Pārrobežu projekta ietvaros sakārtoti 11 dīķi novadā

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.- 2020. gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Viļakas novada pašvaldības dome un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.

Viļakas novada dome, sadarbībā ar astoņiem partneriem Latvijā un Krievijā: Pitalovas rajona administrācija, Palkinas rajona administrācija, Krasnogorodskas rajona administrācija, Eiroreģiona „Pleskvava, Livonija”  Pleskavas sekcijas, Balvu novada pašvaldība, Viļānu novada pašvaldība, Smiltenes novada pašvaldība realizē projekta Nr. LV-RU-II-053 „Vides pārvaldības pilnveidošana, īstenojot kopējus pasākumus RU-LV pārrobežu reģionos” jeb „Zaļā palete” (GreenPalette) ietvaros paredzētās aktivitātes, kas uzlabos Viļakas novada ugunsdrošību.

Viena no projekta aktivitātēm bija 11 dīķu sakārtošana un uzlabošana novada teritorijā, uzlabojot to pieejamību (iztīrot dīķus un uzlabojot piekļuvi), kā arī uzstādot 11 akas, kas paredzētas arī lietošanai ziemā, tādējādi nezaudējot laiku, kas ir svarīgs ugunsgrēku dzēšanai un lokalizācijai.

Katrā pagastā tika sakārtots vismaz viens dīķis ugunsdzēsības nodrošināšanai:

  • Viļakas pilsēta: Dārza iela 3B, Parka iela 2, Dzirnavu iela 13B;
  • Žīguru pagasts: Stārķu iela 2;
  • Kupravas pagasts: Rūpniecības iela 7;
  • Vecumu pagasts: „Kārkliņi”;
  • Susāju pagasts: „Vēršukalns” un „Mežvidu skola”;
  • Medņevas pagasts: „Ābeles”;
  • Šķilbēnu pagasts: „Dīķa iela” un „ Upītes skola”.

Projekta ietvaros Viļakas novadā ir paredzēts uzlabot iedzīvotāju informētību par ugunsdrošību, kā arī aktualizēt jautājumu par brīvprātīgo ugunsdzēsēju nepieciešamību, tādējādi uzlabojot uguns drošības jautājumos novadā.

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmu 2014.– 2020. gadam līdzfinansē Eiropas Savienība, Latvijas Republika un Krievijas Federācija. Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.– 2020. gadam finansiāli atbalsta vienotas pārrobežu attīstības aktivitātes ar mērķi uzlabot reģionu konkurētspēju, izmantojot to potenciālu un atrašanās priekšrocības krustcelēs starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju. Programmas mājas lapa ir www.latruscbc.eu.

Teksts: Santa Šmite

Citas ziņas no šīs kategorijas

LAD klientus pa tālruni apkalpo darba dienās no plkst.7.00 līdz 20.00

Lauku atbalsta dienests no 2020.gada 2.marta uzsāk jaunu pieeju klientu apkalpošanā. Klientiem darba dienās ...

Valsts amatpersonas kārtējā gada deklarācija par 2020. gadu jāiesniedz līdz 1. aprīlim

Līdz 17. martam valsts amatpersonas deklarācijas jau ir iesniegušas 28233 amatpersonas.  Valsts amatpersonas kārtējo gada ...

Starptautiskā senioru diena

Klāt rudens, ražas novākšanas laiks. Tas sasaucas ar īpašu posmu cilvēka dzīvē — dzīves ...