Saņemtas Draudzīgā Aicinājuma nominācijas Viļakas novadniekiem

22.reizi Draudzīgais Aicinājums Cēsīs, kur pirms trīsdesmit gadiem atdzima šī latviskā un unikālā ideja, sapulcināja Latvijas lepnumu: izcilus skolu absolventus, no kuriem lielākā daļa šobrīd studē prestižākajās Eiropas augstskolās, viņu skolotājus, augstskolu mācībspēkus, sabiedriskos darbiniekus, mecenātus un mediju pārstāvjus.

Viļakas Valsts ģimnāzija bija izvirzījusi divus pretendentus, no kuriem nominācijai „Sabiedriskais darbinieks” bija izvirzīta un apbalvojumu saņēma dzejniece, lauksaimniecības zinātņu doktore Genovefa Lakše (Eva Dortāne) un nominācijā „ Mecenāts” apbalvojumu saņēma  mecenāte Dagnija Dalbiņa ar Zviedrijas humanitārās palīdzības organizāciju  “GNOSJO HJALPER”.

Pasākumā Eva Dortāne klātesošajiem veltīja pašas radītās rindas:

Draudzīgais Aicinājums
No dzimšanas līdz mūžībai,
Un vēl pēc tam
Ikviens no mums ir saukts,
Aicināts un gaidīts
Latvijas dvēseli kā līgavu rotāt.
Lai debesu ķēniņš savā pilī
Mūsu tautu var godā un svētumā celt.
“Paldies visiem, kas rotājuši, kas rotā un tiem, kas rotās Latvijas dvēseli “, savu uzrunu noslēdza Genovefa Lakše- Eva Dortāne.

S.Šaicāne
Foto: V.Medne

Citas ziņas no šīs kategorijas

Balvu novada domes sēde

Balvu novada domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs sasauc domes sēdi Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV ...

Komitejas sēžu darba kārtības

Sociālā un veselības aprūpes jautājumu komiteja Balvu Kultūras un atpūtas centrā Brīvības ielā 61, ...

Viļakas muzejs saņēma ICOM Latvijas valdes balvu starptautiskajā sadarbībā

27.maijā Latvijas muzeju dienās Jēkabpilī Viļakas muzejs saņēma pateicību no ICOM Latvijas valdes par ...