Viļakas novada dzimsrakstu nodaļa

Nodaļas vadītāja – Vija Gaiduka

Tālrunis – 64507226
e-pasts – dzimtsaraksti@vilaka.lv
Adrese: Abrenes ielā 26, Viļaka, Viļakas novads, LV-4583

Apmeklētāju pieņemšanas laiks:
pirmdienās    8.30 – 12.00 un 12.30 – 17.00
ceturtdienās   8.30 – 12.00 un 12.30 – 17.00
miršanas fakta reģistrāciju iespējams veikt jebkurā laikā

Apmeklētājus pieņem Viļakas novada domes ēkā, 2.stāvā, 201.kabinetā

Sniegtie pakalpojumi un iesniegumu veidlapas

Dzimtsarakstu nodaļa sniedz šādus pakalpojumus:

Viļakas novada Dzimtsarakstu nodaļa sniedz šādus e-pakalpojumus:

Atkārtotas dzimšanas apliecības vai izziņas no dzimšanas reģistra pieprasīšana

Atkārtotas laulības apliecības vai izziņas no laulības reģistra pieprasīšana

Atkārtotas miršanas  apliecības vai izziņas no miršanas reģistra pieprasīšana