Neapbūvētu zemesgabalu nomas līgumi

NomnieksLīguma numurs, termiņšZemes vienības kadastra apzīmējumsZemes vienības nosaukums, adresePlatībaNomas maksa gadā (EUR)Piezīmes
Fiziska persona94/2020;
03.12.2020.-02.12.2026.
3815 004 0021 daļaPils iela 36B, Viļaka, Viļakas nov.525 m21,5% no kadastrālās vērtības / gadā + PVN, bet ne mazāk kā 5,00 EUR + PVNViļakas novada domes 26.11.2020. lēmums Nr.402 (protokols Nr.21, 3.&).
Fiziska personaNr.84/2020
03.12.2020.-02.12.2026.
3870 002 0230 daļaMedņevas pag., Viļakas nov.1030 m21,5% no kadastrālās vērtības / gadā + PVN, bet ne mazāk kā 5,00 EUR + PVNViļakas novada domes 29.10.2020. lēmums Nr.371 (prot. Nr.19, 12.&)
Fiziska personaNr.86/2020
09.11.2020.-08.11.2026.
3815 003 0163 daļaGarnizona iela 6, Viļaka, Viļakas nov.2900 m21,5% no kadastrālās vērtības / gadā + PVN, bet ne mazāk kā 5,00 EUR + PVNViļakas novada domes 29.10.2020. lēmums Nr.368 (prot. Nr.19, 9.&)
Fiziska personaNr.87/2020
09.11.2020.-08.11.2026.
3815 003 0163 daļaGarnizona iela 6, Viļaka, Viļakas nov.2900 m21,5% no kadastrālās vērtības / gadā + PVN, bet ne mazāk kā 5,00 EUR + PVNViļakas novada domes 29.10.2020. lēmums Nr.369 (prot. Nr.19, 10.&)
Juridiska personaNr.92/2020
09.11.2020. – 08.11.2026.
3870 002 0281Medņevas pagasts
Viļakas novads
1,9575 ha81,00 EUR/ gadā + PVNNeapbūvēts zemes gabals
Viļakas novada domes 29.10.2020. lēmums Nr.366 (protokols Nr.19, 7.&)
Juridiska personaNr.91/2020
09.11.2020. – 08.11.2026.
3878 008 0148Susāju pagasts
Viļakas novads
0,5 ha56,00 EUR/ gadā + PVNNeapbūvēts zemes gabals
Viļakas novada domes 29.10.2020. lēmums Nr.365 (protokols Nr.19, 6.&)
Juridiska personaNr.90/2020
09.11.2020. – 08.11.2026.
3878 008 0187Susāju pagasts
Viļakas novads
0,649 ha56,00 EUR/ gadā + PVNNeapbūvēts zemes gabals
Viļakas novada domes 29.10.2020. lēmums Nr.364 (protokols Nr.19, 5.&)
Fiziska personaNr.89/2020
09.11.2020. – 08.11.2026.
3882 005 0178Šķilbēnu pagasts Viļakas novads1,4870 ha88,65 EUR/ gadā + PVNNeapbūvēts zemes gabals
Viļakas novada domes 29.10.2020. lēmums Nr.363 (protokols Nr.19, 4.&)
Fiziska personaNr.85/2020
09.11.2020. – 08.11.2026.
3815 003 0106 daļaViļaka, Viļakas novads74 m21,5% no kadastrālās vērtības / gadā + PVN, bet ne mazāk kā 5,00 EUR + PVNNeapbūvēts zemes gabals
Viļakas novada domes 29.10.2020. lēmums Nr.367 (protokols Nr.19, 8.&)
Fiziska personaNr.50/2020
10.06.2020. – 09.06.2026.
3815 003 0142 daļaViļaka, Viļakas novads76,89 m21,5% no kadastrālās vērtības / gadā + PVNNeapbūvēts zemes gabals
Viļakas novada domes
28.05.2020.
lēmums Nr.182 (protokols Nr.8, 10.&)
Fiziska personaNr.63/2020
20.07.2020. – 19.07.2026.
3860 001 0135 daļaKupravas pagasts
Viļakas novads
0,0643 ha1,5% no kadastrālās vērtības / gadā + PVNNeapbūvēts zemes gabals
Viļakas novada domes
26.06.2020.
lēmums Nr.232 (protokols Nr.12, 18.&)
Fiziska personaNr.78/2020
12.08.2020. – 10.08.2026.
3860 002 0030 daļaKupravas pagasts
Viļakas novads
0,06 ha1,5% no kadastrālās vērtības / gadā + PVNNeapbūvēts zemes gabals
Viļakas novada domes
30.07.2020.
lēmums Nr.273 (protokols Nr.15, 8.&)
Fiziska personaNr.83/2020
01.10.2020. – 30.09.2026.
3870 002 0230 daļaMedņevas pagasts Viļakas novads110 m21,5% no kadastrālās vērtības / gadā + PVNNeapbūvēts zemes gabals
Viļakas novada domes
24.09.2020.
lēmums Nr.329 (protokols Nr.18, 6.&)
Fiziska personaNr.80/2020
11.08.2020. – 10.08.2026.
3815 004 0123 daļaViļaka, Viļakas novads1200 m21,5% no kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR
5.00 gadā + PVN
Neapbūvēts zemes gabals
Viļakas novada domes
30.07.2020. lēmums Nr.267 (protokols Nr.15, 2.&)
Fiziska personaNr.76/2020
11.08.2020. – 10.08.2026.
3815 003 0134 daļaViļaka, Viļakas novads156 m21,5% no kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR
5.00 gadā + PVN
Neapbūvēts zemes gabals
Viļakas novada domes
30.07.2020. lēmums Nr.271 (protokols Nr.15, 6.&)
Fiziska personaNr.73/2020
20.07.2020. – 19.07.2026.
3815 003 0025 daļaViļaka, Viļakas novads717,65 m21,5% no kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR
5.00 gadā + PVN
Neapbūvēts zemes gabals
Viļakas novada domes
25.06.2020. lēmums Nr.227 (protokols Nr.12, 13.&)
Fiziska personaNr.72/2020
20.07.2020. – 19.07.2026.
3815 003 0025 daļaViļaka, Viļakas novads237,3 m21,5% no kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR
5.00 gadā + PVN
Neapbūvēts zemes gabals
Viļakas novada domes
25.06.2020.
lēmums Nr.228 (protokols Nr.12, 14.&)
Fiziska personaNr.71/2020
20.07.2020. – 19.07.2026.
3815 003 0025 daļaViļaka, Viļakas novads212,8 m21,5% no kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR
5.00 gadā + PVN
Neapbūvēts zemes gabals
Viļakas novada domes
25.06.2020.
lēmums Nr.229 (protokols Nr.12, 15.&)
Fiziska personaNr.68/2020
20.07.2020. – 19.07.2026.
3815 003 0025 daļaViļaka, Viļakas novads357,8 m21,5% no kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR
5.00 gadā + PVN
Neapbūvēts zemes gabals
Viļakas novada domes
25.06.2020.
Lēmums Nr.226 (protokols Nr.12, 12.&)
Fiziska personaNr.66/2020
21.07.2020. – 20.07.2026.
3870 002 0289 daļaMedņevas pagasts, Viļakas novads0,0998 ha1,5% no kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR
5.00 gadā + PVN
Neapbūvēts zemes gabals
Viļakas novada domes
25.06.2020.
Lēmums Nr.233 (protokols Nr.12, 19.&)
Fiziska personaNr.64/2020
21.07.2020. – 20.07.2026.
3860 001 0136 daļaKupravas pagasts, Viļakas novads0,0989 ha1,5% no kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR
5.00 gadā + PVN
Neapbūvēts zemes gabals
Viļakas novada domes
25.06.2020.
Lēmums Nr.231 (protokols Nr.12, 17.&)
Fiziska personaNr.62/2020
15.07.2020. – 14.07.2026.
3815 003 0025 daļaViļaka, Viļakas novads203,3 m21,5% no kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR
5.00 gadā + PVN
Neapbūvēts zemes gabals
Viļakas novada domes
25.06.2020.
Lēmums Nr.230 (protokols Nr.12, 16.&)
Fiziska personaNr.61/2020
21.07.2020. – 20.07.2026.
3892 004 0246 daļaVecumu pagasts, Viļakas novads2,622 ha156,00 EUR/ gadā + PVNNeapbūvēts zemes gabals
Viļakas novada domes
25.06.2020.
Lēmums Nr.246 (protokols Nr.12, 32.&)
Fiziska personaNr.60/2020
24.07.2020. – 23.07.2026.
3892 001 0351 daļaVecumu pagasts, Viļakas novads2,7350 ha126,00 EUR/ gadā + PVNNeapbūvēts zemes gabals
Viļakas novada domes
25.06.2020.
Lēmums Nr.245 (protokols Nr.12, 31.&)
Juridiska personaNr.59/2020
17.07.2020. – 16.07.2026.
3882 006 0026Šķilbēnu pagasts, Viļakas novads9,409 ha796,50 EUR/ gadā + PVNNeapbūvēts zemes gabals
Viļakas novada domes
25.06.2020.
Lēmums Nr.244 (protokols Nr.12, 30.&)
Juridiska personaNr.58/2020
17.07.2020. – 16.07.2026.
3882 001 0245Šķilbēnu pagasts, Viļakas novads1,4930 ha75,15 EUR/ gadā + PVNNeapbūvēts zemes gabals
Viļakas novada domes
25.06.2020.
Lēmums Nr.243 (protokols Nr.12, 29.&)
Fiziska persona

Nr.57/2020

10.06.2020. – 09.06.2026.
3815 003 0106 daļa

Viļaka,

Viļakas novads
91 m2

1,5% no kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR

5.00 gadā + PVN

Neapbūvēts zemes gabals

Viļakas novada domes 28.05.2020. lēmums Nr.176 (protokols Nr.8, 4.&)
Fiziska persona

Nr.56/2020

10.06.2020. – 09.06.2026.
3815 003 0142 daļa

Viļaka,

Viļakas novads
648 m2

1,5% no kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR

5.00 gadā + PVN

Neapbūvēts zemes gabals

Viļakas novada domes 28.05.2020. lēmums Nr.184 (protokols Nr.8, 12.&)
Fiziska persona

Nr.55/2020

10.06.2020. – 09.06.2026.
3815 003 0142 daļa

Viļaka,

Viļakas novads
248,29 m2

1,5% no kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR

5.00 gadā + PVN

Neapbūvēts zemes gabals

Viļakas novada domes 28.05.2020. lēmums Nr.183 (protokols Nr.8, 11.&)
Fiziska persona

Nr.54/2020

10.06.2020. – 09.06.2026.
3815 003 0142 daļa

Viļaka,

Viļakas novads
200 m2

1,5% no kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR

5.00 gadā + PVN

Neapbūvēts zemes gabals

Viļakas novada domes 28.05.2020. lēmums Nr.178 (protokols Nr.8, 6.&)
Fiziska persona

Nr.53/2020

10.06.2020. – 09.06.2026.
3815 003 0142 daļa

Viļaka,

Viļakas novads
385,52 m2

1,5% no kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR

5.00 gadā + PVN

Neapbūvēts zemes gabals

Viļakas novada domes 28.05.2020. lēmums Nr.180 (protokols Nr.8, 8.&)
Fiziska persona

Nr.52/2020

10.06.2020. – 09.06.2026.
3815 003 0142 daļa

Viļaka,

Viļakas novads
372 m2

1,5% no kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR

5.00 gadā + PVN

Neapbūvēts zemes gabals

Viļakas novada domes 28.05.2020. lēmums Nr.181 (protokols Nr.8, 9.&)
Fiziska persona

Nr.51/2020

10.06.2020. – 09.06.2026.
3815 003 0142 daļa

Viļaka,

Viļakas novads
557 m2

1,5% no kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR

5.00 gadā + PVN

Neapbūvēts zemes gabals

Viļakas novada domes 28.05.2020. lēmums Nr.177 (protokols Nr.8, 5.&)
Fiziska persona

Nr.49/2020

10.06.2020. – 09.06.2026.
3815 001 0225 daļa

Viļaka,

Viļakas novads
90 m2

1,5% no kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR

5.00 gadā + PVN

Neapbūvēts zemes gabals

Viļakas novada domes 28.05.2020. lēmums Nr.179 (protokols Nr.8, 7.&)
Fiziska persona

Nr.48/2020

09.06.2020. – 08.06.2026.
3892 004 0246 daļa

Vecumu pagasts

Viļakas novads
0,29 ha

1,5% no kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR

5.00 gadā + PVN

Neapbūvēts zemes gabals

Viļakas novada domes 28.05.2020. lēmums Nr.189 (protokols Nr.8, 17.&)
Fiziska persona

Nr.47/2020

09.06.2020. – 08.06.2026.
3898 003 0339 daļa

Žīguru pagasts

Viļakas novads
0,0442 ha

1,5% no kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR

5.00 gadā + PVN

Neapbūvēts zemes gabals

Viļakas novada domes 28.05.2020. lēmums Nr.188 (protokols Nr.8, 16.&)
Fiziska persona

Nr.46/2020

09.06.2020. – 08.06.2026.
3892 002 0018 daļa

Vecumu pagasts

Viļakas novads
3,774 ha

1,5% no kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR

5.00 gadā + PVN

Neapbūvēts zemes gabals

Viļakas novada domes 28.05.2020. lēmums Nr.187 (protokols Nr.8, 15.&)
Fiziska persona

Nr.45/2020

09.06.2020. – 08.06.2026.
3892 001 0355

Vecumu pagasts

Viļakas novads
4,616 ha215,20 EUR/ gadā + PVN

Neapbūvēts zemes gabals

Viļakas novada domes 28.05.2020. lēmums Nr.186 (protokols Nr.8, 14.&)
Fiziska persona

Nr.44/2020

09.06.2020. – 08.06.2026.
3878 008 0096 daļa

Susāju pagasts

Viļakas novads
0,29 ha

1,5% no kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR

5.00 gadā + PVN

Neapbūvēts zemes gabals

Viļakas novada domes 28.05.2020. lēmums Nr.185 (protokols Nr.8, 13.&)
Juridiska persona

Nr.43/2020

22.05.2020. – 29.04.2045.
3870 002 0252 daļa

Medņevas pagasts

Viļakas novads
0,4 ha

1,5% no kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR

28.00 gadā + PVN

Neapbūvēts zemes gabals

Veikti grozījumi 30.04.2015. zemes noma s līgumā Nr.723
Juridiska persona

Nr.42/2020

22.05.2020. – 27.04.2045.
3870 002 0252 daļa

Medņevas pagasts

Viļakas novads
1,0 ha

1,5% no kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR

28.00 gadā + PVN

Neapbūvēts zemes gabals

Veikti grozījumi

28.04.2016. zemes nomas līgumā Nr.909
Juridiska persona

Nr.41/2020

22.05.2020. – 29.04.2045.
3870 002 0368

Medņevas pagasts

Viļakas novads
0,6873 ha

1,5% no kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR

28.00 gadā + PVN

Neapbūvēts zemes gabals

Veikti grozījumi

30.04.2015. zemes nomas līgumā Nr.722
Fiziska persona

Nr.40/2020

18.05.2020. – 17.05.2026.
3870 002 0252 daļa

Medņevas pagasts

Viļakas novads
0,0156 ha

1,5% no kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR

5.00 gadā + PVN

Neapbūvēts zemes gabals

Līgums ir 02.01.2010. zemes nomas līguma Nr.38 pārjaunojums
Fiziska persona

Nr.37/2020

18.05.2020. – 17.05.2026.
3870 002 0252 daļa

Medņevas pagasts

Viļakas novads
0,0570 ha

1,5% no kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR

5.00 gadā + PVN

Neapbūvēts zemes gabals

Līgums ir 02.01.2010. zemes nomas līguma Nr.10 pārjaunojums
Fiziska persona

Nr.35/2020

18.05.2020. – 17.05.2026.
3870 002 0252 daļa

Medņevas pagasts

Viļakas novads
0,1600 ha

1,5% no kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR

5.00 gadā + PVN

Neapbūvēts zemes gabals

Līgums ir 02.01.2010. zemes nomas līguma pārjaunojums

Fiziska personaNr.33/2020
15.05.2020. – 14.05.2026.
3870 002 0230 daļa

Medņevas pagasts

Viļakas novads
0,0310 ha

1,5% no kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR

5.00 gadā + PVN

Neapbūvēts zemes gabals

Līgums ir 02.01.2010. zemes nomas līguma Nr.16 pārjaunojums

Fiziska personaNr.32/2020
15.05.2020. – 14.05.2026.
3870 002 0230 daļaMedņevas pagasts
Viļakas novads
0,0260 ha1,5% no kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR
5.00 gadā + PVN

Neapbūvēts zemes gabals

Līgums ir 02.01.2010. zemes nomas līguma pārjaunojums

Fiziska personaNr.28/2020
08.04.2020. – 07.04.2026
3870 002 0230 daļaMedņevas pagasts
Viļakas novads
0,0280 ha1,5% no kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR 5,00/ gadā + PVN

Neapbūvēts zemes gabals

Viļakas novada domes 26.03.2020. lēmums Nr.79 (protokols Nr.5, 8.&)

Fiziska personaNr.27/2020
08.04.2020. – 07.04.2026
3870 002 0252 daļaMedņevas pagasts
Viļakas novads
0,0030 ha1,5% no kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR 5,00/ gadā + PVN

Neapbūvēts zemes gabals

Viļakas novada domes 26.03.2020. lēmums Nr.80 (protokols Nr.5, 9.&)

Fiziska personaNr.21/2020
08.04.2020. – 07.04.2026
3892 004 0076 daļaVecumu pagasts
Viļakas novads
1,1 ha72,13 EUR/ gadā + PVN

Neapbūvēts zemes gabals

Viļakas novada domes 26.03.2020.lēmums Nr.86 (protokols Nr.5, 15.&)

Fiziska personaNr.20/2020
08.04.2020. – 31.12.2039
3878 008 0151Susāju pagasts
Viļakas novads
2,10 ha1,5% no kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR 28,00/ gadā + PVN

Neapbūvēts zemes gabals

Līgums ir 22.04.2009. Zemes nomas līguma Nr. 247 pārjaunojums

Fiziska personaNr.19/2020
08.04.2020. – 31.12.2039
3878 008 0150Susāju pagasts
Viļakas novads
1,60 ha1,5% no kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR 28,00/ gadā + PVN

Neapbūvēts zemes gabals

Līgums ir 22.04.2009. Zemes nomas līguma Nr. 247 pārjaunojums

Fiziska personaNr.17/2020
08.04.2020. – 07.04.2026
3870 004 0142Medņevas pagasts
Viļakas novads
1,3 ha85,49 EUR/ gadā + PVN

Neapbūvēts zemes gabals

Viļakas novada domes 26.03.2020. lēmums Nr.78 (protokols Nr.5, 7.&)

Fiziska personaNr.11/2020
08.04.2020. – 10.03.2050
3870 002 0367 daļuMedņevas pagasts
Viļakas novads
0,150 ha1,5% no kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR 5,00/ gadā + PVN

Neapbūvēts zemes gabals

Līgums ir 12.02.2018. Zemes nomas līguma Nr.19/2018 pārjaunojums

Fiziska personaNr.16/2020
06.04.2020. – 05.04.2026.
3815 004 0135 daļaViļaka, Viļakas novads400 m21,5% no kadastrālās vērtības / gadā + PVN, bet ne mazāk kā 28,00 EUR + PVNNeapbūvēts zemes gabals
Viļakas novada domes 27.02.2020. lēmumu Nr.44 (protokols Nr.3, 17.&)
Fiziska personaNr.15/2020
01.10.2020. – 30.09.2026.
3882 002 0514 daļaŠķilbēnu pagasts
Viļakas novads
1,0 ha45,00 EUR/ gadā + PVNNeapbūvēts zemes gabals
Viļakas novada domes 27.02.2020. lēmums Nr.45 (protokols Nr.3, 18.&)
Fiziska personaNr.14/2020
01.10.2020. – 30.09.2026.
3882 002 0514 daļaŠķilbēnu pagasts
Viļakas novads
1,2 ha54,00 EUR/ gadā + PVNNeapbūvēts zemes gabals
Viļakas novada domes 27.02.2020. lēmums Nr.46 (protokols Nr.3, 19.&)
Fiziska personaNr.13/2020
01.07.2020. – 30.06.2026.
3882 002 0510Šķilbēnu pagasts
Viļakas novads
2,5 ha175,50 EUR/ gadā + PVNNeapbūvēts zemes gabals
Viļakas novada domes 27.02.2020. lēmums Nr.47 (protokols Nr.3, 20.&)
Fiziska personaNr.12/2020
01.07.2020. – 30.06.2026.
3882 002 0091Šķilbēnu pagasts
Viļakas novads
4,9838 ha346,52 EUR/ gadā + PVNNeapbūvēts zemes gabals
Viļakas novada domes 27.02.2020. lēmums Nr.47 (protokols Nr.3, 20.&)
Fiziska personaNr.11/2020
11.03.2020. – 10.03.2050.
3870 002 0367 daļaMedņevas pagasts Viļakas novads0,150 ha1,5% no kadastrālās vērtības / gadā + PVN, bet ne mazāk kā 5,00 EUR + PVNNeapbūvēts zemes gabals
Viļakas novada domes 27.02.2020 lēmumu Nr.64 (protokols Nr.3, 37.&)
Fiziska personaNr.10/2020
11.03.2020. – 10.03.2050.
Nr.10/2020
11.03.2020. – 10.03.2050.
Šķilbēnu pagasts
Viļakas novads
0,227 ha1,5% no kadastrālās vērtības / gadā + PVN, bet ne mazāk kā 28,00 EUR + PVNNeapbūvēts zemes gabals
Viļakas novada domes 27.02.2020. lēmumu Nr.43 (protokols Nr.3, 16.&)
Fiziska persona12.02.2020. Nr.23878 009 0121Susāju pagasts Viļakas novads2,6186 ha1,5% no kadastrālās vērtības / gadā + PVN, bet ne mazāk kā 28,00 EUR + PVNNeapbūvēts zemes gabals
Vienošanās pie 01.01.2019. Zemes nomas līguma Nr.1c/2019
Par grozījumiem līgumā
Fiziska persona12.02.2020. Nr.13878 008 0188Susāju pagasts Viļakas novads0,2893 ha1,5% no kadastrālās vērtības / gadā + PVN, bet ne mazāk kā 5,00 EUR + PVNNeapbūvēts zemes gabals
Vienošanās pie 01.01.2019. Zemes nomas līguma Nr.1b/2019
Par grozījumiem līgumā
Fiziska persona12.02.2020. Nr.13878 008 0114Susāju pagasts Viļakas novads2,6152 ha1,5% no kadastrālās vērtības / gadā + PVN, bet ne mazāk kā 28,00 EUR + PVNNeapbūvēts zemes gabals
Vienošanās pie 01.01.2019. Zemes nomas līguma Nr.1a/2019
Par grozījumiem līgumā
Juridiska personaNr.9/2020
07.02.2020. – 25.04.2022.
3882 001 0186Šķilbēnu pagasts
Viļakas novads
1.9 ha1,5% no kadastrālās vērtības / gadā + PVN, bet ne mazāk kā 28,00 EUR + PVNNeapbūvēts zemes gabals
Par 26.04.2012. zemes nomas līguma Nr.220 pārjaunojumu,
par neapbūvēta zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 3882 001 0186,
kas atrodas Šķilbēnu pag., Viļakas nov., nomu
Fiziska personaNr.7/2020
17.01.2020. – 26.07.2057.
3860 001 0087Kupravas pagasts
Viļakas novads
0,15 ha1,5% no kadastrālās vērtības / gadā + PVNNeapbūvēts zemes gabals
Par grozījumiem 26.07.2007. zemes nomas līgumā, par neapbūvēta zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 3860001 0087, kas atrodas Kupravas pag., Viļakas nov., nomu
Fiziska personaNr.6/2020
17.01.2020. – 26.07.2057.
3860 001 0153 daļaKupravas pagasts
Viļakas novads
3,85 ha1,5% no kadastrālās vērtības / gadā + PVNNeapbūvēts zemes gabals
Par grozījumiem 26.07.2007. zemes nomas līgumā, par neapbūvēta zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 3860 001 0153 daļas, kas atrodas Kupravas pag., Viļakas nov., nomu
Fiziska personaNr.5/2020
17.01.2020. –26.07.2057.
3860 001 0110Kupravas pagasts
Viļakas novads
0,5991 ha1,5% no kadastrālās vērtības / gadā + PVNNeapbūvēts zemes gabals
Par grozījumiem 26.07.2007. zemes nomas līgumā, par neapbūvēta zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 3860 001 0110, kas atrodas Kupravas pag., Viļakas nov., nomu
Fiziska personaNr.4/2020 10.01.2020. – 29.04.2030.3878 010 0209Susāju pagasts  Viļakas novads2,0565 ha1,5% no kadastrālās vērtības / gadā + PVNNeapbūvēts zemes gabals   Līgums ir 30.04.2015. Zemes nomas līguma Nr. 716 pārjaunojums  
Fiziska personaNr.3/2020 08.01.2020. – 07.01.2026.3882 002 0487  Šķilbēnu pagasts Viļakas novads  6,25 ha418,50 EUR/ gadā + PVNNeapbūvēts zemes gabals   Viļakas novada domes 23.12.2019. lēmums Nr.442 (protokols Nr.21, 9.&)