Viļakas valsts ģimnāzija

Nākamo ģimnāzistu  uzņemšana

  • Pamatizglītības 2.posma (7.-9.klase) izglītības programmu ar izvēles iespēju proģimnāzijas klasēs apgūt angļu  kā pirmo svešvalodu ,krievu vai vācu valodu kā otro svešvalodu;
  • Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programmu;
  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības programmu;
  • Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena izglītības programmu;
  • Iespēju iegūt B kategorijas autovadītāja apliecību, apmaksājot no budžeta līdzekļiem teorētiskās nodarbības un obligāto braukšanas stundu skaitu (papildus atlaides ģimnāzistiem  ar augstiem vērtējumiem mācībās un sabiedrisko aktivitāti saskaņā ar nolikumu);

Esi gaidīts ģimnāzijā – skolā, kas iedvesamo, iemāca domāt, mīlēt un cienīt!

Sīkāka informācija www.vilaka.lv, t.64507135 (lietvedība), 26311663 (Sarmīte), 26392845 (Veneranda)

Sīkāka informācija te (docx)

No ģimnāzijas vēstures
• Viļakas Valsts ģimnāzija savu darbu sāk 1931.gadā kā humanitārā tipa ģimnāzija
• Ģimnāzijas ēkas celtniecība sākās 1929.gadā, kad nodedzinātās Viļakas muižas vietā tiek likts pamatakmens trīsstāvu ēkas celtniecībai
• Sākumposmā skolēnu skaits ģimnāzijā ir 100 – 200 un strādā 14- 18 skolotāji
• Viļakas Valsts ģimnāzijas direktori 1931. –1940.gadam 
Antons Vēliņš 
Leonīds Cenne 
Ernests Kalniņš 
Artūrs Kleperis
• Viļakas Valsts ģimnāzijas atribūtika ir ģimnāzijas karogs ar devīzi “Domas, darbus Tēvzemei”, un ģimnāzista cepurīte ar skolas žetonu.
• 1944.gadā tiek mainīts ģimnāzijas nosaukums, turpmāk tā saucās Viļakas pilsētas vidusskola
• Latvijai atjaunojot savu neatkarību, nobrieda arī jautājums par Viļakas Valsts ģimnāzijas atjaunošanu. 1996.gadā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta lēmumu Valsts ģimnāzijas statuss tika atjaunots. Valsts ģimnāzijas direktore no 1996.-2015.gadam bija Ilze Strapcāne.
• 1998.gada 1.septembrī iesvētīja atjaunoto ģimnāzijas karogu, kuru uzdāvināja 7.izlaiduma absolvents Imants Kaupe.
• Plašāku informāciju par ģimnāzijas vēsturi var iegūt skolas muzejā un skolotājas Inetas Lindenbergas (Prancānes) maģistra darbā “Viļakas Valsts ģimnāzijas vēstures lappuses”.

Viļakas Valsts ģimnāzija šodien
Viļakas Valsts ģimnāzija realizē 4 izglītības programmas:
• Pamatizglītības otrā posma (7.-9.klases) programma
• Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma
• Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena ekonomikas un datorzinību programma
• Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma

Ārpusstundu piedāvājums
Deju kolektīvs, līnijdejas, šaha pulciņš, vides pētnieku pulciņš, robotikas pulciņš, floristikas pulciņš, ložu šaušanas nodarbības, sporta pulciņš. Skolēni var darboties diskusiju un debašu klubiņā un literārās jaunrades studijā, kā arī piedalīties ģimnāzijas avīzes “Āķis” veidošanā.

Līdzdalība projektos
• Starptautiskais projekts „Latvija-Rīga-Norvēģija”
• Latvijas-Dānijas izglītības projekts „Skolu attīstība”
• Starpvalstu projekts „Eiropas jauniešu dienas”
• Sorosa fonda Latvijā „Pārmaiņas izglītībā” projekts „Sociālās zinības pamatskolā”
• Sabiedrības integrācijas fonda projekts „Piedalies un ietekmē”
• Comenius projekts “Skolu partnerība”
• Bērniem draudzīga skola