Dienā, kad satiekas- radi, draugi, kaimiņi…

Dzīve ir pilna ar mazām laimītēm,
Kas mēdz pārsteigt kā taurenītis uz rokas,
Uzmundrināt kā rīta kafija,
Reibināt un mierināt kā malks vīna..
Vienalga vai Tev pieder zelta zivtiņa,
Vai tikai zilas debesis,
katra diena ir kā dāvana…..
Daudz, daudz laimītes un jauku sajūtu šodien-šajā īpašajā dienā!

Dienā, kad satiekas radi, draugi, kaimiņi un arī kultūras nama amatiermākslas kolektīvi pēc vairāku mēnešu atpūtas! Ar šiem vārdiem Žīguru kultūras nama amatiermākslas kolektīvu saime iesāka savu Latvijas Republikas 102. dzimšanas dienai veltītu pasākumu – Zaļumballi. Skatītāji varēja baudīt kultūras nama amatiermākslas kolektīvu speciāli šim pasākumam radītos priekšnesumus.

Dāmu deju kolektīvs izdejoja “Vasariņa” un “Krakovjaks”, vidējās paaudzes deju kolektīvs “Skatiens” – “Buobu dancs” (abu kolektīvu vadītāja Ija Krilova). Savu dejas kolorītu brīnišķīgi papildināja vecmāmiņu kluba “Omītes”,  realizētā LAD projekta ietvaros iegādātie 15 tautiskie plecu lakati, kurus noauda Ludzas amatnieku centrs. Savos krāšņajos plecu lakatos savu pirmo uznācienu sagaidīja arī folkloras kopa “Mežābele” (vadītāja Skaidrīte Šaicāne). Skatītāji varēja noklausīties 4 folkloras ansambļa dziesmas – “Zaļi, zaļi, skaļi, skaļi”…” , “Lai zaļoj jaunība!”, “Trīcej kolni, skanej meži” un “Timseņš guoja” . Krievu dziesmu ansamblis “Ivuški” un viņu vadītāja Svetlana Romāne savos vasarīgi zaļajos tērpos skatītājiem lika atcerēties jaunību  un tēva mājas _ “Ja kogdata bila molodoi” un “Bila vremja, ti bila molodoi”. Solo dziesmas izpildīja bērnu vokālā ansambļa dalībniece – Domenika Biuka (vadītāja Ija Krilova) un žīguriete, kultūras koledžas studente Linda Makarova. Ritmikas un līnijdeju grupa “Punktiņi” ar savu vadītāju Laimu Timmermani nodejoja “C’est la vie”. Amatiermākslas koncertu papildināja šīs vasaras balles muzikants Grigorijs Gorodko. Viņa izpildījumā varēja noklausīties šlāgeraptaujas dziesmu “Maza meitenīte” un “Tu, tikai Tu”.  Koncerta noslēgumā sekoja vakara vadītājas uzaicinājums-  Deja ir svarīga un nepieciešama ik katram cilvēkam!

Vai tu esi pavisam mazs ķipars, vai iemīlējies lidojošs jaunietis, vai pieredzējis seniors, tā tevī vairo prieku, emocijas un enerģijas pieplūdumu. Tāpēc šovakar būsim aktīvi un iesaistīsimies dejā ikviens! Skanot dziesmai “Ai, Latgale”, pašus pirmos uz skatuves uzveda deju skolotāja Ija Krilova, tad nāca jaunieši, seniori un pārējie koncerta dalībnieki.

Noslēgumā ziedi, paldies vārdi par paveikto darbu kolektīvu vadītājiem, solistēm, balles mūziķim-Gregam un pasākuma apskaņotājam Emīlam Elksnītim. Zaļumballe izskanējusi. Sirds dziļumos palikušas pozitīvas emocijas, apmeklētāju pateiktais “PALDIES!”, kas tik sen nebija dzirdēts un kādas pavecākas sievietes teiktais- Malači pašdarbnieki! Tomēr – Žīguri dzīvo!

                                                                                                         Foto: Elvīra Nāgele
                                                                                              Teksts: Valentīna Kaļāne

 

 

 

Citas ziņas no šīs kategorijas

Svinīgā ceremonijā apbalvoti Latgaliešu kultūras gada balvas “Boņuks 2020“ saņēmēji

Svinīgā ceremonijā, ko sestdienas, 6. marta, vakarā no Latgales vēstniecības GORS tiešraidījusi Latvijas Televīzija, ...

Viļakas novada domes kārtējā sēde

Viļakas novada domes kārtējā sēde tiek sasaukta 24.09.2020. plkst.15.00 Viļakas novada domē, Abrenes ielā ...