Parakstīts būvdarbu līgums par bijušās linu fabrikas teritorijas sakārtošanu

Viļakas novada dome 2020.gada augustā noslēdza būvdarba līgumu ar  iepirkuma procedūrā uzvarējušo uzņēmumu SIA  “ĢL Konsultants”, kas līdz 2021.gada jūnija beigām veiks rekreācijas zonas izveidošanu teritorijā pie Viļakas ezera, sakārtojot ezeram pieguļošās degradētās un neizmantotās teritorijas un izbūvējot komunikācijas. Būvdarbi ir projekta Nr.5.6.2.0/17/I/022 “Uzņēmējdarbības attīstība Austrumu pierobežā” aktivitāte. Tās īstenošanu atbalsta Eiropas Reģionālās attīstības fonds darbības 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajam attīstības programmām” sasniegšanā.

Projekta “Uzņēmējdarbības attīstība Austrumu pierobežā” vadošais partneris ir Balvu novada pašvaldība. Šajā projektā sadarbības partneri ir Viļakas, Baltinavas un Rugāju novada domes.

Projekta rezultātā Viļakā ir plānots sakārtot degradēto teritoriju Pils ielā 9 ~ 2.5 ha platībā.  Būvuzraudzību būvobjektam veiks SIA “Sistēmeksperts” un autoruzraudzību nodrošinās būvprojekta izstrādātāji SIA “BM-projekts”.

                                  Informāciju sagatavoja: projektu vadītāja Vineta Zeltkalne

 

Citas ziņas no šīs kategorijas

Pirmais šaha turnīrs Viļakas katoļu baznīcā

Šahs ir varena spēle. Prāta spēle. Intensīvi domājot, karstākajās šaha partijās spēlētāji pat nejuta, ...

Viļakas PII darbinieku kolektīva ekskursija “Lietpratība manā dzīvē”

Lietpratība jeb kompetence ir indivīda spēja kompleksi lietot zināšanas, prasmes un paust attieksmes, risinot ...

Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejas sēde

Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejas priekšsēdētāja Ruta Cibule sasauc Sociālās un veselības aprūpes ...