Teātra svētki Viļakā

Teātra kustība un interese par teātri ir bijusi visos laikos un visos Latvijas novados, jo teātra spēlēšana nav tikai radoša izpausmes forma, bet neatņemama un nozīmīga vietējās kultūrvides sastāvdaļa, sava veida garīgās pašapziņas apliecināšana.

Izzinātās liecības Viļakas muzejā no žurnāla “Latgales škola” stāsta, ka 1908. gada 8. septembrī ar vietējiem spēkiem un Viļakas izcelsmes Pēterburgas studentu palīdzību tika organizēts vakars ar teātra izrādi latviešu un krievu valodā. Pasākuma iespaidā 1910. gadā tika dibināts Viļakas latviešu teātra pulciņš, kura tradīcijas dzīvo vēl šodien.

Aktīva kultūras dzīve Viļakā atsākās pēc 2. pasaules kara. Viļakas kultūras nama dramatiskais kolektīvs 70. – 80. gados iestudē lielas trīscēlienu izrādes režisoru Albīnas Veinas un Marjana Locāna vadībā. Populāras bija R. Blaumaņa lugas. Kolektīvs priecē skatītājus ar „Trīnes grēkiem”, „Skroderdienām Silmačos” un „Zagļiem”. Šajā laikā skatītāju iecienīti bija Viļakas kultūras nama krievu dramatiskie kolektīvi gan pieaugušajiem, kura režisors bija Pēteris Vasiļjevs, gan bērniem režisores Gaļinas Baženovas vadībā. Sākot ar 90. gadiem, Viļakas kultūras nama dramatiskā kolektīva repertuārā piekrišanu guva viencēliena darbi. Iestudējumu ”Kāzas Latgalē” skatītāji varēja redzēt Ziemassvētku vakarā Latvijas Televīzijas 1. programmā. Kolektīvu vadīja Silvija Logina. 2000. gados viļacēni iestudēja arī rakstnieces – novadnieces Santas Mežabeles darbus. Viļakas sievietes iejutās lugas “Čaukstenes” personāžos Valentīnas Kaļānes vadībā. Valentīna arī strādāja ar bērnu teātra grupu. Šajā laikā skatītājiem tiek piedāvāti arī dramatiski iestudējumi ar humora piedevu, kuri dramatiskā kolektīva atzara – kopas „Babušoks” izpildījumā kļuva pazīstami ārpus Viļakas robežām.

Jau Šekspīrs atzina, ka dzīve ir teātris un mēs tajā aktieri. Ļoti bieži mēdzam parunāt par citiem, apspriest jaunumus, un tas arī mūsdienās kļūst par vielu teātra iestudējumiem.

Kādi teātra spēlmaņi ir šodien Inetas Lindenbergas vadībā? Ļoti atšķirīgi savā daudzveidībā un repertuāra izvēlē, formas dažādībā un valodā, kurā sarunājas ar skatītāju. To, ka Viļakā teātris joprojām ir cieņā, varēja pārliecināties 7. marta vakarā pirmās teātra izrādes 110. gadadienas pasākumā. 

Viļakas kultūras namā valdīja teatrāla atmosfēra, rosība un emocijas. Žurkai Kornēlijai (Ineta Lindenberga) bija ļoti darbīga diena, jo kopā ar Cirču ( Normunds Orlovs) veica revīziju, lai pārliecinātos, cik stipras un noturīgas ir teātra tradīcijas Viļakā.

Pasākumā sākumā Kornēlija iepazinās ar Viļakas vokālā ansambļa “Cansone” dziedātājām un pamēģināja arī pati līdzdziedāt. Tālāk Kornēlija vērtēja Viļakas dramatiskā kolektīva dalībnieku sniegumu, kuri izspēlēja ģimenes attiecības un atmosfēru dažādās situācijās. Neizpalika arī kožu izgājiens deju grupas,,Nola” izpildījumā. Nokavējies Kornēlijai palīgā steidza Cirča un tālāk viņi revīziju veica kopīgiem spēkiem. Savu aktierspēli atklāja Susāju pagasta dramatiskais kolektīvs „Spārītes” (vad. Mārīte Bukovska) skečā par šmakovkas dzīšanu. Revizori novēroja, kā dzīvo un darbojas Briežuciema žurka Kornēlija un Cirča, spriedelējot par politiskiem procesiem Latvijā (vad. Valentīna Kaša). Bet Lazdukalna dramatiskais kolektīvs „Zibšņi” izspēlēja pārpratuma situāciju „Palīdzības dienests” (vad. Arnita Rakstiņa). Ciemos bija ieradušās Žīguru pagasta sievas, kurām svarīgs ir precību laiks, bet Medņevas aktieri atklāja ārsta un pacienta sarunu (kolektīvus vada V. Kaļāne). Dramatisko kolektīvu sniegumu papildināja Viļakas Valsts ģimnāzijas 12. klases skolēnu interesantie priekšnesumi.

Pasākuma laikā žurka Kornēlija veica svarīgu misiju – tika piešķirts kolektīva nosaukums Viļakas dramatiskajam kolektīvam. Ar šī gada pavasari kolektīvs saucas „Pigori”, kas raksturo aktierus kā jautrus cilvēkus, kuri prot dzīt jokus un izstrādāt arī kādus pigorus. Aktieri prot saskatīt, kādas muļķības dzīvē sastrādā citi.

Pasākums pagāja draudzīgā un patīkamā atmosfērā – aktieri jutās brīvi un atraisīti, skatītāji atbalstīja un dzīvoja līdzi notiekošajam uz skatuves.

 

Uztversim dzīvi ar smaidu, ar pozitīvismu, un katra diena nesīs mums gandarījumu! Visiem novēlam mīlēt teātri, mācīties būt par aktieriem un piedalīties pašdarbībā!

 

Viļakas Kultūras nama direktore  A.Jevstigņejeva un pasākuma vadītāja I.Lindenberga

Foto A.Jevstigņejeva

Citas ziņas no šīs kategorijas

Latgales biedrībām un nodibinājumiem ir iespēja startēt Aktīvo iedzīvotāju fonda projektu konkursos

Aktīvo iedzīvotāju fondā laika periodā no 2020. gada maija līdz 2022. gada beigām paredzēts ...

Skolēnu pārtikas pakas

Lielajā piektdienā 10.04.2020. Viļakas novada dome ar Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes un Viļakas ...

Balvu novada pašvaldības darbinieki saņem Valsts probācijas dienesta Pateicības rakstu

Katru gadu, kad rudens nāk izgreznot Latviju, Valsts probācijas dienests svin savus svētkus. Šogad ...