Viļakas komunālā saimniecība

 Pēc informācijas, kas saistīta ar komunālajiem pakalpojumiem un siltumapgādi, vērsties pie Viļakas pilsētas pārvaldes vadītāja Oļega Keska, mob. tel. 20240333

Jautājumos par līgumu pārslēgšanu vērsties Viļakas pilsētas pārvaldē mob. tel. 64507224

Jautājumos par norēķiniem sazināties ar grāmatvedi Silviju Gorbačovu, mob. tel. 64507219

Norēķināties par komunālajiem maksājumiem būs iespējams pēc Jaunā līguma pārslēgšanas ar Viļakas pilsētas pārvaldi.

Norēķināties iespējams

Viļakas pilsētas pārvaldes kasē

Abrenes ielā 26, 2.stāvā

Viļakā, Balvu novadā, LV-4583
Tālr.: 64507222

Turpmākajos mēnešos norēķinu veikt pēc informācijas piestādītajā rēķinā.