Viļakas novada skolu skolēnu pašpārvalžu pārstāvju pieredzes apmaiņa

Skolēnu vecāku biedrības projekta nr. 2 „Izkāpt no komforta zonas” ietvaros 2020. gada 27. februārī Viļakas novada skolu skolēnu pašpārvaldes pulcējās Rekovas dzirnavās, lai dalītos labās prakses piemēros, apmainītos idejām un plānotu turpmāku sadarbību. Uz tikšanos bija ieradušies arī skolotāji, kuri ikdienā veic skolēnu pašpārvalžu koordinatoru darbu un atbalsta skolēnus viņu ieceru īstenošanā.

Iesākumā jaunieši darbojās jauktās grupās un veica uzdevumus, kur tika izmantota „pasaules kafejnīcas” metode, lai dalītos veiksmes stāstos, diskutētu par to, kas ir svarīgi veiksmīgam skolēnu pašpārvaldes darbam, ko skolēni sagaida no pašpārvaldes prezidenta un atbalsta personas, kā arī rastu idejas skolēnu pašpārvalžu tālākai jēgpilnai sadarbībai. Arī skolotāji diskutēja par to, ko sagaida no skolēnu pašpārvalžu darba, kas skolēniem padodas vislabāk un kā iespējama skolēnu pašpārvalžu sadarbība novada mērogā.

Skolēni uzsvēra, ka ir svarīgi, lai pašpārvaldes dalībnieki darbotos kā komanda, lai tiktu rīkotas regulāras tikšanās un katrs pildītu sev uzticētos pienākumus. Tāpat aktuāls jautājums ir skolēnu pašpārvaldes telpa, kas ir tikai tās dalībnieku pārvaldībā, jo tas veido skolēniem draudzīgu vidi un piederības sajūtu komandai. Kā vienu no labajām lietām Viļakas Valsts ģimnāzijas skolēni atzina skolēnu pašpārvaldes prezidenta vēlēšanas, kas notika 2019.gada rudenī šī paša projekta ietvaros. Rekavas vidusskolēni novērtēja skolas tradīcijas un dalījās sava pasākuma „Pičs” idejā.

Skolēni atzina, ka liels uzsvars skolēnu pašpārvalžu darbā tiek likts uz pasākumu organizēšanu, tomēr skolēnu pašpārvaldes galvenā funkcija ir pārstāvēt skolēnu intereses, skolēniem patīkamas skolas vides veidošana, kā arī ikviena skolēna piederības sajūtas veicināšana skolā, tāpēc skolēni ģenerēja idejas tieši šo mērķu īstenošanai.

Pasākuma otrajā daļā skolēni darbojās skolu grupās, kurās apsprieda diskusiju laikā gūtās idejas, kas ir pielietojamas savas skolas vidē. Katra skola izveidoja ideju plānu, kurš būs kā pamats tālākai darbībai un nolēma, ka par tā izpildi dalīsies ar pārējo skolu skolēnu pašpārvaldēm, kas veidos lielāku motivāciju plāna īstenošanā.

Sadarbības veicināšanai jaunieši nolēma izveidot slēgto grupu facebook.com interneta vidē, kur publicēs aktualitātes un apspriedīs idejas kopīgām aktivitātēm. Skolēni apzinās, lai sadarbība būtu veiksmīga, kopīgas tikšanās ir jāorganizē biežāk, kas var izpausties ne tikai kā pieredzes apmaiņa, bet arī pasākumi, kas veicina tuvāku sapazīšanos un draudzīgu attiecību veidošanos.

Tikšanās ļāva jauniešiem apjaust, ka apkārt ir daudz darīt gribošu jauniešu, kuri kopā var paveikt vēl vairāk un viss sākas no savas iniciatīvas izrādīšanas, tāpat svarīga atziņa bija tas, ka ir būtiski uzklausīt ikviena skolēna vajadzības, jo dažādu vecumu skolēniem viedokļi ir dažādi un katra intereses ir svarīgas, kā arī skolēnu pašpārvalde ir atbildīga par skolēnu komfortu savā skolā un spēj veicināt skolēna vēlmi doties uz skolu, jo tur ir patīkami un esi gaidīts.

Pasākumā piedalījās arī novada jaunatnes jomas pārstāves, kuras skolēnu pašpārvaldes darbā visvairāk saredz jauniešu līdzdalības aspektu un vēlas veicināt novada mēroga skolēnu pašpārvalžu sadarbību, paplašinot to darbības jomu ārpus skolas ietvariem.

 Vakara noslēgumā katrs mācījāmies teikt paldies viens otram par labo, izmantojot spēles „Pasaki sev, pasaki citiem” kartītes un baudījām lieliskas vakariņas.

Informāciju sagatavoja jaunatnes darbiniece Elīna Sprukule un biedrības valdes locekle Madara Jeromāne.

Foto no pasākuma arhīva.

 “Šo jaunatnes iniciatīvas projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS).”

Citas ziņas no šīs kategorijas

Aptauja Medņevas, Vecumu un Šķilbēnu pagasta iedzīvotājiem

Viļakas novada dome lūdz Šķilbēnu, Medņevas un Vecumu pagastu iedzīvotājus piedalīties aptaujā. Viļakas novada ...

Viļakas jauniešu iniciatīvu centram 8 gadu jubileja

2012.gada 1.novembrī aizsākas Viļakas jauniešu iniciatīvu centra stāsts, kas turpinās nu jau devīto gadu, ...

Iedzīvotāji tiek aicināti izteikt priekšlikumus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Balvu novadā

Balvu novada pašvaldība informē, ka ir izstrādāts saistošo noteikumu projekts “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ...