Viļakas jaunieši piedalās jauniešu apmaiņas projektā Armēnijā

No 5. līdz 12. novembrim Viļakas jauniešu iniciatīvu centra jaunieši viesojās Armēnijā, kur piedalījās programmas Erasmus+ jauniešu apmaiņas projektā Nr. 2019-1-PL01-KA105-062269 „The Three R’s of the Environment” un sadraudzējās ar jauniešiem no Gruzijas, Polijas un Armēnijas. Projektā piedalījās 16 jaunieši vecumā no 18-24 gadiem, kā arī četri komandu līderi, kuriem nebija noteikts vecuma ierobežojums.

Jauniešu apmaiņa norisinājās Armēnijas kultūras galvaspilsētā Gyumri, kas ir otrā lielākā pilsēta valstī.

Ierodoties Armēnijā, jauniešiem bija iespēja iepazīt galvaspilsētas burvību un doties īsā pilsētas tūrē vietējā gida pavadībā, kam sekoja pārbrauciens uz jauniešu apmaiņas norises pilsētu Gyumri, kura tika iepazīta patstāvīgi brīvajos brīžos vai kopā ar jauniešu apmaiņas dalībniekiem. Tālumā bija redzama kalnu panorāma, no Mātes Armēnijas pieminekļa pavērās pasakaina pilsētas ainava, kas bija viens no skaistākajiem apskates objektiem.

Projekta tematika bija par vides jautājumiem- atkritumu šķirošanu, to pārstrādi un samazināšanu, kas Armēnijā ir ļoti aktuāla tēma.

Jauniešu apmaiņa iesākās ar ledus laušanas un iepazīšanās aktivitātēm, lai radītu patīkamu noskaņu grupā un mazinātu komunikācijas barjeras, kas iesākumā ir liels izaicinājums ikvienam. Jaunieši iepazinās ar Erasmus+ programmas piedāvātajām iespējām un jaunatnes pases iegūšanas noteikumiem. Noslēgumā katrs ieguva jaunatnes pasi jeb Youth pass dokumentu, kas ir apliecinājums par dalību projektā un iegūtajām prasmēm un lielisks pielikums CV.

Apmaiņas laikā jaunieši diskutēja par dažādām atkritumu piesārņojuma problēmām, prezentēja situācijas savās valstīs un piedalījās dažādās aktivitātēs, kas veicināja izpratni par atkritumu šķirošanas, pārstrādes un samazināšanas nozīmi, kā arī iesaistīja vietējo sabiedrību aktivitātēs, kurās skaidroja dažādu atkritumu veidu ietekmi uz vidi. Gruzijas jaunieši dalījās savas valsts pieredzē un noorganizēja apģērbu maiņas aktivitāti, kurā katrs dalībnieks varēja atnest kādu savu apģērba gabalu un iemainīt to pret citu. Polijas partneriem bija lieliskas spēles, kas paredzētas bērniem un to mērķis bija bērnu ieinteresēšana vides jautājumos.Viļakas jaunieši bija atbildīgi par sociāli atbildīgas uzņēmējdarbības aktivitāti, kurā pārējos iepazīstināja ar atkritumu izmantošanu uzņēmējdarbībā, kas mūsdienās ir populāri, jo tas ir ne tikai videi draudzīgi, bet arī lieliska iespēja jauniešiem uzsākt savu uzņēmējdarbību, kura neprasa lielus ieguldījumus.

Apmaiņas laikā notika arī nacionālais vakars, kurā jaunieši dalījās ar savu kultūru un tradīcijām, kā arī nacionālajiem ēdieniem.

Noslēgumā jaunieši bija saviļņoti par izveidojušos draudzību un bija ieinteresēti tālākai sadarbībai, tāpēc kopīgi ģenerēja jaunas projektu idejas, kādas nākotnē kopīgi vēlētos realizēt.

Piedzīvojums Armēnijā katram tā dalībniekam izraisīja emocijas. Izejot pastaigā pa pilsētu, veidojās ikdienas dzīves iespaids par valsti, redzējām ikdienas ainiņas un guvām pieredzi arī paši. Kopumā armēņi ir draudzīgi un atsaucīgi cilvēki, īpaši jaunieši un pieaugušie, kurus iepazinām jauniešu apmaiņas laikā. Patīkami, ka nepazīstami cilvēki, kuri interesējās par mūsu izcelsmi, zināja, kur atrodas Latvija un daudzi no viņiem bija viesojušies vai dienējuši mūsu valstī. Veikalos reizēm jutāmies neērti, jo bieži vien uz mums skatījās dīvaini, bet, kad uzsākam sarunu krievu valodā, attieksme mainījās un bijām kā savējie. Jāpiebilst, ka gandrīz visi armēņi runā krievu valodā un vecākā paaudze pat runā franciski, kas saistāms ar vēsturiskiem notikumiem.

Pārsteigumu sagādāja fakts, ka Ararata kalns kā Armēnijas simbols tiek izmantots dažādos veidos, taču tas tikai vēsturiski atradies Armēnijas teritorijā, šobrīd tas pieder Turcijas vasltij. Armēnijai ir tikai sauszemes robežas un ezeru ir ļoti maz, bet valsts ir ūdeņiem bagāta, ko nodrošina kalni, tāpēc uz ielām ir daudz mazu ūdens strūklaku, kur ikviens var veldzēt savas slāpes. Interesanti, ka Armēnija bija pirmā valsts, kas 4. gadsimtā kristietību pieņēma par valsts reliģiju.

Dalībniece Krista atzīst, ka jauniešu apmaiņa devusi jaunu pieredzi, jauniete izpratusi jauniešu apmaiņas būtību, jo šādā projektā piedalījusies pirmo reizi. Prieku sagādājusi jaunas valsts izzināšana, iepazīšanās ar jauniem cilvēkiem. Kopumā dalība projektā Kristu sajūsmināja, jo jaunietei patika draudzīgā kompānija, kurā viņa devās šajā piedzīvojumā, kā arī viņai likās interesanti iepazīt citu valstu kultūru un vides jautājumus, kā arī pasākums, kuru apmaiņas dalībnieki organizēja vietējiem bērniem. Krista secina, ka jauniešu projektos piedalīties ir vērtīgi, jo tā ir neaizmirstama pieredze un iespēja izkāpt no savas komforta zonas, kas piespiež paplašināt savu redzesloku un pilnveidot sevi.

Sandis, kurš jauniešu apmaiņas projektos ir piedalījies jau iepriekš, apmaiņā ieguvis jaunus draugus, pieredzi, priekšstatu par Armēniju. Jaunietim patika iepazīt jaunu vidi, skaistas dabas ainavas un cilvēkus, kā arī Sandis uzskata, ka jauniešu apmaiņās ir iespēja gūt labu pieredzi svešvalodu pielietošanā, citu kultūru un tautu iepazīšanā.

Raivo uzskata, ka jauniešu apmaiņās ir vērts piedalīties, jo arī viņš ieguvis jaunu pieredzi un zināšanas, kuras pielietos pats. Jaunietim visvairāk patika Armēnijas kultūra, jaunieši ar kuriem rada labu kontaktu un iespēja iemācīties jaunas prasmes labā kompānijā nedēļas garumā.

Ikvienam jaunietim izaicinājums bija komunikācija svešvalodā, jo ne vienmēr bija viegli atrast īstos vārdus, lai paustu savu viedokli, reizēm likās, ka visi runā labāk nekā paši, kas zināmā mērā radīja satraukumu, bet jauniešu apmaiņas noslēgumā šīs barjeras bija samazinājušās un bija jūtams, ka valodas lietošana praktiski pozitīvi ietekmē tās pārzināšanu.

Jaunatnes darbiniece Elīna, kura starptautiskos projektos ir piedalījusies vairākas reizes, atzīst, ka katrs projekts ir īpašs un atmiņā paliekošs. Šis projekts paliks atmiņā ar Armēnijas skaistajiem kalniem un iegūtajām prasmēm, kuras varēs pielietot darbā. Elīna priecājas, ka apmaiņā varēja doties kopā ar tik pozitīvu kompāniju no Latvijas. Īpašu prieku sagādāja tas, ka armēņu jaunieši bija ļoti draudzīgi un atsaucīgi.

Jaunatnes lietu speciāliste Madara priecājas par izveidojušos sadarbību ar armēņu jaunatnes organizāciju ar kuru sadarbojusies vairākos projektos. Ir ļoti svarīgi pazīt projekta partnerus, tas rada mazākas bažas par projektu norisi, vieglāk plānot projekta aktivitātes un atbildības. Protams, katrs projekts dod jaunu pieredzi un ir jāuzņemas liela atbildība par tā norisi pat tad, ja esi ciemiņš. Vienmēr jāpiedomā par to, kā rīkojies, kā runā un cik atbildīgs esi, jo tādā veidā mēs prezentējam savu valsti, radam citiem par to priekšstatu. Šāda veida projekti nav izklaides un atpūtas pasākumi kā tas varbūt liekas no malas. Patīkami, ka apmaiņas noslēgumā reizēm pat ir ļoti skumji atvadīties, kas, protams, motivē tālākai sadarbībai. Jauniešu projekti balstās uz jauniešu pašu iniciatīvu- nav jēgas izstrādāt projektu jaunatnes darbiniekam, ja no jauniešiem nav nākusi ideja un viņi tajā nav ieinteresēti. Šajā ziņā vēlētos lielāku atsaucību no jauniešiem, jo daļa vēlas tikai kaut kur aizbraukt, bet ne ieguldīt savu artavu projekta izstrādē, kas,starp citu, nodrošina arī dalību projektā. Piemēram, šīs jauniešu apmaiņas dalībniece Krista piedalījās kāda cita projekta izstrādē un šobrīd iesaistās tā realizācijā, tāpēc apzinās, cik tas ir atbildīgi un novērtē to, ka viņai tika dota iespēja aizbraukt uz Armēniju.

Jaunieši plāno izstrādāt savu jauniešu apmaiņas projektu un uzņemt viesus mūsu novadā! Lai izdodas!

Informāciju sagatavoja jaunatnes lietu speciāliste Madara Jeromāne

The project Nr. 2019-1-PL01-KA105-062269 „The Three R’s of the Environment” was financed with the support of European Commission’s “Erasmus+: Youth in Action” administered by Polish National Agency for the Erasmus+ programme. This publication reflects only the author’s views, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Citas ziņas no šīs kategorijas

Viļaka aicina uz 730-gades svinībām

Tuvojas Viļakas  (Marienhauzenas) 730-gades pasākumu cikla “Mana sirds Viļakai” svētku kulminācija! 4. un 5. ...

Viļakas pilsētas atklātās sacensības ložu šaušanā

2022.gada 14. un 15. maijā plkst.10.00 Viļakas Valsts ģimnāzijas 2. kategorijas šautuvē (Pils iela ...

Muzejpedagoģiska programma “Deportācijas cilvēku atmiņās”

1949.gada 25.marta deportācijas bija līdz šim vislielākā masveida cilvēku izsūtīšana uz Sibīriju. No Latvijas ...