Neapbūvētu zemesgabalu nomas līgumi

Nomnieks Līguma numurs, termiņš Zemes vienības kadastra apzīmējums Zemes vienības nosaukums, adrese Platība Nomas maksa gadā (EUR) Piezīmes
Fiziska persona

Nr.57/2020

10.06.2020. – 09.06.2026.
3815 003 0106 daļa

Viļaka,

Viļakas novads
91 m2

1,5% no kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR

5.00 gadā + PVN

Neapbūvēts zemes gabals

Viļakas novada domes 28.05.2020. lēmums Nr.176 (protokols Nr.8, 4.&)
Fiziska persona

Nr.56/2020

10.06.2020. – 09.06.2026.
3815 003 0142 daļa

Viļaka,

Viļakas novads
648 m2

1,5% no kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR

5.00 gadā + PVN

Neapbūvēts zemes gabals

Viļakas novada domes 28.05.2020. lēmums Nr.184 (protokols Nr.8, 12.&)
Fiziska persona

Nr.55/2020

10.06.2020. – 09.06.2026.
3815 003 0142 daļa

Viļaka,

Viļakas novads
248,29 m2

1,5% no kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR

5.00 gadā + PVN

Neapbūvēts zemes gabals

Viļakas novada domes 28.05.2020. lēmums Nr.183 (protokols Nr.8, 11.&)
Fiziska persona

Nr.54/2020

10.06.2020. – 09.06.2026.
3815 003 0142 daļa

Viļaka,

Viļakas novads
200 m2

1,5% no kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR

5.00 gadā + PVN

Neapbūvēts zemes gabals

Viļakas novada domes 28.05.2020. lēmums Nr.178 (protokols Nr.8, 6.&)
Fiziska persona

Nr.53/2020

10.06.2020. – 09.06.2026.
3815 003 0142 daļa

Viļaka,

Viļakas novads
385,52 m2

1,5% no kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR

5.00 gadā + PVN

Neapbūvēts zemes gabals

Viļakas novada domes 28.05.2020. lēmums Nr.180 (protokols Nr.8, 8.&)
Fiziska persona

Nr.52/2020

10.06.2020. – 09.06.2026.
3815 003 0142 daļa

Viļaka,

Viļakas novads
372 m2

1,5% no kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR

5.00 gadā + PVN

Neapbūvēts zemes gabals

Viļakas novada domes 28.05.2020. lēmums Nr.181 (protokols Nr.8, 9.&)
Fiziska persona

Nr.51/2020

10.06.2020. – 09.06.2026.
3815 003 0142 daļa

Viļaka,

Viļakas novads
557 m2

1,5% no kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR

5.00 gadā + PVN

Neapbūvēts zemes gabals

Viļakas novada domes 28.05.2020. lēmums Nr.177 (protokols Nr.8, 5.&)
Fiziska persona

Nr.49/2020

10.06.2020. – 09.06.2026.
3815 001 0225 daļa

Viļaka,

Viļakas novads
90 m2

1,5% no kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR

5.00 gadā + PVN

Neapbūvēts zemes gabals

Viļakas novada domes 28.05.2020. lēmums Nr.179 (protokols Nr.8, 7.&)
Fiziska persona

Nr.48/2020

09.06.2020. – 08.06.2026.
3892 004 0246 daļa

Vecumu pagasts

Viļakas novads
0,29 ha

1,5% no kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR

5.00 gadā + PVN

Neapbūvēts zemes gabals

Viļakas novada domes 28.05.2020. lēmums Nr.189 (protokols Nr.8, 17.&)
Fiziska persona

Nr.47/2020

09.06.2020. – 08.06.2026.
3898 003 0339 daļa

Žīguru pagasts

Viļakas novads
0,0442 ha

1,5% no kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR

5.00 gadā + PVN

Neapbūvēts zemes gabals

Viļakas novada domes 28.05.2020. lēmums Nr.188 (protokols Nr.8, 16.&)
Fiziska persona

Nr.46/2020

09.06.2020. – 08.06.2026.
3892 002 0018 daļa

Vecumu pagasts

Viļakas novads
3,774 ha

1,5% no kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR

5.00 gadā + PVN

Neapbūvēts zemes gabals

Viļakas novada domes 28.05.2020. lēmums Nr.187 (protokols Nr.8, 15.&)
Fiziska persona

Nr.45/2020

09.06.2020. – 08.06.2026.
3892 001 0355

Vecumu pagasts

Viļakas novads
4,616 ha 215,20 EUR/ gadā + PVN

Neapbūvēts zemes gabals

Viļakas novada domes 28.05.2020. lēmums Nr.186 (protokols Nr.8, 14.&)
Fiziska persona

Nr.44/2020

09.06.2020. – 08.06.2026.
3878 008 0096 daļa

Susāju pagasts

Viļakas novads
0,29 ha

1,5% no kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR

5.00 gadā + PVN

Neapbūvēts zemes gabals

Viļakas novada domes 28.05.2020. lēmums Nr.185 (protokols Nr.8, 13.&)
Juridiska persona

Nr.43/2020

22.05.2020. – 29.04.2045.
3870 002 0252 daļa

Medņevas pagasts

Viļakas novads
0,4 ha

1,5% no kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR

28.00 gadā + PVN

Neapbūvēts zemes gabals

Veikti grozījumi 30.04.2015. zemes noma s līgumā Nr.723
Juridiska persona

Nr.42/2020

22.05.2020. – 27.04.2045.
3870 002 0252 daļa

Medņevas pagasts

Viļakas novads
1,0 ha

1,5% no kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR

28.00 gadā + PVN

Neapbūvēts zemes gabals

Veikti grozījumi

28.04.2016. zemes nomas līgumā Nr.909
Juridiska persona

Nr.41/2020

22.05.2020. – 29.04.2045.
3870 002 0368

Medņevas pagasts

Viļakas novads
0,6873 ha

1,5% no kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR

28.00 gadā + PVN

Neapbūvēts zemes gabals

Veikti grozījumi

30.04.2015. zemes nomas līgumā Nr.722
Fiziska persona

Nr.40/2020

18.05.2020. – 17.05.2026.
3870 002 0252 daļa

Medņevas pagasts

Viļakas novads
0,0156 ha

1,5% no kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR

5.00 gadā + PVN

Neapbūvēts zemes gabals

Līgums ir 02.01.2010. zemes nomas līguma Nr.38 pārjaunojums
Fiziska persona

Nr.37/2020

18.05.2020. – 17.05.2026.
3870 002 0252 daļa

Medņevas pagasts

Viļakas novads
0,0570 ha

1,5% no kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR

5.00 gadā + PVN

Neapbūvēts zemes gabals

Līgums ir 02.01.2010. zemes nomas līguma Nr.10 pārjaunojums
Fiziska persona

Nr.35/2020

18.05.2020. – 17.05.2026.
3870 002 0252 daļa

Medņevas pagasts

Viļakas novads
0,1600 ha

1,5% no kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR

5.00 gadā + PVN

Neapbūvēts zemes gabals

Līgums ir 02.01.2010. zemes nomas līguma pārjaunojums

Fiziska persona Nr.33/2020
15.05.2020. – 14.05.2026.
3870 002 0230 daļa

Medņevas pagasts

Viļakas novads
0,0310 ha

1,5% no kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR

5.00 gadā + PVN

Neapbūvēts zemes gabals

Līgums ir 02.01.2010. zemes nomas līguma Nr.16 pārjaunojums

Fiziska persona Nr.32/2020
15.05.2020. – 14.05.2026.
3870 002 0230 daļa Medņevas pagasts
Viļakas novads
0,0260 ha 1,5% no kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR
5.00 gadā + PVN

Neapbūvēts zemes gabals

Līgums ir 02.01.2010. zemes nomas līguma pārjaunojums

Fiziska persona Nr.28/2020
08.04.2020. – 07.04.2026
3870 002 0230 daļa Medņevas pagasts
Viļakas novads
0,0280 ha 1,5% no kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR 5,00/ gadā + PVN

Neapbūvēts zemes gabals

Viļakas novada domes 26.03.2020. lēmums Nr.79 (protokols Nr.5, 8.&)

Fiziska persona Nr.27/2020
08.04.2020. – 07.04.2026
3870 002 0252 daļa Medņevas pagasts
Viļakas novads
0,0030 ha 1,5% no kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR 5,00/ gadā + PVN

Neapbūvēts zemes gabals

Viļakas novada domes 26.03.2020. lēmums Nr.80 (protokols Nr.5, 9.&)

Fiziska persona Nr.21/2020
08.04.2020. – 07.04.2026
3892 004 0076 daļa Vecumu pagasts
Viļakas novads
1,1 ha 72,13 EUR/ gadā + PVN

Neapbūvēts zemes gabals

Viļakas novada domes 26.03.2020.lēmums Nr.86 (protokols Nr.5, 15.&)

Fiziska persona Nr.20/2020
08.04.2020. – 31.12.2039
3878 008 0151 Susāju pagasts
Viļakas novads
2,10 ha 1,5% no kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR 28,00/ gadā + PVN

Neapbūvēts zemes gabals

Līgums ir 22.04.2009. Zemes nomas līguma Nr. 247 pārjaunojums

Fiziska persona Nr.19/2020
08.04.2020. – 31.12.2039
3878 008 0150 Susāju pagasts
Viļakas novads
1,60 ha 1,5% no kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR 28,00/ gadā + PVN

Neapbūvēts zemes gabals

Līgums ir 22.04.2009. Zemes nomas līguma Nr. 247 pārjaunojums

Fiziska persona Nr.17/2020
08.04.2020. – 07.04.2026
3870 004 0142 Medņevas pagasts
Viļakas novads
1,3 ha 85,49 EUR/ gadā + PVN

Neapbūvēts zemes gabals

Viļakas novada domes 26.03.2020. lēmums Nr.78 (protokols Nr.5, 7.&)

Fiziska persona Nr.11/2020
08.04.2020. – 10.03.2050
3870 002 0367 daļu Medņevas pagasts
Viļakas novads
0,150 ha 1,5% no kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR 5,00/ gadā + PVN

Neapbūvēts zemes gabals

Līgums ir 12.02.2018. Zemes nomas līguma Nr.19/2018 pārjaunojums

Fiziska persona Nr.16/2020
06.04.2020. – 05.04.2026.
3815 004 0135 daļa Viļaka, Viļakas novads 400 m2 1,5% no kadastrālās vērtības / gadā + PVN, bet ne mazāk kā 28,00 EUR + PVN Neapbūvēts zemes gabals
Viļakas novada domes 27.02.2020. lēmumu Nr.44 (protokols Nr.3, 17.&)
Fiziska persona Nr.15/2020
01.10.2020. – 30.09.2026.
3882 002 0514 daļa Šķilbēnu pagasts
Viļakas novads
1,0 ha 45,00 EUR/ gadā + PVN Neapbūvēts zemes gabals
Viļakas novada domes 27.02.2020. lēmums Nr.45 (protokols Nr.3, 18.&)
Fiziska persona Nr.14/2020
01.10.2020. – 30.09.2026.
3882 002 0514 daļa Šķilbēnu pagasts
Viļakas novads
1,2 ha 54,00 EUR/ gadā + PVN Neapbūvēts zemes gabals
Viļakas novada domes 27.02.2020. lēmums Nr.46 (protokols Nr.3, 19.&)
Fiziska persona Nr.13/2020
01.07.2020. – 30.06.2026.
3882 002 0510 Šķilbēnu pagasts
Viļakas novads
2,5 ha 175,50 EUR/ gadā + PVN Neapbūvēts zemes gabals
Viļakas novada domes 27.02.2020. lēmums Nr.47 (protokols Nr.3, 20.&)
Fiziska persona Nr.12/2020
01.07.2020. – 30.06.2026.
3882 002 0091 Šķilbēnu pagasts
Viļakas novads
4,9838 ha 346,52 EUR/ gadā + PVN Neapbūvēts zemes gabals
Viļakas novada domes 27.02.2020. lēmums Nr.47 (protokols Nr.3, 20.&)
Fiziska persona Nr.11/2020
11.03.2020. – 10.03.2050.
3870 002 0367 daļa Medņevas pagasts Viļakas novads 0,150 ha 1,5% no kadastrālās vērtības / gadā + PVN, bet ne mazāk kā 5,00 EUR + PVN Neapbūvēts zemes gabals
Viļakas novada domes 27.02.2020 lēmumu Nr.64 (protokols Nr.3, 37.&)
Fiziska persona Nr.10/2020
11.03.2020. – 10.03.2050.
Nr.10/2020
11.03.2020. – 10.03.2050.
Šķilbēnu pagasts
Viļakas novads
0,227 ha 1,5% no kadastrālās vērtības / gadā + PVN, bet ne mazāk kā 28,00 EUR + PVN Neapbūvēts zemes gabals
Viļakas novada domes 27.02.2020. lēmumu Nr.43 (protokols Nr.3, 16.&)
Fiziska persona 12.02.2020. Nr.2 3878 009 0121 Susāju pagasts Viļakas novads 2,6186 ha 1,5% no kadastrālās vērtības / gadā + PVN, bet ne mazāk kā 28,00 EUR + PVN Neapbūvēts zemes gabals
Vienošanās pie 01.01.2019. Zemes nomas līguma Nr.1c/2019
Par grozījumiem līgumā
Fiziska persona 12.02.2020. Nr.1 3878 008 0188 Susāju pagasts Viļakas novads 0,2893 ha 1,5% no kadastrālās vērtības / gadā + PVN, bet ne mazāk kā 5,00 EUR + PVN Neapbūvēts zemes gabals
Vienošanās pie 01.01.2019. Zemes nomas līguma Nr.1b/2019
Par grozījumiem līgumā
Fiziska persona 12.02.2020. Nr.1 3878 008 0114 Susāju pagasts Viļakas novads 2,6152 ha 1,5% no kadastrālās vērtības / gadā + PVN, bet ne mazāk kā 28,00 EUR + PVN Neapbūvēts zemes gabals
Vienošanās pie 01.01.2019. Zemes nomas līguma Nr.1a/2019
Par grozījumiem līgumā
Juridiska persona Nr.9/2020
07.02.2020. – 25.04.2022.
3882 001 0186 Šķilbēnu pagasts
Viļakas novads
1.9 ha 1,5% no kadastrālās vērtības / gadā + PVN, bet ne mazāk kā 28,00 EUR + PVN Neapbūvēts zemes gabals
Par 26.04.2012. zemes nomas līguma Nr.220 pārjaunojumu,
par neapbūvēta zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 3882 001 0186,
kas atrodas Šķilbēnu pag., Viļakas nov., nomu
Fiziska persona Nr.7/2020
17.01.2020. – 26.07.2057.
3860 001 0087 Kupravas pagasts
Viļakas novads
0,15 ha 1,5% no kadastrālās vērtības / gadā + PVN Neapbūvēts zemes gabals
Par grozījumiem 26.07.2007. zemes nomas līgumā, par neapbūvēta zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 3860001 0087, kas atrodas Kupravas pag., Viļakas nov., nomu
Fiziska persona Nr.6/2020
17.01.2020. – 26.07.2057.
3860 001 0153 daļa Kupravas pagasts
Viļakas novads
3,85 ha 1,5% no kadastrālās vērtības / gadā + PVN Neapbūvēts zemes gabals
Par grozījumiem 26.07.2007. zemes nomas līgumā, par neapbūvēta zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 3860 001 0153 daļas, kas atrodas Kupravas pag., Viļakas nov., nomu
Fiziska persona Nr.5/2020
17.01.2020. –26.07.2057.
3860 001 0110 Kupravas pagasts
Viļakas novads
0,5991 ha 1,5% no kadastrālās vērtības / gadā + PVN Neapbūvēts zemes gabals
Par grozījumiem 26.07.2007. zemes nomas līgumā, par neapbūvēta zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 3860 001 0110, kas atrodas Kupravas pag., Viļakas nov., nomu
Fiziska persona Nr.4/2020 10.01.2020. – 29.04.2030. 3878 010 0209 Susāju pagasts  Viļakas novads 2,0565 ha 1,5% no kadastrālās vērtības / gadā + PVN Neapbūvēts zemes gabals   Līgums ir 30.04.2015. Zemes nomas līguma Nr. 716 pārjaunojums  
Fiziska persona Nr.3/2020 08.01.2020. – 07.01.2026. 3882 002 0487   Šķilbēnu pagasts Viļakas novads   6,25 ha 418,50 EUR/ gadā + PVN Neapbūvēts zemes gabals   Viļakas novada domes 23.12.2019. lēmums Nr.442 (protokols Nr.21, 9.&)