Balvu Centrālā bibliotēka -uzņēmējiem draudzīga vieta

Pārrobežu sadarbības projekta “Ne tikai grāmatas – bibliotēkas uzņēmējdarbības atbalstam ” (Not just books) LV-RU-010 ietvaros Balvu Centrālā bibliotēka ir iegādājusies grāmatas, kuras varētu būt noderīgas uzņēmējdarbības attīstībai gan janiem, gan pieredzējušiem uzņēmējiem. Grāmatu iegāde turpinās un bibliotēkas plauktos ieplūst arvien jauni un vērtīgi resursi.

Grāmatu saraksts ir aplūkojams Balvu Centrālās bibliotēkas mājas lapā www.balvurcb.lv sadaļā “Ne tikai grāmatas”. Ja kāda no tām jūs ir ieinteresējusi, bet jūs neesiet bibliotēkas lietotājs, lūdzu, sazinies ar bibliotēku tel.:64522111.

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Balvu novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.

Citas ziņas no šīs kategorijas

Ārkārtas domes sēde

Balvu Kultūras un atpūtas centrā Brīvības ielā 61, Balvos, Balvu nov., LV-4501, 2021.gada 15.jūlijā, ...

KINOPUNKTS Viļakas Valsts ģimnāzijā

Laikā, kad ir apstājušies visi aktīvie svētku pasākumi, KINOPUNKTS  piedāvā iespēju  sagādāt skolēniem Ziemassvētku ...

Tiešsaistes pasākums “Atvērto durvju diena personām ar invaliditāti”

NVA aicina piedalīties tiešsaistes pasākumā “Atvērto durvju diena personām ar invaliditāti uzņēmumos” Tiešsaistes pasākums ...