Nolikumi

Pagastu pārvalžu nolikumi:

Viļakas novada pašvaldības institūciju nolikumi:

VIĻAKAS NOVADA BŪVVALDES NOLIKUMS (docx)

Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra nolikums(docx)

BALKANU DABAS PARKA NOLIKUMS (docx)

VIĻAKAS NOVADA SUSĀJU PAGASTA KULTŪRVĒSTURISKĀS LAUKU SĒTAS “VĒRŠUKALNS” NOLIKUMS (docx)

UPĪTES FELDŠERU – VECMĀŠU PUNKTA NOLIKUMS (docx)

Nolikums Viļakas novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības un sociālo garantiju (doc)

Viļakas novada pašvaldības ētikas kodekss (docx)

Viļakas novada pašvaldības iestādes “Viļakas novada pašvaldības policija” nolikums (doc)

Balvu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības KOMISIJAS NOLIKUMS (doc)

VIĻAKAS NOVADA DOMES ARHĪVA NOLIKUMS (doc)

VIĻAKAS NOVADA DOMES IEPIRKUMU KOMISIJAS NOLIKUMS (doc)

VIĻAKAS NOVADA DOMES EKSPERTU KOMISIJA NOLIKUMS (doc)

VIĻAKAS NOVADA MĀJAS LAPAS NOLIKUMS (doc)

Nolikums Par Viļakas novada domes apbalvojumiem (docx)

Viļakas novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikums (docx)

NOLIKUMS METODISKĀ DARBA ORGANIZĀCIJA VIĻAKAS NOVADĀ (docx)

Dabas resursu nodokļa līdzekļu pārvaldīšanas un izlietošanas nolikums (docx)

VIĻAKAS NOVADA PAŠVALDĪBAS AUTOCEĻU FONDA NOLIKUMS (doc)

MEDĪBU KOORDINĀCIJAS KOMISIJAS NOLIKUMS (docx)

Viļakas novada amatiermākslas kolektīvu darbības finansēšanas NOLIKUMS (docx)

Pasākumu organizēšanas kārtība kultūras un tautas namos NOLIKUMS (docx)

DĀVINĀJUMU UN ZIEDOJUMU NOLIKUMS (docx)

Nolikums par finansējuma piešķiršanu reliģiskajām organizācijām, biedrībām /Word fails/

Nolikums VIĻAKAS NOVADA PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANAS UN KOTROLES KĀRTĪBA (docx)

Nolikums IEDZĪVOTĀJU KONSULTATĪVĀS PADOMES PARAUGNOLIKUMS(doc)

Nolikums “Par jauniešu brīvprātīgā darba organizēšanu Viļakas novadā” (doc)