Zemes iegādes darījumu reģistrs

Zemes iegādes darījumu reģistrs, kuri noslēgt līdz 2014.gada 31.oktobrim un nav reģistrēti zemesgrāmatā līdz 2017.gada 30.jūnijam

Viļakas novadā

Reģistrācijas datums Reģistrācijas

numurs

Nekustamais īpašums (darījuma objekts) Darījuma veids Darījuma noslēgšanas datums