Viļakas komunālā saimniecība

Sakarā ar SIA “Viļakas namsaimnieks” likvidēšanu turpmāk pēc informācija, kas saistīta ar komunālajiem pakalpojumiem un siltumapgādi, vērsties pie Viļakas novada domes izpilddirektora komunālajos jautājumos Oļega Keska, mob. tel. 29289480

Jautājumos par līgumu pārslēgšanu vērsties pie Administratora komunālajos jautājumos Ingrīdas Zondakas, mob. tel. 28080730

Jautājumos par norēķiniem sazināties ar grāmatvedi Silviju Gorbačovu, mob. tel. 64507219

Norēķināties par komunālajiem maksājumiem būs iespējams pēc Jaunā līguma pārslēgšanas ar Viļakas novada domi.

Norēķināties iespējams

Viļakas novada domes kasē

Abrenes ielā 26, 2.stāvā

Viļakā, Viļakas novadā, LV-4583
Tālr.: 64507214

Turpmākajos mēnešos norēķinu veikt pēc informācijas piestādītajā rēķinā.