Viduču pamatskola

Kontaktinformācija: tālr.: +371 27805493, e-pasts: viduci@inbox.lv

Direktore: Ināra Sokirka, tālr.: +371 26559817

Adrese: Skolas iela 1, SEMENOVA, MEDŅEVAS PAGASTS, VIĻAKAS NOVADS, LV-4586,
tālr.: +371 27805493, e-pasts: viduci@inbox.lv

Viduču pamatskolas ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2020.-2022.g. (doc)

Par Viduču pamatskolas Attīstības plāna 2020.-2022 gadam apstiprināšanu (tif)

Viduču pamatskolas nolikums (doc)

Par Viduču pamatskolas nolikuma apstiprināšanu (tif)

Viduču pamatskolas pašnovērtējuma ziņojums aktualizēts 2019.gada decembrī (doc)

Viduču pamatskolas pašnovērtējuma ziņojums (doc)

Skolas vide (tif)

Viduču pamatskolas vēsture

Viena no Latvijas vecākajām lauku pamatskolām, Viduču pamatskola (dibināta 1909. gadā) atrodas Viļakas novada Medņevas pagastā, vienā no latviskākajiem pierobežas pagastiem, ar senām un bagātām kultūrvēsturiskām tradīcijām.

20.gs. sākumā, kad Latgale vēl ir Vitebskas guberņas sastāvā, 1909.  gada 1. oktobrī Medņevas pagasta Viduču sādžā, zemnieka Laura Duļbinska mājā, tiek atvērta trīsgadīgā tautskola – „Vidučskoje učilišče”. Pirmajā pastāvēšanas gadā to apmeklē 30 skolēni. Skolēni ierodas skolā vēlā rudenī, kad visi lauku darbi apdarīti, lai līdz ar sniega nokušanu pavasarī aizietu ganu gaitās.

1919. gadā skolā dzīvo sarkanarmijas daļas. Tanī laikā tiek zaudēts viss skolas arhīvs.

1920. gadā skolu pārveido par četrklasīgo Semanovas latvīšu pamatskūlu. Skolēni (apmēram 80) mācās vienā istabā ar 3 logiem un lielu krāsni vidū.

1921. gadā uz skolu atnāk strādāt divi jauni skolotāji: Vilhelms Matīss un Monija Nadziņa.

1925. gadā skola ar 120 skolēniem pārceļas uz pusmuižas kalpu un rentnieku māju Semenovas centrā, un drīz pēc pārcelšanās tiek nosaukta par Viduču skolu. Lai atbrīvotos no krieviskā nosaukuma un attīstītu nacionālo pašapziņu.

Pakāpeniski tiek sakopta skolas teritorija, stādīti koki, košumkrūmi, puķes, ierīkota drava ar 70 bišu saimēm.

30. gados skolā sāk darboties Mazpulks. Valsts sniedz skolai zināmu palīdzību piešķirot naudas pabalstus un mācību piederumus (zīmuļus, dzēšgumijas, burtnīcas, linu audumu dvieļiem, petroleju). Viduču skolā zinības apgūst jau 150 skolēni un 1937. gadā skolu apmeklē izglītības ministrs.

1940. gadā, skolas pārzinis V.Matīss ierok skolas dārzā sarkanbaltsarkano karogu un skolas dokumentus, kur tie guļ vēl šobrīd.

1943. gadā skolā ierīko vācu munīcijas apsargu mītni, taču mācības netiek pārtrauktas. 1944. gadā, frontei tuvojoties, visiem tiek pavēlēts skolu atstāt. Atgriežoties pēc 2 nedēļām, tiek atrasta izlaupīta un izpostīta skola, tās saimniecība, arī arhīvs. Noskaidrojas, ka, diemžēl, pie tā nav bijuši vainojami ne vācieši, ne krievi…

1945. gadā skola kļūst par Viduču 7-gadīgo skolu.

Pionieru vienības, komjauniešu sanāksmes, armijas dienas un ierindas skates, jaunie naturālisti, vissavienības tautas saimniecības sasniegumu izstādes.

1953. gada 25. augustā Abrenes rajona izglītības nodaļas un partijas darbinieki atbrauc uz Viduču skolas pieņemšanu un konstatē, ka skola ir visai bēdīgā stāvoklī.

Kādu dienu skolas lielākajā klasē rāda kino. Sapuvusī grīda ielūzt un visi skatītāji iekrīt 2 m dziļā pagrabā.

1957. gadā ar direktores Helēnas Circenes milzīgo neatlaidību, skolotāju un vecāku atbalstu,  vecās kalpu un rentnieku koka mājas vietā tiek uzcelta jauna ķieģeļu ēka.

1961. gadā – sākumskolas un internāta ēka. Skola jau ir kļuvusi par Viduču 8-gadīgo.

1965./1966.mācību gadā skolā mācās maksimālais skolēnu skaits – 240 bērni.

70. gadu beigās Vidučos darbojas Balvu vakara maiņu vidusskolas filiāle.

Kartupeļu un akmeņu lasīšanas talkas padomju saimniecībā „Medņeva”, ražošanas brigādes un aģitbrigādes.

1981. gadā skolā sāk skanēt elektriskais zvans. Ar 1989. gadu skola saņem Viduču 9-gadīgās skolas nosaukumu.

1990. gadā pie Viduču pamatskolas atkal uzplīvo sarkanbaltsarkanais karogs un atskan „Dievs, svētī Latviju”.

No 1992. gada un arī šobrīd skolas nosaukums ir: Viduču pamatskola.

2002. gadā ar Medņevas pagasta padomes atbalstu pie skolas tiek uzbūvēta jauna sporta zāle. 2009. gadā – veikta abu skolas ēku renovācija.

2009. gada 22. oktobrī skolā notiek Svētā mise veltīta skolas 100 gadu pastāvēšanai.

Viduču pamatskolas vēsturē savu vārdu ir ierakstījuši 138 skolotāji. Visgarāko mūža daļu šeit ir ieguldījis skolotājs, skolas pārzinis Vilhelms Matīss.

Viduču pamatskolas direktori no 40-ajiem gadiem:

  1. Vilhelms Matīss (1944.-1948.)
  2. Paulīne Pumpurs (1948.-1951.)
  3. Staņislavs Kivlenieks (1951.-1952.)
  4. Jūlija Teivāne (1952.-1953.)
  5. Helēna Circene (1953.-1967.)
  6. Anna Šaicāne (1967.-1984.)
  7. Benilda Ločmele (1984.-1999.)
  8. Ināra Sokirka (no 1999.)

Skola īsteno 2 akreditētas izglītības programmas:

  1. Vispārējās pamatizglītības programmu, kods 21011111.
  2. Speciālās pamatizglītības programmu, kods: 21015811.

2017. gadā skolā mācās 85 izglītojamie. Strādā 16 skolotāji (10 no tiem – Viduču skolas absolventi) un 14 tehniskie darbinieki.