Pagastu pārvaldes

Kupravas pagasta pārvalde (Rūpnīcas iela 3, Kuprava, Kupravas pag., LV-4582)
Aleksandrs Tihomirovs

vadītājs

tālr. 27870092, 64521706

Gunta Trusova

sekretāre

tālr. 64521706
e-pasts: kuprava@vilaka.lv

Medņevas pagasta pārvalde (Mežmalas iela 1, Semenova, Medņevas pag., LV-4586)
Juris Prancāns

vadītājs tālr. 26950272

Maruta Dzanuška

sekretāre

tālr. 64522487
e-pasts: medneva@vilaka.lv

Susāju pagasta pārvalde (Tautas iela 6, Viļaka, LV-4583)
Ilmārs Locāns

vadītājs

tālr. 29142740

Ingrīda Zondaka

sekretāre

tālr. 64507184
e-pasts: susaji@vilaka.lv

Šķilbēnu pagasta pārvalde (Skolas iela 1A, Rekova, Šķilbēnu pag., LV-4587)
Andris Mežals

vadītājs

tālr. 26470877

Svetlana Mežale

sekretāre

tālr. 64521243
e-pasts: skilbeni@vilaka.lv

Vecumu pagasta pārvalde (Ābeļziedi, Borisova, Vecumu pag., LV-4585)
Ilmārs Locāns

vadītājs

tālr. 29142740

Biruta Pavlova

sekretāre

tālr. 64546299
e-pasts: vecumi@vilaka.lv

Žīguru pagasta pārvalde (Ciemata iela 4, Žīguri, Žīguru pag., LV-4584)
Oļegs Kesks

vadītājs

tālr. 29289480

Inga Ludikova

sekretāre

tālr. 64521393
e-pasts: ziguri@vilaka.lv