Viļakas komunālā saimniecība

Abrenes ielā 26, Viļakā, Viļakas novadā, LV-4583
Tālr.: 64507214