Noslēdzies projekts “Maija dziedājumi Ziemeļlatgalē. Pieteikuma sagatavošana nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstam”

Viļakas novada dome, sadarbojoties ar Balvu, Baltinavas un Rugāju novadu pašvaldībām, to kultūras darbiniekiem un tradīcijas nesējiem, ir realizējusi projektu Nr. 2020-1-TRK006 “Maija dziedājumi Ziemeļlatgalē. Pieteikuma sagatavošana nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstam.”

Etnomuzikoloģe Anda Beitāne un nemateriālā kultūras mantojuma eksperte Ruta Cibule sagatavoja projekta pieteikumu, lai maija dziedājumu tradīciju Ziemeļlatgalē iekļautu Latvijas Nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā. 

Kopš 2017. gada tiek veidots Latvijas Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību saraksts. Šajā sarakstā  Ziemeļlatgales īpašās vērtības ir pārstāvētas ar 3 ierakstiem – Psalmu dziedāšanu Ziemeļlatgalē, dziedāšanu ar pusbalsu un Upītes kultūrtelpu. Ar jēdzienu Ziemeļlatgale šajā projektā mēs saprotam Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novadus.

Rūpīgus pētījumus eksperte Ruta Cibule veica 2008.-2009. un 2019. gados. Ziemeļlatgalē 2019. gada pavasarī tika dokumentēti 120 krucifiksi. Kopīgi ar Latvijas etnomuzikologiem Andu Beitāni, Mārtiņu Boiko un studentiem ir veikti ieraksti dažādos laika periodos.  

Sagatavoto pieteikumu eksperte Ruta Cibule prezentēja Viļakas novada domes priekšsēdētājam Sergejam Maksimovam, pašvaldības darbiniekiem un Viļakas katoļu draudzes prāvestam Guntaram Skutelam. Pateicoties Ziemeļlatgales kultūras darbinieku atsaucībai, ir saņemti 209 maija dziedātāju dalībnieku apliecinājumi, ka viņi piedalās un kopj šo tradīciju un 15 kopienu apliecinājumi, kas apliecina, ka piedalās un organizē maija dziedājumus. “Dziedāšana pie krucifiksiem pašām dziedātājām (-iem) nozīmē daudz vairāk, kā tikai dziedāšanu. Tās ir lūgšanas un kalpošana, kas katoļticīgajiem latgaliešiem ir ļoti būtiska viņu dzīves daļa. Dziedāšana pie krucifiksiem ir pašu dziedātāju kopienu rokās,” iepazīstināja Ruta Cibule.

Viļakas novada domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs atzinīgi novērtēja ekspertu darbu. “Esmu gandarīts, ka esat darbu paveikuši labi, ir bijis laiks padomāt un pamatot. Tradīcija dod kopēju izjūtu. Tā ir mūsu, tā ir mūsu tradīcija. Atbalstu, ja iniciatīva nāk no kopienas, no cilvēkiem. Domāju, ka nav nepieciešams mākslīgi pašvaldībai veidot krustus. Svarīgi būtu saglābāt vēsturiskās ceļmalu un ciemu krucifiksu vietas datubāzē, jo varbūt kādreiz būs cilvēki, kuri gribēs atjaunot vēsturisko krustu. Kad notiek cilvēkā iekšēja transformācija, tad jūt, ka ir nepieciešams uzstādīt vai atjaunot krustu. Ja pati kopiena uzstādīs krustu, tad būs arī, kas rūpējas par tradīciju un krusta sakopšanu. Cilvēki pakāpeniski ir jāpieradina pie vērtībām. Viļakas novada izveidošanas sākumā pašvaldība ar kultūras metodiķi  Sandru Ločmeli mēģināja iemācīt cilvēkiem apmeklēt garīgās un ērģeļmūzikas koncertus Viļakas katoļu baznīcā. Ir liels prieks, ka cilvēkus ir uzrunājuši šie koncerti. Tos apmeklē arvien kuplāks apmeklētāju skaits un prieks, ka organizatorisko darbu ir uzņēmies draudzes prāvests Guntars Skutels. Esmu priecīgs, ka varu koncertus apmeklēt vienkārši kā viesis,” vērtēja Sergejs Maksimovs.

Viļakas Romas katoļu baznīcas prāvests Guntars Skutels pievienojās ekspertu pētījumā secinātajam un priekšsēdētāja Sergeja Maksimova domām. “Jā, iniciatīvai ir jānāk no cilvēkiem. Es varu pamudināt, dod padomu, iedrošināt. Būtiski ir piesaistīt arī labu meistaru, lai taptu meistara oriģinālais autordarbs, bet tas vienmēr prasīs būtiskākus finanšu ieguldījumus. Taču vienmēr vēsturiskajam un mākslinieciskajam krustam būs īpaša nozīme. Esam ceļā uz maija dziedājumu  tradīcijas iekļaušanu Latvijas Nemateriālā kultūras mantojuma  vērtību sarakstā. Lai Dievs atbalsta tradīciju kopēju labos nodomus. Ieteiktu sakrālā tūrisma maršrutā iekļaut arī ceļmalu krucifiksus. Pateicība visiem maija dziedājumu dalībniekiem par sirds siltumu, ko ielieciet, lai koptu un turpinātu skaisto maija dziedājumu tradīciju. Turpināsim pateikties Dievam, lūdzoties un dziedot,” teica priesteris Guntars Skutels. 2020.gada beigās uzzināsim Nemateriālā kultūras mantojuma padomes lēmumu par jaunas Ziemeļlatgales vērtības iekļaušanu sarakstā.

Informāciju sagatavoja: Vineta Zeltkalne
Foto: Vineta Zeltkalne un pr.Guntars Skutels

 

Citas ziņas no šīs kategorijas

1949.gada 25.marta deportācijas atceroties kopā ar Viļakas Valsts ģimnāzijas skolēniem

1949.gada 25.martā daudzas ģimenes tika izsūtītas uz Sibīriju. Iemesli izsūtīšanai bija dažādi- “kulaku” saimniecības ...

Ikgadējā un gaidītā FOTO ORIENTĒŠANĀS

Rudens aktivitāšu pasākums, kurā piedalījās visas klases un visi skolēni,Rekavas vidusskolā notika bezlietus dienā ...

Kristaps uzsāk uzņēmējdarbību Rekovā

Saimnieciskās darbības veicējs Kristaps Ločmelis ir realizējis Viļakas novada domes atbalstīto projektu Nr. 2020-VND-1-06 ...