvi strādāt pie jaunatnes jomas atpazīstamības, jo šobrīd ministrijās tiek veidotas jaunas attīstības pamatnostādnes un tiek uzklausītas iesaistītās puses, kā arī teritoriālā reforma ieviesīs savas korekcijas, kas arī ir vērā ņemams faktors. Tomēr ieteikumu izstrādei noteikti nepieciešams izveidot darba grupu, kas pārstāv dažādas jaunatnes darbinieku un jaunatnes jomas intereses. Parasti jēdzienu „lobijs” mēs uztveram negatīva nozīmē, bet šajā situācijā tam atklājas tādas jaunas šķautnes kā „interešu pārstāvniecība”, kas nebūt nav kaut kas negatīvs, drīzāk tā ir „spēja skaidrot jomu” kā to konferences laikā definēja Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centra direktore un domes deputāte Inese Astaševska”

Jaunatnes lietu speciāliste Madara apmeklēja darba grupu „Komunikācija ar ietekmi”, kuru vadīja komunikācijas profesionāle Kristīne Tjarve. „Reizēm, darot brīnišķīgas lietas- organizējot pasākumus, izglītojošas aktivitātes vai jebko citu, realitāte nesaskan ar mūsu ekspektācijām, piemēram, nesagaidām pietiekoši lielu mērķauditorijas atsaucību, tāpēc es izvēlējos šo darba grupu, kurā diskutējām par ļoti būtiskām lietām komunikācijā un informācijas nodošanā vēlamajai auditorijai, kas lielā mērā ietekmē mūsu panākumus un sasniedzamo rezultātu. Lai „pārdotu” savu ideju, starp citu, arī sevi, ir jāprot rast pareizās komunikācijas pieejas, jāprot dalīties ar informāciju, lai mēs būtu sadzirdēti, jo nepietiek tikai ar to, ka mēs esam profesionāļi jomā, kurā strādājam. Tas ir mārketings un mārketings mūsdienās skar ikvienu sfēru un ikvienu personu. Jā, arī tad, kad tiešā veidā attiecīgā joma neskar biznesa pasauli. Piedāvājums jeb konkurence ir liela, tāpēc prasības un līmenis aug, bet tas veicina izaugsmi un attīstību, neļauj stāvēt uz vietas.”  Otra darba grupa, kurā piedalījās Madara, bija supervizores, izglītības konsultantes un Skola 2030 vecākās ekspertes Ingas Pāvulas vadītā darba grupa „Kā vadīt sevi pirms sākt vadīt citus?”. „Arī šo darba grupu izvēlējos mērķtiecīgi, jo uzskatu, ka sevis izpratne ir viens no būtiskākajiem faktoriem veiksmīgam darba rezultātam. Darba grupā diskutējām par primārajām lietām, kas svarīgas sevis vadīšanai- manas stiprās puses, mērķtiecīga laika plānošana, attīstības vajadzības apzināšanās, savu emociju valdīšana. Pārdomājām savas profesionālās lomas un kādi ir šo lomu uzdevumi, pienākumi un atbildības un nonācām pie secinājuma, ka vadīt citus nozīmē: spēt izprast rīcības motīvus, pārliecināt un aizraut, skaidri formulēt darba uzdevumus, vadīt un pašam produktīvi piedalīties komandas darbā, kā arī palīdzēt attīstīties.”

Jaunatnes darbiniece Elīna Sprukule apmeklēja darba grupas „Starpnozaru sadarbība jaunatnes jomā- kāpēc un kā?” un „Kā vadīt sevi pirms sākt vadīt citus?”. „Tā kā katram dalībniekam bija dota iespēja apmeklēt divas darba grupas, es izmantoju iespēju, lai uzklausītu Lietuvas pārstāvja Mariusa pieredzi par to kā veidot sadarbību. Gūtā informācija ir ļoti noderīga ne tikai jaunatnes jomā, bet gan visās dzīves situācijās, kuras saistītas ar cilvēku savstarpējo komunikāciju un sadarbību. Otrajā darba grupā guvu noderīgu informāciju par to kā iemācīties vadīt sevi, pirms sākt vadīt citus un uzklausīju daudzus vērtīgus padomus. Konference bija iedvesmojoša un katra tajā pavadītā minūte – vērtīga. Jāatzīst, ka šādu konferenču rīkošana ir ļoti svarīga, jo liek apzināties, ka Latvijā ir daudz lielisku jaunatnes jomā iesaistītu cilvēku. Priecājos, ka konferencē piedalījās ar Izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska, jo tā bija kārtējā iespēja arī viņai saprast un izvērtēt, cik patiesībā neformālā izglītība un darbs ar jaunatni ir nozīmīgs” .

Konferences laikā tika diskutēts arī par jaunatnes lietu speciālistu apvienības izveidi un tās darbības uzsākšanu, kā arī konferences sadaļā „Ideju tirgus” tika dota iespēja dalīties sarunās par dažādiem labās prakses piemēriem, metodēm un idejām jaunatnes darba attīstīšanai pašvaldībās.

Diskusiju rezultātā iezīmējas nākamie soļi jaunatnes jomas attīstībai:

  • Veidot vienotu izpratni par jaunatnes darbu pašvaldībās, jaunatnes darba izvirzīšana par prioritāti.
  • Jaunatnes darba funkcionējošas sistēmas izstrāde.
  • Pilnveidot savstarpēju komunikāciju un sadarbību.
  • Jaunatnes darbinieka izglītības jautājuma pārskatīšana.
  • Pārstāvēt savas organizācijas intereses visas jomas attīstības kontekstā.

Informāciju sagatavoja jaunatnes lietu speciāliste Madara Jeromāne
Foto no personīgā arhīva

Citas ziņas no šīs kategorijas

Tikai desmit mēneši Itālijā

“Cilvēki nemainās,” kāds teiktu. Nē, tā nav taisnība. Pa šiem 10 mēnešiem esmu piedzīvojusi ...

Attālinātām mācībām var pieteikties vēl līdz 15. jūlijam

Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” attālināto mācību ...

Kā pavadījām ziemas mēnešus Viļakas pamatskolā

2020.gada pirmie mēneši jau aizritējuši.  Tie bija darbīgi, spraigi un aizaujošiem notikumiem bagāti. Mēs ...