Nomas līgumi (2021)

Neapbūvētu zemesgabalu nomas līgumi

Nomnieks Līguma numurs,
termiņš
Zemes vienības kadastra apzīmējum Zemes vienības nosaukums, adrese Platība Nomas maksa gadā Piezīmes
Vienošanās Nr.1 pie 10.05.2016. zemes nomas līguma Nr.MD 10, 12; 10.05.2016. – 09.05.2027.3815 003 0131 daļaAbrenes iela 3A Viļaka, Viļakas nov.946 m21.5% no Valsts zemes dienesta noteiktās zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR 5.00 gadāViļakas novada domes 27.05.2021. lēmums Nr.249 (protokols Nr.10, 38.&)
35/2021; 08.06.2021.- 07.06.2051.3815 003 0163 daļaGarnizona iela 6, Viļaka, Viļakas nov.2500 m21.5% no Valsts zemes dienesta noteiktās zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR 5.00 gadāViļakas novada domes 27.05.2021. lēmums Nr.214 (protokols Nr.10, 2.&)
34/2021; 17.05.2021.- 20.07.2026.3860 001 0136 daļaKupravas pag., Viļakas nov.0,1932 ha1.5% no Valsts zemes dienesta noteiktās zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR 5.00 gadāViļakas novada domes 29.04.2021. lēmums Nr.165 (protokols Nr.7, 21.&)
33/2021; 17.05.2021.-16.05.2027.3815 001 0223 daļaTautas iela 35, Viļaka, Viļakas nov.1300 m21.5% no Valsts zemes dienesta noteiktās zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR 5.00 gadāViļakas novada domes 29.04.2021. lēmums Nr.206 (protokols Nr.7, 62.&)
32/2021; 17.05.2021.-16.05.2027.3815 001 0225 daļaTautas iela 3A, Viļaka, Viļakas nov.576 m21.5% no Valsts zemes dienesta noteiktās zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR 5.00 gadāViļakas novada domes 29.04.2021. lēmums Nr.207 (protokols Nr.7, 63.&)
31/2021; 10.05.2021.-09.05.2027.3892 004 0257 daļaVecumu pag., Viļakas nov.0,5 ha32,00 EUR / gadā + PVNViļakas novada domes 29.04.2021. lēmums Nr.166 (protokols Nr.7., 22.&)
30/2021; 10.05.2021.-09.05.2027.3892 004 0248 daļaVecumu pag., Viļakas nov.0,4 ha22,86 EUR / gadā + PVNViļakas novada domes 29.04.2021. lēmums Nr.194 (protokols Nr.7., 50.&)
29/2021; 10.05.2021.-09.05.2027.3892 004 0169 daļaVecumu pag., Viļakas nov.1,0 ha66,95 EUR / gadā + PVNViļakas novada domes 29.04.2021. lēmums Nr.193 (protokols Nr.7., 49.&)
28/2021; 10.05.2021.-09.05.2027.3892 007 0104 daļaVecumu pag., Viļakas nov.5,0 ha310,00 EUR / gadā + PVNViļakas novada domes 29.04.2021. lēmums Nr.152 (protokols Nr.7., 8.&)
27/2021; 10.05.2021.-09.05.2027.3892 007 0085 daļaVecumu pag., Viļakas nov.2,0 ha126,00 EUR / gadā + PVNViļakas novada domes 29.04.2021. lēmums Nr.151 (protokols Nr.7., 7.&)
26/2021; 10.05.2021.-09.05.2027.3892 007 0152 daļaVecumu pag., Viļakas nov.7,0 ha455,00 EUR / gadā + PVNViļakas novada domes 29.04.2021. lēmums Nr.154 (protokols Nr.7., 10.&)
Fiziska persona25/2021; 10.05.2021.-09.05.2027.3892 007 0101 daļaVecumu pag., Viļakas nov.2,0 ha128,00 EUR / gadā + PVNViļakas novada domes 29.04.2021. lēmums Nr.153 (protokols Nr.7., 9.&)
Fiziska persona24/2021; 10.05.2021.-09.05.2027.3892 007 0252 daļaVecumu pag., Viļakas nov.4,2 ha281,40 EUR / gadā + PVNViļakas novada domes 29.04.2021. lēmums Nr.150 (protokols Nr.7., 6.&)
Fiziska persona23/2021; 10.05.2021.-09.05.2027.3882 002 0561 daļaDarbnīcu iela 10B, Šķilbani, Šķilbēnu pag.,6000 m257,60 EUR / gadā + PVNViļakas novada domes 29.04. 2021. lēmums Nr.148 (protokols Nr.7, 4.&)
Fiziska persona22/2021; 10.05.2021.-09.05.2027.3878 008 0054 daļaSusāju pag., Viļakas nov.3,6 ha273,60 EUR / gadā + PVNViļakas novada domes 29.04. 2021. lēmums Nr.147 (protokols Nr.7, 3.&)
Fiziska personaVienošanās Nr.1 pie 20.06.2016. zemes nomas līguma Nr.MD 8; 20.06.2016.- 19.06.2027.3815 003 0131 daļaAbrenes iela 3A Viļaka, Viļakas nov.210 m21.5% no Valsts zemes dienesta noteiktās zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR 5.00 gadāViļakas novada domes 29.04.2021. lēmums Nr.164 (protokols Nr.7, 20.&)
Fiziska personaVienošanās Nr.1 pie 20.06.2016. zemes nomas līguma Nr.MD 7; 20.06.2016.-19.06.2027.3815 003 0131 daļaAbrenes iela 3A Viļaka, Viļakas nov.187 m21.5% no Valsts zemes dienesta noteiktās zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR 5.00 gadāViļakas novada domes 29.04.2021. lēmums Nr.169 (protokols Nr.7, 25.&)
Fiziska personaVienošanās Nr.1 pie 10.05.2016. zemes nomas līguma Nr.MD 11, 13; 10.09.05.2026.-07.2027.3815 003 0131 daļaAbrenes iela 3A Viļaka, Viļakas nov.618 m21.5% no Valsts zemes dienesta noteiktās zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR 5.00 gadāViļakas novada domes 29.04.2021. lēmums Nr.167 (protokols Nr.7, 23.&)
Fiziska personaVienošanās Nr.1 pie 25.07.2016. zemes nomas līguma Nr.MD 18; 25.07.2016.- 24.07.2027.3815 003 0106 daļaLiepnas iela 8 Viļaka, Viļakas nov.194 m21.5% no Valsts zemes dienesta noteiktās zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR 5.00 gadāViļakas novada domes 29.04.2021. lēmums Nr.146 (protokols Nr.7, 2.&)
Fiziska personaVienošanās Nr.1 pie 10.05.2016. zemes nomas līguma Nr.Š-13; 10.05.2016.-09.05.2026.3815 003 0106 daļaLiepnas iela 8 Viļaka, Viļakas nov.13 m21.5% no Valsts zemes dienesta noteiktās zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR 5.00 gadāViļakas novada domes 29.04.2021. lēmums Nr.170 (protokols Nr.7, 26.&)
Fiziska personaVienošanās Nr.1 pie 28.04.2016. zemes nomas līguma Nr.MD 7; 28.04.2016.-27.04.2027.3815 003 0106 daļaLiepnas iela 8 Viļaka, Viļakas nov.93 m21.5% no Valsts zemes dienesta noteiktās zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR 5.00 gadāViļakas novada domes 29.04.2021. lēmums Nr.149 (protokols Nr.7, 5.&)
Fiziska personaVienošanās Nr.1 pie 10.05.2016. zemes nomas līguma Nr. MD 12, 16; 10.05.2016.-09.05.2026.3815 003 0106 daļaLiepnas iela 8 Viļaka, Viļakas nov.390 m21.5% no Valsts zemes dienesta noteiktās zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR 5.00 gadāViļakas novada domes 29.04.2021. lēmums Nr.168 (protokols Nr.7, 24.&)
Fiziska personaVienošanās Nr.1 pie 10.05.2016. zemes nomas līguma Nr. MD 20, 21; 10.05.2016.-09.05.2027.3815 003 0106 daļaLiepnas iela 8 Viļaka, Viļakas nov.213 m21.5% no Valsts zemes dienesta noteiktās zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR 5.00 gadāViļakas novada domes 29.04.2021. lēmums Nr.171 (protokols Nr.7, 27.&)
Fiziska personaVienošanās Nr.1 pie 27.03.2019. zemes nomas līguma Nr.1/2019; 12.03.2019.-17.03.2029.3892 004 0119“Vecozoli”, Borisova, Vecumu pag., Viļakas nov.2,67 ha1.5% no Valsts zemes dienesta noteiktās zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR 28.00 gadāViļakas novada domes 25.03.2021. lēmums Nr. 88 (protokols Nr.4, 15.&)
Juridiska persona16/2021; 06.05.2021.-05.05.2027.3878 009 0213Susāju pag., Viļakas nov.2,2 ha158 EUR / gadā + PVNViļakas novada domes 29.04. 2021. lēmums Nr.155 (protokols Nr.7, 11.&)
Fiziska persona17/2021; 10.05.2021.-09.05.2027.3898 003 0195 daļaŽīguru pag., Viļakas nov.2,7 ha207,50 EUR / gadā + PVNViļakas novada domes 29.04.2021. lēmums Nr.158 (protokols Nr.7, 14.&)
Juridiska persona18/2021; 10.05.2021.-09.05.2027.3892 001 0349Vecumu pag., Viļakas nov.8,245 ha461,72 EUR / gadā + PVNViļakas novada domes 29.04.2021. lēmums Nr.156 (protokols Nr.7, 12.&)
Fiziska persona20/2021; 10.05.2021.-09.05.2027.3898 003 0339 daļaŽīguru pag., Viļakas nov.120 m25,00 EUR / gadā + PVNViļakas novada domes 29.04.2021. lēmums Nr.160 (protokols Nr.7, 16.&)
Fiziska persona21/2021; 10.05.2021.-09.05.2027.3898 003 0337 daļaŽīguru pag., Viļakas nov.30 m25,00 EUR / gadā + PVNViļakas novada domes 29.04.2021. lēmums Nr.159 (protokols Nr.7, 15.&)
Fiziska personaVienošanās Nr.1 pie 10.05.2016. zemes nomas līguma Nr.MD 1; 08.04.2021.-09.05.2027.3815 003 0106Liepnas iela 8, Viļaka, Viļakas nov.198 m21.5% no Valsts zemes dienesta noteiktās zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR 5.00 gadāViļakas novada domes 25.03.2021. lēmums Nr.78 (protokols Nr.4, 5.&)
Fiziska personaVienošanās Nr.1 pie 29.11.2019. zemes nomas līguma Nr.90/2019;
08.04.2021.- 28.11.2025.
3892 004 0151Vecumu pag., Viļakas nov.1,41 ha85,50 EUR / gadāViļakas novada domes 25.03.2021. lēmums Nr.87 (protokols Nr.4, 14.&)
Fiziska personaVienošanās Nr.1 pie 29.11.2019. zemes nomas līguma Nr.89/2019;
08.04.2021.- 28.11.2025.
3892 004 0120Vecumu pag., Viļakas nov.1,91 ha121,50 EUR / gadāViļakas novada domes 25.03.2021. lēmums Nr.87 (protokols Nr.4, 14.&)
Fiziska personaVienošanās Nr.1 pie 24.03.2016. zemes nomas līguma Nr.893;
08.04.2021.- 07.04.2027.
3892 004 0196“Skubuni”, Borisova, Vecumu pag., Viļakas nov.2.5080 ha154,57 EUR / gadāViļakas novada domes 25.03.2021. lēmums Nr.79 (protokols Nr.4, 6.&)
14/2021;
08.04.2021.- 24.10.2024.
3815 003 0163 daļaGarnizona ielā 6, Viļakā, Viļakas nov.2184 m21.5% no Valsts zemes dienesta noteiktās zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR 5.00 gadāViļakas novada domes 25.03.2021. lēmums Nr. 85 (protokols Nr.4, 12.&)
Fiziska persona13/2021;
08.04.2021.- 28.06.2027.
3815 003 0163 daļaGarnizona ielā 6, Viļakā, Viļakas nov.920 m21.5% no Valsts zemes dienesta noteiktās zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR 5.00 gadāViļakas novada domes 25.03.2021. lēmums Nr.86 (protokols Nr.4, 13.&)
Fiziska personaVienošanās Nr.1 pie 28.01.2018. zemes nomas līguma Nr.849;
10.03.2021.-09.03.2031.
3882 002 0401Šķilbēnu pag., Viļakas nov.1,2 ha1.5% no Valsts zemes dienesta noteiktās zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR 28.00 gadāViļakas novada domes 25.02.2021. lēmums Nr.60 (protokols Nr.3, 23.&)
Fiziska persona12/2021;
10.03.2021.- 09.03.2027.
3892 004 0162 daļaVecumu pag., Viļakas nov.10,0 ha701,10 EUR / gadāViļakas novada domes 25.02.2021. lēmums Nr.69 (protokols Nr.3, 32.&)
Juridiska persona8/2021;
02.03.2021.-
28.10.2045.
3892 001 0380“Kviešu druva”, Vecumu pag., Viļakas nov.79,75 ha1.5% no Valsts zemes dienesta noteiktās zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR 28.00 gadāViļakas novada domes 25.02.2021. lēmums Nr.71 (protokols Nr.3, 34.&)
Fiziska persona6/2021;
01.03.2021.-27.02.2044.
3815 003 0167Pils ielā 23A, Viļakā, Viļakas nov.15716 m21.5% no Valsts zemes dienesta noteiktās zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR 28.00 gadāViļakas novada domes 28.01.2021. lēmums Nr.7 (protokols Nr.2, 2.&)
Fiziska persona4/2021;
15.02.2021.-
14.02.2022.
3815 001 0189Baznīcas ielā 25A, Viļakā, Viļakas nov.2010 m21.5% no Valsts zemes dienesta noteiktās zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR 5.00 gadāViļakas novada domes 28.01.2021. lēmums Nr.10 (protokols Nr.2, 5.&)