Nomai nododamie mazdārziņi pilsētas teritorijā

Informācija tiek publiskota saskaņā ar Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 33.punktu, nolūkā apzināt iespējamo nomas tiesību pretendentu loku

Pieteikties mazdārziņu nomai var  iesniedzot Viļakas novada domē, Abrenes ielā 26, Viļakā, Viļakas nov., LV-4583 personīgi vai sūtot pa pastu rakstisku iesniegumu,  vai ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu “Iesniegums par zemes nomu” (skatīt sadaļā “Pašvaldība” – “Dokumenti” – “Veidlapas”).

Neskaidrību gadījumā kontaktēties ar Viļakas novada domes Attīstības plānošanas nodaļas nekustamā īpašuma speciālistu 106.kab., Abrenes ielā 26, Viļakā, Viļakas nov. (T.: 64507216).

Mazdārziņa nomas līguma PROJEKTS (docx)

Zemes vienības kadastra apzīmējums Adrese / nosaukums Nomai nododamā platība Pieteikšanās termiņš līdz   Piezīmes Rezultāts
3815 003 0132Sporta iela 10, Viļaka, Viļakas nov.Iznomājamās platības noteikšana pēc apsekošanas dabā30.06.2021.
plkst. 11:00
Karte (Sporta iela 10)
3815 003 0136Pils iela 15A, Viļaka, Viļakas nov.Iznomājamās platības
noteikšana pēc apsekošanas dabā
22.06.2021.
plkst. 11:00
Karte (Pils iela 15A)
3815 003 0133Sporta iela 12A, Viļaka, Viļakas nov.Iznomājamās platības
noteikšana pēc apsekošanas dabā
22.06.2021.
plkst. 11:00
Karte (Sporta iela 12A)
3815 003 0166Pils iela 23C, Viļaka, Viļakas nov.2000 m222.06.2021.
plkst. 11:00
Karte (Pils iela 23C)
3815 004 0047Parka iela 49Iznomājamās platības
noteikšana pēc
apsekošanas dabā
15.06.2021.
plkst. 11:00
Karte (Parka iela 49)
3815 003 0166Pils iela 23C2000 m209.06.2021.
plkst. 16:00
Karte (Pils iela 23C)Nav pieteicies neviens pretendents
3815 001 0225Tautas iela 3A, Viļaka, Viļakas nov.Iznomājamās platības
noteikšana pēc
apsekošanas dabā
07.06.2021.
plkst. 16:00
Karte (Tautas iela 3A)
3815 003 0163Garnizona iela 6, Viļaka, Viļakas nov.Iznomājamās platības
noteikšana pēc
apsekošanas dabā.
12.05.2021.,
plkst. 11:00
Karte_Garnizona iela 6, ViļakaViļakas novada domes 27.05.2021. lēmums Nr.214 (protokols Nr.10, 2.&)
3815 001 0225Tautas iela 3A, Viļaka, Viļakas nov.Iznomājamās platības
noteikšana pēc
apsekošanas dabā
29.04.2021.
plkst. 11:00
Karte (Tautas iela 3A)Viļakas novada domes 29.04.2021. lēmums Nr.207 (protokols Nr.7, 63.&)
3815 001 0223Tautas iela 35, Viļaka, Viļakas nov.Iznomājamās platības
noteikšana pēc
apsekošanas dabā
29.04.2021.
plkst. 11:00
Karte (Tautas iela 35)Viļakas novada domes 29.04.2021. lēmums Nr.206 (protokols Nr.7, 62.&)
3815 001 0189Baznīcas iela 25A, Viļaka, Viļakas nov.Iznomājamās platības noteikšana pēc apsekošanas dabā19.01.2021., plkst.12:00Karte (Baznīcas iela 25A)Viļakas novada domes 28.01.2021. lēmums Nr.10 (protokols Nr.2, 5.&).
3815 004 0021Pils iela 36BIznomājamās platības noteikšana pēc apsekošanas dabā11.11.2020.
plkst. 12:00
Karte (Pils iela 36B)Viļakas novada domes 26.11.2020. lēmums Nr.402 (protokols Nr.21, 3.&).
3815 003 0163 daļaGarnizona iela 6, Viļaka,
Viļakas nov.
2900 m209.10.2020.,
plkst. 12:00
Karte_1Viļakas novada domes 29.10.2020. lēmums Nr.368 (protokols Nr.19, 9.&)
3815 003 0163 daļaGarnizona iela 6, Viļaka,
Viļakas nov.
2900 m209.10.2020.,
plkst. 12:00
Karte_2Viļakas novada domes 29.10.2020. lēmums Nr.369 (protokols Nr.19, 10.&)
3815 003 0106 daļaLiepnas iela 8, Viļaka74 m201.10.2020.,
plkst. 13:00
Karte (Liepnas iela 8_74.kvm)Viļakas novada domes 29.10.2020. lēmums Nr.367 (protokols Nr.19, 8.&)
3815 004 0123 daļaPils iela 34B1200 m2Līdz 06.07.2020
Plkst, 12:00
KarteViļakas novada domes 30.07.2020. lēmums Nr.267 (protokols Nr.15, 2.&).
3815 003 0134 daļaDzirnavu iela 13BIznomājamās platības noteikšana pēc apsekošanas dabāLīdz 19.06.2020., plkst.12.00Karte (Dzirnavu iela 13B) (pdf)Viļakas novada domes 30.07.2020. lēmums Nr.271 (protokols Nr.15, 6.&).
3815 003 0142 daļaLiepnas iela 44A, ViļakaIznomājamās platības noteikšana pēc apsekošanas dabā28.05.2020.,
plkst. 13:00
Karte (Liepnas iela 44A) (pdf)Viļakas novada domes 28.05.2020. lēmumi Nr.177 (protokols Nr.8, 5.&), Nr.178 (protokols Nr.8, 6.&), Nr.180 (protokols Nr.8, 8.&), Nr.181 (protokols Nr.8, 9.&), Nr.182 (protokols Nr.8, 10.&), Nr.183 (protokols Nr.8, 11.&), Nr.184 (protokols Nr.8, 12.&).
3815 003 0025 daļaAbrenes iela 9, ViļakaIznomājamās platības noteikšana pēc apsekošanas dabā29.05.2020.,
plkst. 13:00
Karte (Abrenes iela 9) (pdf)Viļakas novada domes 25.06.2020. lēmumi Nr.230 (protokols Nr.12, 16.&), Nr.229 (protokols Nr.12, 15.&), Nr.228 (protokols Nr.12, 14.&), Nr.227 (protokols Nr.12, 13.&), Nr.226 (protokols Nr.12, 12.&).
3815 003 0106 daļaLiepnas iela 8, Viļaka36 m229.05.2020.,
plkst. 13:00
Karte (Liepnas iela 8_36.kvm) (pdf)Nav pieteicies neviens pretendents.
3815 003 0106 daļaLiepnas iela 8, Viļaka91 m207.05.2020.,
plkst. 16:00
Karte (Liepnas iela 8_91.kvm) (pdf)Viļakas novada domes 28.05.2020. lēmums Nr.176 (protokols Nr.8, 4.&).
3815 004 0135 daļa     Parka iela 55, Viļaka, Viļakas nov. 400 m2 10.02.2020. Plašāka informācija (doc)
  Karte(pdf)
Viļakas novada domes 27.02.2020. lēmums Nr.44 (protokols Nr.3, 17.&)