Turpinās projekta “Zaļo ceļu” maršruta precizēšana Latvijas pusē

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Balvu novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli.

Projekts “GreenWays Riga – Viļaka” (“Zaļie ceļi Rīga – Viļaka”) tiek īstenots pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam ietvaros un to līdzfinansē Eiropas Savienība.

Šī gada 16. janvārī Cesvaines pašvaldībā notika projekta Nr. LV-RU-006 “GREENWAYS RIGA-PSKOV” (Zaļie ceļi Rīga – Pleskava) Latvijas partneru tikšanās.

Cesvaines novada dome priekšsēdētājs Vilnis Špats iepazīstināja ar Cesvaines novadu, savukārt Cesvaines pilsmuižas gide Lilita Ļava – izklāstīja aktuālos jaunumus tūrisma jomā, kā arī statistikas rādītājus par aizvadīto gadu.

Šobrīd notiek darbs pie tūrisma kartes maketa izstrādes, līdz ar to kopīgā darba procesā vienojāmies par velomaršruta izvietojumu kartē, kā arī turpmāk maršrutu attīstīt kā Nacionāla līmeņa velomaršrutu. Izrunājām arī jautājumus par trases marķēšanu – zīmju, informācijas stendu un cilvēku plūsmas skaitītāju uzstādīšanas procesu katrā maršruta posmā, kā arī citus organizatoriskos jautājumus sakarā ar projekta realizāciju. Maršruts Latvijā tiks marķēts kā nacionālās nozīmes velomaršruts.

Pēc aktīvas darbošanās darba grupā, devāmies iepazīties ar tūrisma objektiem, ko piedāvās arī marķētā un saistītā velomaršruta “Rīga – Pleskava” velobraucējiem, ceļotājiem un tūristiem.

Tūrisma centra vadītājas Lauras Smudzes un domes priekšsēdētāja Viļņa Špata pavadībā devāmies iepazīt Cesvaines novada Top tūrisma apskates objektu – Cesvaines pili. Lai gan pilī šobrīd vēl norisinās atjaunošanas darbi un apmeklētājiem vēl nav pieejama, mums tika dota iespējā ieskatīties pils aizkulisēs.  Cesvaines pils akcijas “Apceļosim Latvijas pilis” ietvaros ieguvusi goda titulu “Sapņu pils”, kā arī vairāki atjaunošanas dari notiek projekta „Gaismas ceļš cauri gadsimtiem” ietvaros.

Pēc pils apskates devāmies iepazīt alus brūvēšanas procesu Cesvaines alus darītavā, kura ir viena no mazākajām amatnieku alus darītavām Baltijā. Alus  šeit tiek vārīts virs alkšņa koka uguns, pēc tam to iejavo ozolkoka kubulā. Savu dzidro krāsu un tīro garšu, alus iegūst pateicoties augstākā labuma izejvielām un lēnam nogatavināšanas procesam.

Noslēgumā devāmies uz Cesvaines Tūrisma centru, lai vadītājas pavadībā izkaltu  piemiņas monētu Nessaule-kalns par godu Strūves ģeodēziskajam lokam.

Projekta kopējais budžets ir  793036.00 Eur, Projekta līdzfinansējums no Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014 -2020.gadam ir 713732.40 Eur (90 % no projekta budžeta)un projekta partneri līdzfinansē projektu 10 % apmērā – 79303.60 Eur.

Teksts: tūrisma speciāliste Inese Matisāne
Foto: projektu vadītāja Vineta Zeltkalne

Citas ziņas no šīs kategorijas

Noslēgts līgums par Viļakas Valsts ģimnāzijas modernizēšanu

Viļakas novada dome ir parakstījusi līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta ...

Orientēšanās spēle “Marienhauzenai 730”

Aicinām aktīvi pavadīt piektdienas vakaru individuāli vai komandā, piedaloties 4.augusta orientēšanās spēlē “Marienhauzenai 730”. ...