Tumšākie gada mēneši – svētku un prieka pilni Viļakas pamatskolā

Atkal viens posms skolas dzīvē aizritējis. Ir pieminēti varoņi, nosvinēta valsts dzimšanas diena un iedegtas sveces Adventa vainagā. Sagaidīts  vistumšākais gada laiks un nosvinēti visgaišākie svētki. Noslēdzies viens posms mācību gadā.

Novembris skolā bijis dažādiem notikumiem bagāts. Mēneša sākumā ievēlējām Skolas pašpārvaldi, par kuras prezidenti kļuva 5. klases skolniece Betija Pankule, viņas vietnieks –  Juta Korņejeva. Apspriedām   reidu  “Esi redzams!” un “Saudzē grāmatu” skolā, Ziemassvētku apsveikumu pasta organizēšanu kā arī citus jautājumus, kas skolas dzīvi padara aizraujošāku un drošāku.

Visa mēneša garumā  garumā iepazinām, rakstījām, zīmējām, stāstījām, klausījāmies un lasījām Latvijas teikas un nostāstus.

“Reiz, sensenos laikos, Dievs dalīja visām tautām zemes. Katrs nāca un prasīja, kādu zemi vien gribēja. Latvietis neatnāca nevienā no nedēļas dienām, taču ieradās svētdien pie Dieva. Noņēma cepuri un teica, lai Dieviņš viņam arī kādu zemes gabaliņu iedod. Dievs saka, ka šim viss izdalīts, kamdēļ nenāca nedēļas laikā, kad visiem dalīja. Latvietis sāka lūgties – visu nedēļu strādāju – zemi aru, zirgus kopu, bērnus auklēju, tagad tik brīva vaļa bija atnākt. Nu, lūdzu, dod, Dievs, kaut vai mazu zemes gabaliņu! Dievam palika žēl latvieša un šis saka latvietim: “Gribēju pats sev paturēt vienu mazu, jauku zemes gabaliņu pie jūras, kur ir zaļi meži, zili ezeri un svētība zemē pie katra zāles stiebra, kur dzīvot savā dieva zemītē, bet nu ņem tad Tu to.” Tā latvietis tika pie zemes. Pie savas zemītes…”

Ar šo teiku un kopīgi dziedāto himnu  pavadījām 15.novembra svētku brokastis. Iedvesmojamies no mirkļiem, kurus izbaudījām  ejot Lāpu gājienā, piedaloties  Ziemeļvalstu  literatūras nedēļā novada bibliotēkā, izzinot mūsu zemes pagātni caur leģendām, nostāstiem gan klasē, gan Viļakas novada muzejā. Tā 28.novembrī muzejā 2.klases skolēniem notika nodarbība par skolu vēsturi Viļakas novadā. Lai bērni spētu iejusties laikmeta noskaņās, tā laiku skolēna lomā, tika  piemēroti austie lakati, vējjakas vietā, un pastalas. Nodarbības vadītājas Rita un Maija  rādīja interesantus vēsturiskus priekšmetus: grāmatas,  tāfeles, tintnīcas un spalvaskātus no muzeja krājuma, skolēni rakstīja ar spalvaskātu. 2019.gada Ziemeļvalstu Literatūras nedēļas tēma bija “Svētki ziemeļvalstīs”. Rīta stundas lasījumos 11.novembrī Viļakas novada  bibliotēkā ieklausījās  2.klase. Bibliotekāre Sandra iejutās Pepijas lomā un kopā ar vadītāju Ruttu iepazīstināja ar fragmentu no Astrīdas Lindgrēnes grāmatas „ Pepija Garzeķe”. Bērni vērtēja Pepijas uzvedību, norādīja uz viņas netikumiem un atzina, ka paši tā nerīkotos. Dāvanā visi saņēma grāmatzīmes. Abonementā skolēni izvēlējās sev grāmatas. Bet lasām mēs ne tikai īpašu notikumu sakarā, bet arī ikdienā, piedaloties „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijās 2019”.

Svētku prieku un gandarījumu dalījām kopā ar skolotāju R.Vilkasti un 5. klases skolnieku Džeisonu Kokareviču, kas  Balvu pamatskolas rīkotajā  starpnovadu Tautasdziesmu maratonā,  savā klašu grupā ieguva  1. vietu.  Arī sportisti, skolotāja E.Veļķera vadībā, izcīnija godalgotās vietas starpnovadu un reģionālajā volejbola turnīros.

Ziemassvētkiem posāmies, gatavojamies visu decembri. Gan skolotāji, gan skolēni rotāja skolu, ieliekot katrā darbiņā prieku par gaidāmajiem svētkiem Pie skolas skaisti iemirdzējās eglīte un katru rītu visus sveicināja sniegavīru ģimene.

Adventes laikā katru pirmdienas rītu pulcējāmies kopā, lai iedegtu svecītes  vainagā,  2.klases skolēni gatavojās šiem rītiem īpaši, lai skolasbiedru acīs un sirdīs iemirdzētos prieks. Gaidītii viesi mūsu skolā bija luterāņu draudzes mācītājs Mārtiņš Vaickovskis, pareizticīgo draudzes priesteris tēvs Aleksandrs un katoļu  draudzes prāvests Guntars Skutels. Savās uzrunās viņi aicināja aizdomāties par Ziemassvētkiem, par Jēzus piedzimšanu, par to, ka šis ir laiks paprasīt piedošanu un pašam piedot, laiks labestībai, priekam un sirds siltumam.

Projekta “Latvijas Skolas soma” ietvaros mūsdienīgā, kompetencēs balstītā mūzikas stundā ar ģitārspēli iepazīstināja un iepriecināja mūziķis Jānis Bērziņš.

Skolā notika Ziemassvētku tirdziņš, kuram skolēni ar vecāku atbalstu bija cītīgi gatavojušies. Pircējiem tika piedāvāti dažādi pašgatavoti kārumi. Pat sniegavīri, sulas,  skaistas rotaslietas. Iepirkties devās arī vecāki, ģimnāzijas  skolēni un skolotāji. Prieks par draudzīgo atmosfēru, izpalīdzību un atbalstīšanu!

Karjeras konsultantes skolotājas Valentīnas Bečas organizētās meistardarbnīcas visu klašu skolēniem vadīja Ligita Spridzāne un Ginta Zelča. Meistares mācīja aust ceļu jostas un gatavot bišu vaska sveces. Varēja pagaršot bišu maizi, ziedputekšņus, propolisu. Jostu aušanā bija jāstrādā pāros. Svarīgas bija sadarbības prasmes, atbalsts un izpalīdzēšana. Milzīgs prieks, ka no dzijas pavedieniem veidojas jostas raksts, noausta grāmatzīme  vai rokās iegulst pašgatavota, smaržīga svecīte. Tā bija lieliska iespēja iepazīt profesiju daudzveidību.

Skolas telpās kaķis, suns, peles un laupītāji! Kaut kas neparasts? Jā, jo skolā visi pulcējas uz 3.klases iestudēto teātra izrādi!  Interesanti dialogi, laba aktierspēle, skatītāju līdzjušana un smaidi, smiekli un aplausi, aplausi, aplausi. Skolotāja  Irēna Logina kopā ar aktieriem mūs aizveda aizraujoša ceļojumā. Paldies!

Gatavojoties Ziemassvētku pasākumam, skolā valdīja patīkama gaisotne, arī atbildība, jo bija jāpaspēj un jāizdara daudz. Ilgi gaidītais, izsapņotais Ziemassvētku pasākums ir klāt. Skolā notiek Sniegavīru salidojums! Ar skaistām dziesmām, dzejoļiem, dejām, ar neviltotu prieku, sirsnību un mīļumu. Tagad nevienam nav šaubu, ka Sniega mākonītis  daudz un aktīvi strādājis, jo nāk …Sniegavīrs, kurš tik cītīgi mūs vērojis, dāvanas gādājis. Un notiek brīnumi, kuriem mēs ticam! Jo visi kopā tos esam radījuši. Un kopīgā Sniegavīru triumfa dejā dodamies saņemt liecības, dāvanas, dodamies brīvdienās, lai izbaudītu svētku prieku un noticētu Ziemassvētku brīnumiem!

Gadu noslēdzām ar pedagogu pieredzes apmaiņas braucienu uz dienvidlatgali, kur ne tikai mācījāmies lasītprasmes stratēģijas Aglonas vidusskolā, bet arī baudījām patiesus Ziemassvētkus.

Bet nākamais darba cēliens jau klāt! Lai visiem ir daudz spēka strādāt un svinēt!

Teksts – I.Rēvalde, M.Supe-Tuča, A.Ločmele
Foto – no skolas arhīva

Citas ziņas no šīs kategorijas

Parakstīts būvdarbu līgums par bijušās linu fabrikas teritorijas sakārtošanu

Viļakas novada dome 2020.gada augustā noslēdza būvdarba līgumu ar  iepirkuma procedūrā uzvarējušo uzņēmumu SIA  ...

Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienības PATEICĪBAS DIENA 2021.gada 24.augustā

Ik dienas, 10 gadu garumā, redzot mediķu un pārējā atbalsta personāla darbu tika auklēta ...

Tūrisma izstādēs aicina “pazust Latgalē”

Janvāra beigas un februāra sākums tūrisma nozarē strādājošajiem vienmēr bijis aktīvs, jo sākās Tūrisma ...