Stāstniece Līga Reitere Rekavas vidusskolā


Šonedēļ projekta “Latvijas skolas soma “ ietvaros Rekavas vidusskolā viesojās stāstniece Līga Reitere, kura vadīja nodarbības visām klasēm. Sākumskolas skolēni  iepazinās ar karalisko glītrakstīšanu. Paši mācījās rakstīt skaistus, karaliskus burtus, sēdēt tā, lai kronīši nekrīt nost no galvas, spēlēja uzmanības spēles, uzzināja, kādām jābūt labām pildspalvām, lai varētu skaisti rakstīt un roka nenogurtu.

5.-12.kl. skolēni iepazinās ar valodas bagātību, skaistu valodu un neglītu valodu, dialektiem, apvidvārdiem, tāmnieku izloksni, tautasdziesmu zemtekstu, uzzināja un paši rakstīja ziņas bez vārdiem.  Stundās skolēniem vajadzēja daudz pašiem darboties, domāt, secināt.

Jaunieši atzina, ka stundas bija netradicionālas, neparastas, skolotāja atraktīva un interesanti  vadīja stundas. Skolēni uzskata, ka uzzināja  daudz jaunas informācijas, interesanti bija klausīties, ķā lektore runāja tāmnieku izloksnē un viņiem bija jāatpazīst un jātulko apvidvārdi. Stundu noslēgumos skolēni rakstīja, kādu šajā nodarbībā ieguvuši dzīves mācību.

Skolotāja A.Koniševa