Atskats uz 2019.gadā paveikto DI projektā

Janvāra beigās Viļakas novada sociālajā dienestā, tikās DI ģimenes ar projekta komandu, lai pārrunātu un izvērtētu 2019.gadā paveikto, kā arī uzstādītu jaunus mērķus 2020.gadam.

Projekts Nr. 9.2.2.1./15/I/005 „Deinstitucionalizācias pasākumu īstenošana Latgales reģionā” plašāk ir pazīstams, kā DI, kura ietvaros bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (turpmāk bērni ar FT), to likumiskajiem pārstāvjiem, kā arī personām ar garīga rakstura traucējumiem (turpmāk personas ar GRT) ir iespēja saņemt sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus veselības stāvokļa uzlabošanai.

2019.gadā Viļakas novada iedzīvotājiem, kuri ir iesaistījusies DI projektā, tika sniegti četru veidu  pakalpojumi 17 personām, kurām bija iespēja apmeklēt kopā 209 pakalpojumu reizes: fizioterapiju, masāžu, psihologa konsultācijas, kā arī izmantot reitterapijas pakalpojumu.

Bērni ar FT saņēma 60 fizioterapijas nodarbības, nostiprinot un attīstot muskulatūru, 26 reitterapijas nodarbības, kuru laikā bērni nostiprināja muskuļus un  attīstīja nervu sistēmu, jo nodarbības notika jājot uz zirga, savukārt masāžas pakalpojumu bērni saņēma 15 reizes, tādējādi atslābinot sasprindzinātos muskuļus un veidojot veiksmīgu mijiedarbību ar pārējām nodarbībām.

Vecāki labprāt saņēma fizioterapijas speciālista, masāžas un psihologa individuālās konsultācijas, tādējādi parūpējoties par sevi, savu fizisko  un garīgo ķermeni.

Personas ar GRT saņēma 26 psihologa konsultācijas.

Bērnu ar FT vecākiem tiek atgādināts par pieejamajiem DI projekta pakalpojumiem, kura ietvaros sociālās Aprūpes un “Atelpas brīža” pakalpojumi – projekta apmaksāti – pieejami ikvienam Viļakas novadā dzīvojošam bērnam ar funkcionāliem traucējumiem (arī tiem, kas nav DI projektā izvērtētiem), kuram izsniegts Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību.

     Sociālās aprūpes pakalpojums bērniem līdz 4 gadu vecumam pieejams līdz 50 stundām nedēļā, no 5 – 17 gadus veciem bērniem – līdz 10 stundām nedēļā. “Atelpas brīža” jeb īslaicīgas aprūpes pakalpojumu bērni ar invaliditāti un viņu ģimenes var izmantot līdz pat 30 diennaktīm gadā.

Bērnu vecāki atzinīgi novērtē DI projekta lietderību, jo esot iegūti jauni draugi, neesot sajūtas, ka esi viens ar savu problēmu. Sāras mamma dalās pozitīvās emocijās: ”Projekts ir pavēris jaunus apvāršņus, saņemti noderīgi bērnam pakalpojumi. Īpaši veiksmīga sadarbība izveidojusies ar fizioterapijas speciālisti. Pateicoties DI pakalpojumiem, esam savākušies kuplākā pulkā, lai kopā sanāktu ar Balvu Teritoriālo invalīdu biedrības vadītāju M.Duļbinsku. Pirmā tikšanās Rotaļu istabā (Parka ielā 2,Viļakā) jau notikusi 18.janvārī, kas palika atmiņā ar bērnu čalām un vecāku sirsnīgām sarunām.”

Arī 2020.gadā turpināsies DI projekts un projekta mērķa grupa (bērni ar FT, to likumiskie pārstāvji un personas GRT) varēs turpināt saņemt paredzētos pakalpojumus, jo projekta ietvaros bērni ar FT projekta realizēšanas laikā var saņemt līdz 40 reizēm sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus un personas ar GRT līdz 50 reizēm katru gadu līdz projekta noslēgumam.

Tekstu sagatavoja: Santa Komane un Vita Prancāne
Foto: personīgais arhīvs

 

Citas ziņas no šīs kategorijas

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde 2024.gada 18.aprīlī

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja Aija Mežale sasauc Izglītības, kultūras un sporta jautājumu ...

Viļakas novada domes ārkārtas sēde

Viļakas novada domes ārkārtas sēde tiek sasaukta 10.05.2021. plkst.21.00. Sēde notiek attālināti. Darba kārtība: ...

Nekrologs. Albīna Veina (31.01.1931. – 28.11.2021.)

2021.gada novembra nogale atnesa sēru vēsti. Mūžības gaitās devusies Albīna Veina (dz.Bondare). Albīnas Veinas ...