Labiekārtos Stiglovas gravu, nomarķēs jaunu velo maršrutu Tepenīcas apli un uzstādīs pils maketu

Lauku atbalsta dienests ir atbalstījis Viļakas novada domes iesniegtos Leader projektus 7.konkursa kārtā. Viļakas novada dome, nodrošinot projektiem līdzfinansējumu 10 % apmērā un sedzot PVN izmaksas, 2020.gadā realizēs:

  • projektu Nr.20-07-AL19-A019.2201-000010 “Viļakas viduslaiku pils maketa izgatavošana”, projektā kopējā summa 11035.20 Eur, publiskais finansējums no ELFLA –8208.00 Eur. Viļakas ezera sala ar pilsdrupām ir unikāls dabas un kultūrvēsturiskais mantojums. Sala ar savām pilsdrupām ir nozīmīgs Viļakas novada identitātes simbols. Kādreiz uz salas 13.gs tika uzbūvēta Marienhauzenas (Viļakas pils), kuru nocietināja 16.gs. Pils bija tā laika sabiedrības un sociālais centrs, kad pamazām ap salu ezera krastos sāka attīstīties Viļakas miests, laika gaitā kļūstot par pilsētu. Uz salas pašlaik var apskatīt tikai pilsdrupas, informācijas stendus, uzstādītas laipas pa salas perimetru. Šajā projektā izgatavotu un izstādītu pils maketu, kas ļautu ikvienam iztēloties kāda šī pils ir bijusi 13.gs.  SIA “Arhitektoniskās izpētes grupa”, arhitekti izstrādāja tehnisko specifikāciju un vizualizāciju pils maketam.
  • projektu Nr.20-07-AL19-A019.2201-000009 “Kvalitatīvas tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras izveide dabas piemineklī “Stiglovas atsegumi””, projekta kopējās izmaksas ir 7689.95 Eur, publiskais finansējums no ELFLA – 5719.80 Eur. Esošajā Stiglovas gravas iestaigātajai takai ~1,7 km garumā paredzēts uzstādīt informatīvās zīmes, norādes, informatīvos stendus un atjaunot esošās kāpnes. Lai nodrošinātu apmeklētāju uzskaiti – iegādāsies apmeklētāju skaitītāju.
  • projektu Nr.20-07-AL19-A019.2206-000004 ”Vietējā velomaršruta “Tepenīcas aplis” izveide”, projekta kopējā summa ir 2024.48 Eur, publiskais finansējums no ELFLA – 1439.96 Eur. „Tepenīcas aplis” ir maršruts dabas un kultūrvēstures baudītājiem – maršruts paredzēts apļveida, izbraucams vienā virzienā – 30 km garumā 50 % asfalta un 50 % grants segums, vidējas grūtības pakāpes. Velomaršruta marķēšana atvieglos velotūrista orientēšanos apvidū, jo maršruts ir skaidri nolasāms un marķēts dabā. Brošūras izstrāde nodrošinās karti (svarīga braucot ir izdrukāta karte, jo var nebūt interneta, izlādējas telefons) un aktuālo informāciju tūristiem. Nomarķēto vietējo velo maršrutu atpazīsiet pēc numura 788.

Vairāk informācijas par Eiropas lauksaimniecības fondu lauku attīstībai, skatīt Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm.

Informāciju sagatavoja: Vineta Zeltkalne

 

Citas ziņas no šīs kategorijas

Viļakas novada domes kārtējā sēde

Viļakas novada domes kārtējā sēde tiek sasaukta 24.09.2020. plkst.15.00 Viļakas novada domē, Abrenes ielā ...

Sākas ceturtā dabas skaitīšanas sezona

Ir uzsākusies dabas skaitīšanas ceturtā, noslēdzošā sezona, kurā eksperti Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā līdz ...

Viļakas pilsētas iedzīvotāju ievērībai!

Esot Viļakas pilsētas pārvaldnieka amatā gribas, lai mūsu pilsēta būtu dzīvesvieta, kur cilvēki vēlas ...