Viļakas Valsts ģimnāzijas daudzfunkcionālajā zālē jauni krēsli

Viļakas Valsts ģimnāzija, realizējot projektu Nr. 8.1.2.0/18/I/001 “Modernizēt mācību vidi Viļakas Valsts ģimnāzijā”, bija plānojusi daudzfunkcionālo zāli aprīkot ar jauniem krēsliem, lai būtu ērti rīkot konferences, seminārus, skolas pasākumus un paplašinātās mācību stundas.

Centrālā finanšu līguma aģentūra finansējumu krēslu iegādi novirzīja uz neattiecināmajiem projekta izdevumiem, līdz ar to 200 krēslu iegādei finansējumu paredzēja no 2020.gada pašvaldības budžeta. Pateicoties pašvaldības finansējumam un ziedotāju atbalstam ir iegādāti jauni 200 krēsli. Skolotāji un skolēni novērtēs, ka, beidzot zālei būs savs aprīkojums un būs daudz ērtāk organizēt mācību procesu un skolas pasākumus, jo krēsli nebūs uz zāli jānes no mācību kabinetiem. Kā arī zālē atradīsies vienota stila krēsli, no kuriem 102 krēsli ir ar speciālo galdiņu, lai varētu rīkot konferences, seminārus un mācību stundas un 98 krēsli ir bez galdiņa, kas ir nepieciešams, ja skolā notiek starpskolu pasākumi, žetonu vakari un izlaidumi. Krēsli ir viegli pārvietojami un ērti saliekami viens uz otra, kā arī izkārtojami rindās.

Viļakas Valsts ģimnāzijas direktore Sarmīte Šaicāne pateicās Viļakas novada domei par atbalstu, ziedotājiem par negaidīto atsaucību un firmai par krēslu piegādi.

Projekta kopējie izdevumi ir 843 565.95 Eur, t.sk. Eiropas Reģionālā Attīstības Fonda (ERAF) finansējums ir 295 918.60 Eur, valsts budžeta dotācija pašvaldībai 15 666.28 Eur un pārējo summu sedza no pašvaldības budžeta un aizņēmuma Valsts Kasē.

Teksts un foto: Vineta Zeltkalne

 

Citas ziņas no šīs kategorijas

Pavisam drīz varēs baudīt pastaigu uz Viļakas ezera salu

Šobrīd tiek realizēts projekts Nr. Nr.19-07-AL19-A019.2201-000005 “Pieejamības nodrošināšana Viļakas ezera salai, uzstādot koka laipu ...

Tautsaimniecības un vides komitejas sēde

Tautsaimniecības un vides komitejas priekšsēdētājs Jānis Trupovnieks sasauc Tautsaimniecības un vides komitejas sēdi 2023.gada 18.janvārī ...

Tiks nodrošināta zivju resursu aizsardzība Viļakas novadā

Viļakas novada pašvaldība, īstenojot projektu 20-00-S0ZF03-000041 „Publisko ūdenstilpņu zivju resursu aizsardzība Viļakas novadā”, iegādājās ...