Vecvecāku pasākums „Namiņā”

Viena stunda laimes asaru,

Trīsdesmit piecas minūtes sapņu,

Desmit minūtes jauku domu,

Bet nobeigumam, pilna sirds mīļuma

Tā īsumā varētu raksturot pasākumu, kas notika Viļakas pirmsskolā 11. martā.

Par tradīciju kļuvuši pasākumi vecvecākiem.

Pasākums sen izlolots un ilgāku laiku gatavots, lai īstajā brīdī uzburtu brīnumu.

Tā uz vecvecāku svētkiem  tapa skolotāju un bērnu veidoti apsveikumi gaviļniekiem.

Skolotājas Tatjanas dzejas rindas, skolotājas Elitas noskaņu mūzika un brīnums varēja sākties.

Vecvecākus pirmie priecēja sagatavošanas grupa ar Melisas dziedātu solo dziesmiņu, dziesmas par ticību, mīlestību un paļaušanos, kopā izteikti veltījuma vārdi vecvecākiem. Arī pāru dejā bērni turējās braši, jo dejoja saviem mīļajiem cilvēkiem. Apsveikumi sagūla vecmāmiņu un vectētiņu rokās. Skolotāja Tatjana aicināja ritināt atmiņu kamoliņu, atcerēties vecmāmiņām savu mīļāko draugu un draudzeni bērnībā un mīļāko rotaļlietu.

Tad vecvecākus priecēja paši mazākie, jaunākā  vecuma bērni. Ar savām dziesmām un dejām mazuļi gaidīja Saulīti un putnus atlidojot, sveica Pavasari. Ar grabulīšiem grabināja lietutiņu. Protams, mīļas bučas un vecmāmiņu sveikšana. Saulīti bērni gaidīja ar skolotājām Līgu un Liliju, kas vecvecākiem veltīja mīļus sveicienus un pašu gatavotas bērnu sejiņas.

Ļoti emocionālu sniegumu vecvecākiem dāvāja  vidējās grupas audzēkņi kopā ar skolotājām Inesi un Terēziju. Dziesmas un ritma deja ar kociņiem par kumeliņu uzrunāja  īpaši. Vecvecākiem rokās sagūla apsveikumi ar sniegpulkstenītēm.

Vecākās grupas bērni savu uzstāšanos sāka ar Anetes solo dziesmu par mīļumu un daudz skaistiem dzejas vārdiem. Skolotājas Lilijas patiesie vārdi ļāva kavēties atmiņās un atcerēties savu bērnību. Dziesmas, pāru dejas un mini izrāde ”Saule, Vējš un Sals” priecēja vecvecākus.

Noslēgumā vadītājas Lilitas laba vēlējumi un pateicības vārdi.

Šādi kopā būšanas mirkļi ir patiesāki  un neatsveramāki par visiem pasaules labumiem kopā ņemtiem.

Pateicos visiem vecvecākiem un ciemiņiem par iespēju paciemoties pie mums, pateicamies par  kūkām, pīrāgiem un konfektēm.

Tikai cilvēki, kas patiesi mīl savu darbu un bērnus, var radīt brīnumu citiem. Pateicos par skaistajiem svētkiem savām skolotājām. Lai daudz radošu ieceru realizāciju arī turpmāk!

Vecmāmiņas brilles blakus albūmam,
Gardās piparkūkas traukā cienastam,
Liepu ziedu tēja lieta tasītēs,
Vecmāmiņa raugās, kā šurp nākam mēs.

Ar visiem kopā bija un pasākumu fotografēja vecmāmiņa,  iestādes vadītāja, Lilita Šnepere.

Citas ziņas no šīs kategorijas

Pozitīvās emocijas Upītes Uobeļduorzā 2022

Sākoties jaunam gadam, tradicionāli trešā septembra sestdiena tiek rezervēta mīlas dzejas un dziesmu festivālam ...

Balvu novada pašvaldības darbinieki saņem Valsts probācijas dienesta Pateicības rakstu

Katru gadu, kad rudens nāk izgreznot Latviju, Valsts probācijas dienests svin savus svētkus. Šogad ...

Psiholoģijas lekciju cikls noslēdzies

13. un 14.aprīlī psiholoģe Inese Lietaviete novadīja 2 lekcijas izglītojamajiem Rekavas vidusskolā un Viļakas ...