Veselības veicināšanas projekta aktivitātes 2019.gadā

2019.gadā projektā Nr. 9.2.4.2/16/I/073 “Veselības vecināšanas un slimību profilakses pasākumi Viļakas novadā” notikušas šādas aktivitātes:

 • 35 peldēšanas apmācības bērniem. Nodarbības bija paredzētas speciālajai mērķa grupai Viļakas novada izglītības iestāžu izglītojamajiem.
 • Noorganizētas 6 ģimeņu sporta dienas.
 • Iegādāti 9 slēpju pāri komplektā ar zābakiem, stiprinājumiem un nūjām, 2 asinsspiediena mērītāji un 2 daudzfunkcionālie svari.
 • Visiem interesentiem bija iespēja piedalīties 16 slēpošanas nodarbībās.
 • Kupravā bija iespējams apmeklēt 28 vingrošanas nodarbības, ko vadīja trenere Zinaida Logina.
 • Trenažieru nodarbības kopā bija 40, tās vadīja trenere Linda Tokareva – Kušnere.
 • Novadītas 166 fizioterapijas nodarbības mērķa grupai cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kuriem ir kustību traucējumi.
 • 101 vingrošanas nodarbība (intensīvā) notika Semenovā laika posmā no 2019.gada 1.janvāra līdz 19.decembrim. Intensīvās vingrošanas nodarbības vadīja trenere Iluta Balule.
 • 10 skriešanas un soļošanas nodarbības novadīja treneris Salvis Gruševs.
 • 39 vingrošanas nodarbības (pilātes + elpošana + meditatīvā vingrošana) Viļakā, kuras vadīja trenere Zinaida Logina varēja apmeklēt Viļakas pilsētas un novada iedzīvotāji.
 • Slimību profilakses kampaņā “Onkoloģisko slimību profilakse” notika 3 lekcijas pieaugušajiem un  12 lekcijas Viļakas novada izglītojamiem.
 • Notikušas 9 meistardarbnīcas “Augļi un dārzeņi uzturā” visiem interesentiem. Meistardarbnīcās notika arī ēdienu degustācija un praktiska darbošanās kā pagatavot veselīgu ēdienu. Notika arī 12 izglītojošas nodarbības pirmsskolas izglītības iestāžu un vispārējo izglītības iestāžu pirmskolas grupiņu un 1.-4.klašu izglītojamajiem par veselīga uztura pamatprincipiem.
 • Viļakas izglītības iestāžu izglītojamajiem un viņu vecākiem bija iespējams apmeklēt biedrības “Papardes zieds” nodarbības: “Atkarību izraisošo vielu un procesu izplatības samazināšana – lekcijas Viļakas novada izglītības iestāžu audzēkņu vecākiem par pusaudžu atkarību izraisošu vielu un procesu profilaksi” (6 nodarbības) un “Reproduktīvās veselības veicināšana un profilakses uzlabošana  – interaktīvas informatīvi izglītojošas nodarbības pusaudžiem par seksuālās un reproduktīvās veselības jautājumiem, ņemot vērā dzimumu atšķirības” (6 nodarbības).
 • Lektore Inese Lietaviete no Rīgas visiem interesentiem ciklā “Garīgās veselības veicināšana” novadīja 2 lekcijas kā mazināt stresa ietekmi un 2 lekcijas kā mazināt depresīvos sindromus un pašnāvnieciskas tieksmes.

Viļakas novada iedzīvotāji, kuri aktīvi apmeklēja Veselības veicināšanas nodarbības, atzinīgi novērtēja iespēju bez maksas izmēģināt dažādas vingrošanas tehnikas, grūtības un sagatavotības pakāpes. Iedzīvotāji atzina, ka, ja nebūtu projekta, tad dažādos veidus, pat nebūtu pamēģinājuši, bet kāpēc neizmantot iespēju bez maksas iegūt jaunu informāciju, lai varētu izvērtēt, par kādām nodarbībām paši būtu gatavi maksāt. Liels paldies 2019.gada nodarbību trenerēm Ilutai Balulei, Zinaidai Loginai, Lindai Tokarevai – Kušnerei, treneriem Pēterim Vancānam, Dāvim Keiselim un Salvim Gruševam, fizioterapeitei Santai Graudiņai, lektorei Inesei Lietavietei, biedrībām “Papardes zieds” un “No rokas rokā”.

Šobrīd ir iesniegti līguma grozījumi, lai līdz 2020.gada 3.ceturksim apgūtu atlikušo projekta finansējumu. 2020.gadā ir plānots izveidot vingrošanas grupu Rekovā, vingrošanas grupu Žīguros un visiem interesentiem būs iespējams apmeklēt TRX vingrošanas (intensīvās) nodarbības Semenovā. 2020.gadā tiks noorganizētas arī 2 ģimeņu sporta dienas.

Veselīgu un sportisku jauno 2020.gadu!

Teksts: Vineta Zeltkalne
Foto: personīgais arhīvs