Kontakti

Viļakas pilsētas pārvalde

PĀRVALDES DARBA LAIKS:
Pirmdiena: 8.30 – 17.00
Otrdiena: 8.30 – 17.00
Trešdiena: 8.30 – 17.00
Ceturtdiena: 8.30 – 18.00
Piektdiena: 8.30 – 16.00

PUSDIENU PĀRTRAUKUMS:
P;O;T;C;P – 12.00 – 12.30

Pārvaldes vadītājs Oļegs Kesks,

Tālr.20240333

Pārvaldes vadītāja pieņemšanas laiki:

Pirmdienās no 9.00-12.00;

Ceturtdienās no 12.30-16.00

PĀRVALDES ADRESE: Abrenes iela 26, Viļaka, Balvu novads, LV-4583
E-PASTS: vilaka@balvi.lv, tālr. 64507224

Rekvizīti

Balvu novada pašvaldība

Reģ.Nr.90009115622, Bērzpils ielā 1a, Balvos, Balvu novadā, LV-4501,
tālrunis +371 26104539, +371 64522453, e-pasts: dome@balvi.lv

Bankas konti norēķiniem

AS SEB Banka

LV68UNLA0050016639686    Nekustamā īpašuma nodokļa konts

LV93UNLA0050014291739   Visiem norēķiniem

LV60UNLA0050017178471   Visiem norēķiniem

LV27UNLA0050019759750   Visiem norēķiniem

AS Swedbank

LV17HABA0551034380973  Nekustamā īpašuma nodokļa konts

LV24HABA0551034380944  Visiem norēķiniem

LV18HABA0551034294140  Visiem norēķiniem

AS “Citadele banka”
LV05PARX0012592970001 Norēķinu konts

LV80PARX0012592970009 Nekustamā īpašuma nodokļa konts