Sociālā dienesta darbinieki tiekas ar novada iedzīvotājiem un Viļakas novada domes vadību

Viļakas novada Sociālā dienesta (turpmāk – Dienests) sociālie darbinieki februāra mēnesī organizēja izbraukuma sanāksmes Viļakas novada 5 pagastu pārvaldēs un Viļakas pilsētā – ar mērķi sniegt informāciju Viļakas novada iedzīvotājiem par aktuālākajiem sociālā rakstura jautājumiem, kā arī uzklausīt iedzīvotāju jautājumus un sniegt uz tiem atbildes. Sanāksmes notika:

  • 02.2020. – Viļakas pilsētā un Susāju pagastā
  • 02.2020. – Medņevā
  • 02.2020. – Kupravā
  • 02.2020. – Žīguros
  • 02.2020. – Šķilbēnos
  • 02.2020. – Vecumos

Visaktīvākie no Viļakas novada iedzīvotājiem, bija Žīguru pagasta iedzīvotāji, kuri tikšanās laikā uzdeva jautājumus sociālajiem darbiniekiem un saņēma atbildes.

Tāpat Dienesta sociālie darbinieki informēja iedzīvotājus par Viļakas novadā pieejamo sociālo palīdzību (sociālie pabalsti un to apmēri), par sociālajiem pakalpojumiem, par deinstitucionalizācijas (DI) projekta aktualitātēm un citiem jautājumiem.

Izvērtējot Viļakas novada iedzīvotāju aktivitāti, Dienesta komanda uzskata, ka šāda veida tikšanās ir lietderīgi organizēt ne biežāk kā vienu reizi gadā, ko piedāvāja arī paši iedzīvotāji, jautājot vai ir nepieciešamas šāda veida tikšanās.

Ņemot vērā to, ka informācijas pieejamība sociālajos jautājumos ir – gan Viļakas novada mājas lapā, gan griežoties Dienestā Viļakā, gan pagastu pārvaldēs, ir izskaidrojama iedzīvotāju neliela interese.

Rezumējot un apkopojot iedzīvotāju saņemtos jautājumus, Dienests, 5.martā uz tikšanos aicināja Viļakas novada domes vadību un pārvalžu vadītājus, lai kopā pārrunātu un rastu risinājumu aktuālākajām sociālajām problēmām.

Tikšanās laikā Viļakas novada Sociālā dienesta sociālā darbiniece ar ģimenēm un bērniem Vēsma Mieriņa pastāstīja par dalību (no 02.09.2019.-28.02.2020.) pilotprojektā “Metodika sociālajam darbam ģimenēm ar bērniem” un prezentēja nākotnes redzējumu, vīziju, kā attīstīsies darbs ar ģimenēm un bērniem turpmāk Latvijā.

Noklausoties Sociālās darbinieces prezentāciju, sanāksmes dalībnieki iesaistījās diskusijā, kuras laikā saņēma no sociālās darbinieces atbildes.

Tostarp Dienesta vadītāja aicināja kopā izvērtēt un rast risinājumu vides pieejamībai pagastu pārvaldēs. Dialoga rezultātā, savstarpēji komunicējot un izsakot argumentus, viedokļus, tika panākta vienošanās un risinājums, kas nākotnē atvieglotu un ļautu vides pieejamības jautājumus skatīt, neierobežojot cilvēkus ar īpašajām vajadzībām.

Diskutēts tika arī par Viļakas novada dzīvojamās platības jautājumiem, par alternatīvajiem risinājumiem Viļakā un ārpus tās robežām.

Dienests nāca klajā ar priekšlikumu atļaut Viļakas novada domei koriģēt Viļakas novada Saistošajos noteikumos piedāvāto veselības pabalstu, kurš patreizējā redakcijā ierobežo iedzīvotāju vajadzības iegādāties medikamentus vai apmeklēt speciālistus ārstniecības iestādē.

Patīkamās sarunās un pozitīvā gultnē tika rasti kompromisi un sociālo jautājumi risinājumi, kuri ir vērsti uz Viļakas novada iedzīvotāju labklājību un sociālās palīdzības un pakalpojumu pieejamību.

 

Pateicos Viļakas novada domes vadībai, pagastu pārvaldniekiem un Viļakas novada Sociālā dienesta sociālajiem darbiniekiem par aktīvu dalību.

 

Viļakas novada Sociālā dienesta vadītāja Ilze Šaicāne

Citas ziņas no šīs kategorijas