Neapbūvētu zemesgabalu nomas līgumi

Nomnieks Līguma numurs, termiņš Zemes vienības kadastra apzīmējums Zemes vienības nosaukums, adrese Platība Nomas maksa gadā (EUR) Piezīmes
Fiziska personaNr.7/2020
17.01.2020. – 26.07.2057.
3860 001 0087Kupravas pagasts
Viļakas novads
0,15 ha1,5% no kadastrālās vērtības / gadā + PVNNeapbūvēts zemes gabals
Par grozījumiem 26.07.2007. zemes nomas līgumā, par neapbūvēta zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 3860001 0087, kas atrodas Kupravas pag., Viļakas nov., nomu
Fiziska personaNr.6/2020
17.01.2020. – 26.07.2057.
3860 001 0153 daļaKupravas pagasts
Viļakas novads
3,85 ha1,5% no kadastrālās vērtības / gadā + PVNNeapbūvēts zemes gabals
Par grozījumiem 26.07.2007. zemes nomas līgumā, par neapbūvēta zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 3860 001 0153 daļas, kas atrodas Kupravas pag., Viļakas nov., nomu
Fiziska personaNr.5/2020
17.01.2020. –26.07.2057.
3860 001 0110Kupravas pagasts
Viļakas novads
0,5991 ha1,5% no kadastrālās vērtības / gadā + PVNNeapbūvēts zemes gabals
Par grozījumiem 26.07.2007. zemes nomas līgumā, par neapbūvēta zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 3860 001 0110, kas atrodas Kupravas pag., Viļakas nov., nomu
Fiziska persona Nr.4/2020 10.01.2020. – 29.04.2030. 3878 010 0209 Susāju pagasts  Viļakas novads 2,0565 ha 1,5% no kadastrālās vērtības / gadā + PVN Neapbūvēts zemes gabals   Līgums ir 30.04.2015. Zemes nomas līguma Nr. 716 pārjaunojums  
Fiziska persona Nr.3/2020 08.01.2020. – 07.01.2026. 3882 002 0487   Šķilbēnu pagasts Viļakas novads   6,25 ha 418,50 EUR/ gadā + PVN Neapbūvēts zemes gabals   Viļakas novada domes 23.12.2019. lēmums Nr.442 (protokols Nr.21, 9.&)