VIĻAKAS NOVADA ĢĒRBONIS

Zilā laukā apvienots zelta bultu krusts ar

šķērskrustu, zelta galvā trīs zili pieclapu linu

ziedi, pēdā zelta mūris ar dzeguļiem

*zila – PANTONE 286C

*zelta – PANTONE 873C