Saistošie noteikumi

Viļakas novada pašvaldības nolikums un tā grozījumi:

 

Viļakas novada pašvaldības budžets un tā grozījumi:

 

 

 

 

Sabiedriskā kārtība:

 

Sociālais atbalsts:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teritorijas plānojums:

 

Viļakas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vieta:

Nekustamā īpašuma nodokļi:
Dažādi: