Metodiskās apvienības un „Atklātās dienas” pasākums Viļakas pirmsskolas izglītības iestādē „Namiņš”

11.02.2020. iestādes vadītāja Lilita Šnepere un grupu skolotājas aicināja bērnu vecākus apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādes „Atklātās dienas” pasākumus. Dienas mērķis ir informēt iestādes izglītojamo vecākus par bērnu ikdienu pirmsskolā. Vecākiem interesē, kā rit viņu lolojumu diena, kā tiek apgūtas zināšanas un prasmes, kādām metodēm strādā grupu skolotājas un kā jūtas bērni dienas garumā. Lai vecāku klātbūtne rotaļnodarbībās nesagādātu lieku stresu bērniem un nedarītu smagu atvadu brīdi, lai bērnu vecāku neierašanās dažādu iemeslu dēļ neliktu viņiem vilties, tika nolemts filmēt video materiālu un veidot filmiņu par dzīvi pirmsskolā, ko demonstrēt šīs dienas pasākumu ietvarā.

Notika tikšanās ar psiholoģi Guntu Škapari un saruna par emocionālo inteliģenci, par bērnu emocionālajām vajadzībām, uzvedības paradumiem un vecāku uzmanību, lai palīdzētu bērnam vadīt emocijas un regulēt spriedzi.

Paralēli „Atklātās dienas” pasākumam notika novada pirmsskolu skolotāju metodiskās apvienības sanāksme. Kopīga filmiņas skatīšanās ir viena no skolotāju un vecāku sadarbības formām. Video materiālā skolotājas centās iekļaut jaunās kompetenču pieejas metodes mācību saturā, apgūstot pirmsskolas mācību programmu. Kopā ar novada pirmsskolu iestāžu kolēģēm, Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāju Inesi Circeni risinājās sarunas par pirmsskolas izglītības mācību saturu un mācību satura apguves norisēm, kā arī metodēm, kuras pielieto skolotājas palīdzot bērniem apgūt mācību programmu.

Paldies vecākiem, kuri bija kopā ar mums šajā dienā!

Paldies Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītājai Inesei Circenei par piedalīšanos mūsu pasākumā un dalīšanos pārdomās par novada pirmsskolas iestāžu skolotāju darbu, par jaunievedumiem mācību programmas apguvē pirmsskolā.

Paldies mūsu kolēģēm un metodiskās apvienības vadītājai Ilzei Brokānei par dalīšanos savā pieredzē un ieteikumiem turpmākajā darbā.

Sadarbojoties visiem kopā – vecākiem, bērniem, skolotājām un skolotāju palīdzēm, mēs gūsim panākumus kvalitatīvā izglītības programmas apguvē pirmsskolā un sekmēsim bērnu izaugsmi caur rotaļām un pētniecisko darbību.

Viļakas PII skolotāja Guna Rižanova
Foto: iestādes vadītāja Lilita Šnepere

 

Citas ziņas no šīs kategorijas

Uzvarētājs būs Valdis Bušs

Ceturtdien, 22.jūlijā, Viļakā atklājām jubilejas 5. Starptautiskā glezniecības plenēra “Valdis Bušs 2021” laikā tapušo ...

1991.gada barikādes atceroties

20.janvārī Viļakas muzejā tikāmies ar Viļakas Valsts ģimnāzijas audzēkņiem, lai iepazītu 1991.gada barikāžu notikumus. ...

Nekrologs. Janīna Kupriša (04.12.1933. – 20.04.2022.)

Liktenis steidzīgi Dzīves grāmatu šķir. Ko cilvēki piemin, Tas vēl starp dzīvajiem ir. /J.Osmanis/ ...