Stiglovas gravas sakopšanas talka

Dabas aizsardzības pārvalde, turpinot iesākto iniciatīvu “Daru labu dabai” jau trešo gadu aicināja uz Stiglovas upes kopšanas talku, lai upes straujteču posmus atbrīvotu no sakritušiem kokiem.

Talkas laikā turpinājām iepriekšējos gados iesākto Stiglovas upes attīrīšanu no koku sanesumiem un sagāzumiem. Talcinieki sadalījās divās brigādēs, no kurām viena devās attīrīt apmēram 300 m garu posmu pirms Stiglovas dižakmeņa, kas vēl līdz šim netika atbrīvots no koku sanesumiem, savukārt otra grupa atkārtoti izgāja iepriekšējos gados attīrītos posmus, jo pavasara lielajos vējos bija sakritušas vairākas varenas egles. Pie reizes atbrīvojām arī pašu Stiglovas dabas taku vietās, kur tā vairs nebija izejama un aizšķērsoja kustību.

Talka tika organizēta privātīpašumos sadarbībā ar Viļakas novada pašvaldību un prieks, ka arī daži īpašnieki atradu laiku, lai piedalītos talkā. Pasākumā piedalījās arī saldūdens biotopu eksperte, kas pastāstīja par aizsargājamiem upju biotopiem, kopšanas pasākumu nepieciešamību un atbildēja uz interesējošiem jautājumiem. Kopā ar Dabas aizsardzības speciālistēm piestiprinājām arī divas jaunas informatīvās zīmes, kuras informē takas apmeklētājus: ”Dabā ejot, ko atnesi to arī aiznes”.

Stiglavas upes krastos redzamo smilšakmens atsegumu veidošanās meklējama laikos, kad Viļakas novadā viļņojās jūra – pirms aptuveni 375 miljoniem gadu. Šeit jūras straumju ietekmē veidojās slīpi slāņoti baltie un brūni sārtie devona smilšakmeņi. Šeit atrodama arī 4 metrus dziļa ala un upes kreisajā krastā, upei savu ieleju rokot arvien dziļāk, zemes virskārtai atklājās Stiglavas dižakmens.  Šī vieta ir īpaša ne tikai ar savu ainavisko apkārtni, ar dzelzi bagātajiem avotiem vai šim objektam 2013.gadā piešķirto gada ģeoloģiskā objekta godu, bet arī ģeoloģisko izcelsmi. Šī ir viena no retajām vietām pašā Latvijas austrumu daļā, kur atsedzas Ogres svītas ieži.

Paldies visiem , kas atradu laiku, lai kopīgiem spēkiem darītu labu dabai.

Informāciju un foto sagatavoja tūrisma speciāliste: Inese Matisāne

Citas ziņas no šīs kategorijas

Radošo darbu konkurss skolēniem un arī pieaugušajiem

Netipisks konkurss – netipiskam laikam, bet PAR SKAISTO un VĒRTĪGO Latgales skolas aicinātas piedalīties ...

Viļakas novada domes ārkārtas sēde

Viļakas novada domes ārkārtas sēde  tiek sasaukta 17.12.2020.  plkst.14.30 Viļakas novada domē, Abrenes ielā ...

“Manā dārzā balti dzīves pulksteņi sit…” /E. Dortāne/

Dzejniece, lauksaimniecības zinātņu doktore – Eva Dortāne  (Genovefa Lakše) dzimusi 1936. gada 15. martā ...