Latgales skolēni tiekas skolēnu pašpārvalžu forumā

  1. gada 21. februārī Daugavpils novada kultūras centrā “Vārpa” norisinājās Latgales skolēnu pašpārvalžu un to konsultantu forums “Skolas parlaments – pilsoniskas sabiedrības pamats”, kura mērķis bija aktualizēt skolēnu pašpārvalžu darbības nozīmi pilsoniskajā līdzdalībā, kā arī aktivizēt jauniešu iniciatīvu darboties pašpārvaldēs.

Skolēniem bija iespēja dalīties pieredzē, gūt jaunas idejas, pilnveidot prasmes strādājot komandā ar citu skolu jauniešiem, pārrunājot turpmākas starpnovadu sadarbības iespējas, kas ir svarīgi, lai stiprinātu savas pašpārvaldes darbu. Skolēni dalījās ne tikai savos veiksmes stāstos, bet arī diskutēja par to, kas būtu jāpilnveido veiksmīgākam darba rezultātam, darbojoties astoņas dažādās darba grupās.

Forumā tika apspriestas jauniešiem aktuālas tēmas: mācību uzņēmumi skolā, Eiropas Komisijas piedāvājums skolām, jauniešu iespējas Eiropā, darbīgu kopienu atbalsts izaugsmes procesā, brīvprātīgais darbs, MOT – programma skolēniem dzīvotprasmes apguvei, skolēnu pašpārvaldes atbalsta personas nozīme, kā arī projektu iespējas. Viens no foruma galvenajiem jautājumiem bija par pašpārvaldes būtību. Skolēnu pašpārvaldes galvenie pienākumi ir iesaiste skolēniem aktuālu jautājumu risināšanā skolā, iesaiste lēmumu pieņemšanas procesos, sava viedokļa paušana un pamatošana, skolas vides uzlabošana jaunietim pieņemamā veidā. Tikai pēc tam seko viss pārējais, piemēram, pasākumu organizēšana un skolas noformējuma veidošana.

Viļakas novadu forumā pārstāvēja Viļakas Valsts ģimnāzijas un Rekavas vidusskolas skolēnu pašpārvalžu dalībnieki, kā arī jaunatnes sfēras darbinieki, kuri pēc foruma nonāca pie sekojošām atziņām:

Daniels Šaicāns, Viļakas Valsts ģimnāzijas skolēnu pašpārvaldes prezidents: „Šajā braucienā mēs guvām ļoti daudz interesantu un lietderīgu informāciju, kas noteikti mums būs noderīga turpmāk. Izveidojās kontakts ar citu pašpārvalžu dalībniekiem un apmainījāmies ar zināšanām un pieredzi. Manuprāt, pieredzes apmaiņa ir ļoti svarīga, jo gūtās idejas kāds jau ir pielietojis praktiski, atliek vien tās pielāgot saviem apstākļiem”

Simona Zaremba, Viļakas Valsts ģimnāzijas skolēnu pašpārvaldes prezidenta vietniece: ”Priecājos, ka man bija iespēja pārstāvēt savu skolu šajā forumā. Pieredzes apmaiņas pasākumi veicina mūsu darba pilnveidošanu, liek aizdomāties par to, vai tiešām darbojamies ar pilnu atdevi, vai ir iespējams vēl kaut ko uzlabot. Pasākuma laikā visi tikām sadalīti atsevišķās grupās, kas lika darboties svešā vidē un iepazīt jaunus cilvēkus. Visvairāk prātā palika frāze ” galvenais ir sākt ar sevi” , jo nekas pats no sevis nesākas un vienmēr ir jābūt kādam, kas ies un darīs. Vēlreiz pārliecinājos, ka pašpārvaldei svarīga sava telpa, kas paredzēta tikai pašpārvaldei, to apliecināja arī forumā gūtā pieredze no citām skolām, jo mēs to varam veidot tādu, kādu paši vēlamies, kā arī tajā justos ērtāk un piederīgi tai. Priecājos, ka arī mūsu skolas vadība mūs sadzird un cenšas meklēt risinājumu šādas telpas izveidei.”

Madara Jeromāne, jaunatnes lietu speciāliste: „Novērtēju, ka forumā tika runāts arī par brīvprātīgo darbu, kas ir svarīga dimensija jaunatnes darbā, jo attīsta jaunieša kompetences un prasmes, kā arī to iespējams veikt savā skolā kā skolēnu pašpārvaldes aktīvistiem. Joprojām pastāv izaicinājums skolēnu intereses noturēšanai, tas lielā mērā atkarīgs no pašpārvaldes prezidenta, viņa degsmes un vēlmes sasniegt izvirzītos mērķus, kā arī no pašpārvaldes atbalsta personas atsaucības, kuras darbībai būtu jābūt nemanāmai, bet motivējošai, jo vislabākās sajūtas jaunietim rada patstāvīgi paveikts darbs.”

Ērika Kalacka, Rekavas vidusskolas skolēnu pašpārvaldes pārstāve: „Pasākums bija ļoti izdevies! Pateicoties tam, es attīstīju savas prasmes runāšanā ar svešu sabiedrību, pārvarēju bailes izteikt savu viedokli un būt kritizētai. Es smēlos ļoti daudz labu ideju par dažādiem pasākumiem, ko varētu rīkot savā skolā, piemēram, varētu noorganizēt skolēnu pašpārvalžu sadraudzības vakaru, jo šādā, diezgan aizraujošā veidā, varētu iesaistīt jauniešus iepazīties gan ar jauniem cilvēkiem, gan ar jaunām zināšanām. Papildināju savas zināšanas par brīvprātīgo darbu un sava biznesa uzsākšanu. Foruma laikā iemācījos atrast risinājumu dažādās situācijās un ieklausīties citu viedokļos. Izdevusies diena un ļoti noderīga pieredze!”

Terēze Maksimova, Rekavas vidusskolas skolēnu pašpārvaldes pārstāve: „Šodiena man ļoti patika. Tagad es konkrēti zinu kā nokļūt no idejas līdz tās realizēšanai. Vienā no nodarbībām mēs izspēlējām spēles, kas ļoti noderētu tiem, kuri vēlās veidot skolēnu mācību uzņēmumu, bet nezin ko ražot. Tās palīdzēs saprast ko ražot, kas būtu aktuāls tagad un pēc trīs gadiem. Ieguvu jaunas idejas pasākumiem skolā, piemēram, organizēt tikšanos skolai ar cita novada skolēnu pašpārvaldi, lai dalītos pieredzē. Skaidrāk izpratu ārvalstu brīvprātīgā darba iespējas, sīkāku informāciju par to un citām jauniešu iespējām var atrast interneta vietnē jaunatne.gov.lv. Pasākums iedvesmoja jaunām idejām un aktīvāku darbošanos manā novadā!”

Elīna Sprukule, jaunatnes darbiniece: „Pati esmu aktīvi darbojusies skolēnu pašpārvaldē un bijusi arī tās prezidents, tāpēc zinu, ka tas ir darbs, kas jāveic komandā. Prieks bija dzirdēt, ka uzsvars tiek likts uz to, ka skolēnu pašpārvalde nav pasākumu organizēšanas aģentūra, bet vieta, kur pilnveidot savas prasmes, veidot vidi sev apkārt, izvirzīt un īstenot mērķus. Priecājos, ka arī skolotāji, kuri ir kā atbalsta personas pašpārvaldei, tiek informēti par neformālās izglītības sasaisti ar pašpārvaldi. Atbalsta persona ir svarīga, jo dažreiz arī jaunieši mēdz apjukt savās domās un darbos. Gūtā pieredze Daugavpilī lika man saprast, ka galvenais ir tas, lai komandai būtu kopīga vīzija par darbu, darbs būtu vērsts ne tikai uz pašpārvaldes vēlmēm, bet gan uz visu skolēnu vēlmēm un, protams, prasme sadarboties savā starpā.”

Jauniešu līdzdalība ir sabiedrībā un arī Viļakas novadā aktuāls jautājums, jo jaunietim ir svarīgi izjust piederības sajūtu savai vietai, ka viņa viedoklis ir svarīgs un viņš tiek uzklausīts un ņemts vērā. Šobrīd Viļakas jauniešu iniciatīvu centrs cenšas atbalstīt un uzlabot skolēnu pašpārvalžu darbu, jo tas ir viens no populārākajiem veidiem kā jaunieši iesaistās līdzdalības procesos.

Vairākos novados darbojas jauniešu dome, kas idejiski līdzinās skolēnu pašpārvaldei, jo arī tā veicina jauniešu līdzdalību, tikai darbojas plašākā mērogā un risina daudzveidīgākus jautājumus. Arī mūsu novadā kādu laiku pastāvēja šāda organizācija, bet šobrīd esam nonākuši pie secinājuma, ka vērtīgāk ir stiprināt skolēnu pašpārvalžu darbu, paplašinot to darbības mērogus. 27.februārī Rekovas dzirnavās notiks Viļakas novada skolēnu pašpārvalžu pieredzes apmaiņas pasākums, kā ietvaros viens no jautājumiem būs regulāras sadarbības nepieciešamība un darbība visa novada jauniešu interesēs, iesaistoties arī ar skolu nesaistītu, bet jauniešiem aktuālu, jautājumu risināšanas procesos.

Informāciju sagatavoja jaunatnes lietu speciāliste Madara Jeromāne
Foto no pasākuma arhīva

 

Citas ziņas no šīs kategorijas

Ievērojot drošību, bērni var izvairīties no 70% ziemas traumu

Ziemas sniedziņš saulē mirdz un tā vien vedina visu ģimeni laukā izkustēties: varam slidot, ...

Ludzā aizvadīts 10. Latvijas Amatierteātru brīvdabas izrāžu festivāls „VEZUMS 2020”

Festivālam tika izvirzīti savi mērķi un uzdevumi:*Popularizēt amatierteātru brīvdabas izrāžu žanru. *Aktivizēt mazo lauku ...

Domes sēde

Balvu novada Domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs sasauc domes sēdi 2022.gada 26.maijā (ceturtdien), plkst.09.00.  Sēde notiks klātienē Bērzpils ielā ...