Izlaidums Medņevas pirmsskolas izglītības iestādē “Pasaciņa”

Ļauj krāsu rotaļām vēl sirdī ziedēt,
Kaut dzīves vēji jaunas dzirkstis sēj.
Liec sajust sev, ka tālāk dzīvē ejot
No bērnu dienu sapņiem projām neaizej.

   Kad mācību gads tuvojas noslēgumam, dārzos zied  ābeles, puķu dobēs koši rotājas  tulpes un ceriņu smarža piepilda apkārtni, tad mēs svinam izlaidumu.

    Šajā mācību gadā  uz skolu pavadījām sešus izglītojamos. Izlaiduma norise krasi atšķīrās no iepriekšējo mācību gadu pieredzes. Šogad svētkus organizējām ievērojot visus valstī noteiktos drošības pasākumus. Izlaiduma scenāriju veidojām balstoties uz mācībām kompetenču pieejā. Svinības notika pavisam savādāk, bet bija interesanti un skaisti. Ar lielu prieku vērojām, kā mūsu topošie skolēni tiek galā ar visiem izvirzītajiem uzdevumiem.

   Katram izglītojamajam bija iespēja pašam izvēlēties sev dāvanu un puķi. Svētku izskaņā, kopā ar dežūrgrupas bērniem, visi baudīja garšīgu torti un sulu.

   Paldies vecākiem par sadarbību, par atbalstu, par saprtani. Bērniem vēlam veiksmīgas skolas gaitas!

  Paldies maniem kolēģiem par ieguldīto darbu bērnu izglītošanā un audzināšanā! Šis mācību pusgads mums nebija viegls, jo apguvām jaunu pieredzi – attālināto mācīšanos. Man prieks, ka darbošanās attālināti notika visās vecuma grupās. Paldies grupu skolotājām un mūzikas skolotājai par aktīvu darbošanos. Mums viss izdevās!

   Paldies visam iestādes tehniskajam personālam par atbildīgu darbu ikdienā!

         Medņevas PII  “Pasaciņa” vadītāja Ilze Brokāne                              

Citas ziņas no šīs kategorijas