Novada Vadība

Sergejs Maksimovs

Domes priekšsēdētājs

2. stāvā
Tālr. 64507224

Iedzīvotāju pieņemšana:

Pirmdiena 10:00 – 12:00
Ceturtdiena 09:00 – 11:00

Sarmīte Šaicāne

Domes priekšsēdētāja vietniece

2. stāvā
Tālr. 26311663

Iedzīvotāju pieņemšana:

Ceturtdiena 9:00 – 12:00
.

Zigrīda Vancāne

Izpilddirektore

2. stāvā
Tālr. 64507223

Iedzīvotāju pieņemšana:

Pirmdiena 10:00 – 12:00
Piektdiena 10:00 – 12:00

Oļegs Kesks


Viļakas novada domes izpilddirektores vietnieks komunālajos jautājumos

tālr. 29289480
e-pasts: komunalie@vilaka.lv