Turpinās projekta “Zaļo ceļu” maršruta precizēšana Latvijas pusē

Šī gada 16. janvārī Cesvaines pašvaldībā notika projekta Nr. LV-RU-006 “GREENWAYS RIGA-PSKOV” (Zaļie ceļi Rīga – Pleskava) Latvijas partneru tikšanās. Projektu līdzfinansē Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.–2020. gadam. Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Viļakas novada dome un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.

Cesvaines novada dome priekšsēdētājs Vilnis Špats iepazīstināja ar Cesvaines novadu, savukārt Cesvaines pilsmuižas gide Lilita Ļava – izklāstīja aktuālos jaunumus tūrisma jomā, kā arī statistikas rādītājus par aizvadīto gadu.

Šobrīd notiek darbs pie tūrisma kartes maketa izstrādes, līdz ar to kopīgā darba procesā vienojāmies par velomaršruta izvietojumu kartē, kā arī turpmāk maršrutu attīstīt kā Nacionāla līmeņa velomaršrutu. Izrunājām arī jautājumus par trases marķēšanu – zīmju, informācijas stendu un cilvēku plūsmas skaitītāju uzstādīšanas procesu katrā maršruta posmā, kā arī citus organizatoriskos jautājumus sakarā ar projekta realizāciju. Maršruts Latvijā tiks marķēts kā nacionālās nozīmes velomaršruts.

Pēc aktīvas darbošanās darba grupā, devāmies iepazīties ar tūrisma objektiem, ko piedāvās arī marķētā un saistītā velomaršruta “Rīga – Pleskava” velobraucējiem, ceļotājiem un tūristiem.

Tūrisma centra vadītājas Lauras Smudzes un domes priekšsēdētāja Viļņa Špata pavadībā devāmies iepazīt Cesvaines novada Top tūrisma apskates objektu – Cesvaines pili. Lai gan pilī šobrīd vēl norisinās atjaunošanas darbi un apmeklētājiem vēl nav pieejama, mums tika dota iespējā ieskatīties pils aizkulisēs.  Cesvaines pils akcijas “Apceļosim Latvijas pilis” ietvaros ieguvusi goda titulu “Sapņu pils”, kā arī vairāki atjaunošanas dari notiek projekta „Gaismas ceļš cauri gadsimtiem” ietvaros.

Pēc pils apskates devāmies iepazīt alus brūvēšanas procesu Cesvaines alus darītavā, kura ir viena no mazākajām amatnieku alus darītavām Baltijā. Alus  šeit tiek vārīts virs alkšņa koka uguns, pēc tam to iejavo ozolkoka kubulā. Savu dzidro krāsu un tīro garšu, alus iegūst pateicoties augstākā labuma izejvielām un lēnam nogatavināšanas procesam.

Noslēgumā devāmies uz Cesvaines Tūrisma centru, lai vadītājas pavadībā izkaltu  piemiņas monētu Nessaule-kalns par godu Strūves ģeodēziskajam lokam.

Projekta kopējais budžets ir  793036.00 Eur, Projekta līdzfinansējums no Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014 -2020.gadam ir 713732.40 Eur (90 % no projekta budžeta)un projekta partneri līdzfinansē projektu 10 % apmērā – 79303.60 Eur.

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmu 2014.-2020.gadam līdzfinansē Eiropas Savienība, Latvijas Republika un Krievijas Federācija.

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam finansiāli atbalsta vienotas pārrobežu attīstības aktivitātes ar mērķi uzlabot reģionu konkurētspēju, izmantojot to potenciālu un atrašanās priekšrocības krustcelēs starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju. Programmas mājas lapa ir www.latruscbc.eu.

Teksts: tūrisma speciāliste Inese Matisāne
Foto: projektu vadītāja Vineta Zeltkalne

Citas ziņas no šīs kategorijas

Sestdiena, 13.jūnijs- pārceltā darba diena

Viļakas novada dome informē, ka 2020.gada darba diena 22.jūnijs ir pārcelta uz sestdienu, 2020.gada ...

Atskats uz 2019.gadā paveikto DI projektā

Janvāra beigās Viļakas novada sociālajā dienestā, tikās DI ģimenes ar projekta komandu, lai pārrunātu ...