Viļakas vidusskola

Piedāvātās izglītības programmas:

  • Pamatizglītības pirmā posma ( 1.-6.klase) programma;
  • Pamatizglītības otrā posma  (7.-9. klase) programma;
  • Vispārējās vidējās izglītības programma: Uzņēmējdarbības un valodu virziens, Medicīnas, vides un dizaina virziens, Valsts aizsardzības, inženierzinātņu un tehnoloģiju virziens, Sociālo zinātņu virziens;
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem;
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem

Esi gaidīts vidusskolā – skolā, kas iedvesmo, iemāca domāt, mīlēt un cienīt!

Piedāvātā interešu izglītība: robotika, jauno ķīmiķu un matemātiķu skola, vokālais ansamblis un koris, ritmika, latgaliešu valoda, skolas teātris, čaklie pirkstiņi, datorgrafika, lāzerapguves pamati.

Iespēja apgūt četras svešvalodas, iesaistīties Jaunsardzes nodarbībās, elastīgi  savienot nodarbības Viļakas Mūzikas un mākslas skolā, Balvu Sporta skolas Viļakas  grupā, izmantot skolas internātu.

Kontaktinformācija saziņai:– vv@balvi.lv, tālr. 64507135, (lietvedība), 26475523 ( Mārīte).

No skolas vēstures
• Viļakas Valsts ģimnāzija savu darbu sāk 1931.gadā kā humanitārā tipa ģimnāzija
• Ģimnāzijas ēkas celtniecība sākās 1929.gadā, kad nodedzinātās Viļakas muižas vietā tiek likts pamatakmens trīsstāvu ēkas celtniecībai
• Sākumposmā skolēnu skaits ģimnāzijā ir 100 – 200 un strādā 14- 18 skolotāji
• Viļakas Valsts ģimnāzijas direktori 1931. –1940.gadam 
Antons Vēliņš 
Leonīds Cenne 
Ernests Kalniņš 
Artūrs Kleperis
• Viļakas Valsts ģimnāzijas atribūtika ir ģimnāzijas karogs ar devīzi “Domas, darbus Tēvzemei”, un ģimnāzista cepurīte ar skolas žetonu.
• 1944.gadā tiek mainīts ģimnāzijas nosaukums, turpmāk tā saucās Viļakas pilsētas vidusskola
• Latvijai atjaunojot savu neatkarību, nobrieda arī jautājums par Viļakas Valsts ģimnāzijas atjaunošanu. 1996.gadā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta lēmumu Valsts ģimnāzijas statuss tika atjaunots. Valsts ģimnāzijas direktore no 1996.-2015.gadam bija Ilze Strapcāne.
• 1998.gada 1.septembrī iesvētīja atjaunoto ģimnāzijas karogu, kuru uzdāvināja 7.izlaiduma absolvents Imants Kaupe.
• Plašāku informāciju par ģimnāzijas vēsturi var iegūt skolas muzejā un skolotājas Inetas Lindenbergas (Prancānes) maģistra darbā “Viļakas Valsts ģimnāzijas vēstures lappuses”.

Ar 2023.gada 1.septembri ir Viļakas vidusskola

Ārpusstundu piedāvājums
Deju kolektīvs, līnijdejas, šaha pulciņš, vides pētnieku pulciņš, robotikas pulciņš, floristikas pulciņš, ložu šaušanas nodarbības, sporta pulciņš. Skolēni var darboties diskusiju un debašu klubiņā un literārās jaunrades studijā, kā arī piedalīties ģimnāzijas avīzes “Āķis” veidošanā.

Līdzdalība projektos
• Starptautiskais projekts „Latvija-Rīga-Norvēģija”
• Latvijas-Dānijas izglītības projekts „Skolu attīstība”
• Starpvalstu projekts „Eiropas jauniešu dienas”
• Sorosa fonda Latvijā „Pārmaiņas izglītībā” projekts „Sociālās zinības pamatskolā”
• Sabiedrības integrācijas fonda projekts „Piedalies un ietekmē”
• Comenius projekts “Skolu partnerība”
• Bērniem draudzīga skola