Arī Viļakas novadā īstenos Latgales programmas 3.kārtā atbalstīto projektu

Augusta beigās Centrālā finanšu līguma aģentūra parakstīja vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu  projektam Nr. 5.6.2.0/20/I/017 “Degradēto teritoriju revitalizācija Austrumu pierobežā” ar projekta vadošo partneri Balvu novada pašvaldību par projekta kopējo summu 584 672,70 EUR.  Šajā projektā sadarbības partneris ir Viļakas novada dome, kurai projekta kopējā attiecināmo izdevumu summa ir 164771.99 Eur.

Projekta darbību īstenošanas laiks ir līdz 2022.gada 30.septembrim.  Viļakas novadā projekta aktivitāte ir angāra būvniecība Šķilbēnu pagastā, Balvu novadā veiks Balvu ielas pārbūvi Balvu novada Kubulu pagastā 0,851 km garumā un izbūvēs laukumu Balvu novada Kubulu pagastā.

Izveidoto infrastruktūru pašvaldības izsoles kārtībā nodos apsaimniekošanā uzņēmējiem.

Šobrīd pašvaldību iepirkuma speciālisti veic iepirkuma procedūru, lai noskaidrotu kādi uzņēmēji veiks projektā plānotos būvdarbus. 2021.gada pavasarī plānots, ka uzsāksies projektā paredzētie būvdarbi.

                                  Informāciju sagatavoja: projektu vadītāja Vineta Zeltkalne

 

Citas ziņas no šīs kategorijas

Valsts kultūrkapitāla fonds Viļakas novada muzejam apstiprinājis projektu “Loginu senkapu apbedījumu datēšana”

Viļakas novada muzejs 2019.gadā sadarbībā ar arheologiem īstenoja projektu “Arheoloģiskā izpēte Loginu senkapos”. Izpētes ...

Finanšu komitejas sēde 2023.gada 20.jūlijā

Finanšu komitejas priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs sasauc Finanšu komitejas sēdi 2023.gada 20.jūlijā plkst.13.00. Sēde notiks klātienē ...