Pašvaldības policija

Oficiālā iestādes e-pasta adrese:pasv.policija@balvi.lv

Adrese: Sporta iela 1, Balvi, Balvu novads, Lv-4501

Kontaktinformācija: 29445114, 64522940

Atskurbtuve tālr. 20247739

Priekšnieks Rita Kravale, tālr.64520940, e-pasts: rita.kravale@balvi.lv

Vecākais inspektors ingus Koļcovs, tālr. 64520940, e-pasts: pasv.policija@balvi.lv

Inspektors Raitis Kozlovskis, tālr. 64520940,29445114,  e-pasts: pasv.policija@balvi.lv

Vecākais inspektors Linde Lapse, tālr. 64520940, e-pasts: pasv.policija@balvi.lv

Inspektors Raitis Ķerģis, tālr. 64520940,29445114,  e-pasts: pasv.policija@balvi.lv

Inspektors Andis Grāvītis, tālr. 64520940,29445114,  e-pasts: pasv.policija@balvi.lv

Inspektors Viesturs Kozlovskis, tālr. 64520940,29445114,  e-pasts: pasv.policija@balvi.lv

Vecākais inspektors Viļakā Vitālijs Vilciņš (Viļakā, Abrenes iela 26), tālr. 25773330, e-pasts: vitalijs.vilcins@vilaka.lv

Vecākais inspektors  Rugājos Uldis Melnacis (Rugājos, Kurmenes ielā 69), tālr. 27801859, e-pasts: pasv.policija@balvi.lv