Žīguros atzīmē Starptautisko sieviešu dienu

   Piektdienas vakarā Žīguru kultūras namā notika pasākums, veltīts Starptautiskajai sieviešu dienai. Vispirms kultūras nama pašdarbnieku saime kopā ar ciemiņiem no Susājiem un Medņevas sniedza koncertu Sieviete- tu skaistākā starp puķēm. Koncerta dalībniekus un apmeklētājus uzrunāja kultūras nama direktore, bet koncertu atklāja Evelīna Taukule ar M.Zālītes dzejoli “Es neesmu burve”. Emocionāli norunātais teksts uzrunāja skatītājus un turpmākais koncerts aizritēja sirsnīgā atmosfērā. Dziesmām un dejām pa vidu tika izspēlēti skeči par vīriešu un sieviešu attiecībām. Vai viegli būt sievietei? To jau nevar pateikt neviens, kā pati sieviete…Viņai daudz kas jāprot –gatavot un kārtot, šūt, adīt un lāpīt, mašīnu vadīt, bērnus komandēt un vāķīt, būt savam vīram palīgs, atbalsts, dzīvesdraugs. Bet kādas pūles tas prasa -to tik viņa zina….Tas viss tika atspoguļots skečos. Medņevieši parādīja  “Bijušais vīrs”, žīgurieši “Precības”(režisore V.Kaļāne), bet Susāju “Spārītes” –Šmakovka” un “Vīra neuzticība”(vadītāja Mārīte Bukovska). Kapelas  “Blāzma” izpildījumā varēja noklausīties “Daiļo dārznieci” un Ūdzeņa (vad. M.Bukovska), folkloras ansamblis “Mežābele” (vad. S.Šaicāne) izdziedāja divas dziesmas “Es biju mātei” un “Tik dēļ jums…”. Vidējās paaudzes deju kol.  “Skatiens” nodejoja  “Ŗūžeņu”, bet dāmu deju kol. “Alianse” – “Vasariņu”(abu kolektīvu vadītāja I.Krilova). Skatītājus pārsteidza arī krievu dziesmu ansamblis “Ivuški” ( vadītāja S.Romāne) ar dziesmu “Ņazivajut meņa ne krasivoju” un ritmikas un līnijdeju grupa “Punktiņi”(vadītāja L.Timmermane) ar savu deju “Čiki, čiki-bam, bam”. Koncerta noslēgumā protams pateicībā pavasara ziedi- tulpes. Par kopā būšanu, par radītajiem svētkiem. Tālāk sekoja balle kopā ar Zinti Krakopu.

 

Foto –I.Šīriņa

Teksts-V.Kaļāne

Citas ziņas no šīs kategorijas

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja Aija Mežale sasauc Izglītības, kultūras un sporta ...

Tautsaimniecības un vides komitejas sēde

Tautsaimniecības un vides komitejas priekšsēdētājs Jānis Trupovnieks sasauc Tautsaimniecības un vides komitejas sēdi 2022.gada 19.oktobrī ...