Skolēnu ekskursija pa Viļakas pilsētu

Viļakas novada muzejs organizēja novada skolēniem ekskursiju pa Viļakas pilsētu. Sākoties jaunajam mācību gadam, iegūstam jaunas zināšanas. Svarīgi ir ne tikai mācīties Latvijas un pasaules vēsturi, bet arī iepazīt savu dzimto novadu. 16.septembrī pie mums viesojās pirmā skolēnu grupiņa no Rekavas un Viduču skolām. Laiks bija saulains un silts, lai varētu iziet visu ekskursijas maršrutu. Skolēni ar savām vēstures skolotājām M.Brokāni un A.Leitenu iepazina Viļakas pilsētu mazliet no citu skatu punkta.

            Skolēniem tā ir lieliska iespēja izrauties no skolas rutīnas un lietderīgi pavadīt savu mācību laiku ārpus skolas, jo arī caur ekskursijām viņi mācās sava dzimta novada vēsturi. Sākumā visi pulcējamies pie  Viļakas Valsts ģimnāzijas kur kādreiz atradās varena Marienhauzenas muiža. Iepazinām interesantus faktus un skatījāmies pils un skolas vecās fotogrāfijas. Tālāk gājām pa Pils ielu klausoties stāstus par muižas parku, dārzniecību, linu fabriku, kura atradās blakus skolai, kā arī liepu aleju. Vēlāk nogriezāmies pa Abrenes ielu, lai ieklausītos un redzētu svarīgākās ēkas  un seno laiku fotogrāfijas. Skolēniem bija interesanti uzzināt, ka uz Abrenes un Pils ielas krustojuma kādreiz atradās Ļeņina piemineklis. Šķērsojot pilsētas skvēru ieraudzījām Viļakas novada domes ēku vecajās fotogrāfijās un to, kas atradies skvērā pirms tam. Ejot pa Garnizona ielu ikvienam bija iespēja apskatīt vecās garnizona fotogrāfijas un to, kā izskatījās stadions padomju laikā. Ikvienas bija pārsteigts, ka kādreiz stadiona bija diezgan lielas tribīnes ar jumtu.

            Turpinot ceļu pa Skolas un Liepnas ielu apskatījām pienotavas un bērnudārza fotogrāfijas, ieklausījāmies stāstos. Nedaudz piekusuši turpinājām ceļu pa Tautas ielu, kas ir bagāta ar savu vēsturi. Apskatījām senajās fotogrāfijās veco čekas māju, poliklīniku, veco ugunsdzēsēju depo, bijušo sinagogu. Noslēdzam savu ekskursiju ejot pa Baznīcas ielu, kur pēdējais pieturas punkts bija Viļakas katoļu baznīca, kur mūs sagaidīja pr.Guntars. Visiem bija iespēja uzkāpt baznīcas tornī un apskatīt plašo apkārtni, kā arī nokāpt kapenēs, kur apglabāti muižnieki. Bērniem ļoti patika tornis un kapenes jo daudzi šeit bija  pirmo reizi.

           Ekskursijas laikā kopā ar skolēniem mazliet savādāk paskatījāmies uz ielām, kurām ikdienā braucām garām, jo katrai mājai tāpat kā katram cilvēkam ir sava vēsture. Svarīgi bija ne tikai stāstīt un klausīties bet reāli dabā apskatīt kā ir mainījusies kāda iestāde, jo kopā ekskursijas laikā izmantojam 50 senās fotogrāfijas.  Noteikti organizēsim vēl kādu ekskursiju.

            Paldies skolu vēstures skolotājām un šoferītim Francim, īpaši skolēniem par izturību mērojot diezgan garu ekskursijas ceļu.

            Teksts un foto: Viļakas novada muzeja vadītāja R.Gruševa un krājuma glabātāja M.Boldāne

Citas ziņas no šīs kategorijas

Par pagastu un novadu nosaukumiem sakarā ar reģionālo reformu

Sakarā ar paredzamo administratīvi teritoriālo reformu, kas saistīta gan ar izmaiņām pagastu pašreizējā statusā, ...

Balvu novada pašvaldības informatīvā izdevuma “Balvu Novada Ziņas”2023. gada maija numurs ir klāt!

Publicējam Balvu novada pašvaldības izpilddirektora ziņojumu par pašvaldības darbu 2023.gada 1.ceturksnī (3.lpp.). Aicinām iepazīties ...