Nekustamā īpašuma un kustamās mantas pārdošana izsolē

Publicēšanas datums, izsoles objektsPieteikšanās termiņšIzsoles sludinājumsIzsoles noteikumi
19.06.2020. Kustamā manta – pasažieru autobuss FORD TRANSIT 43018.08.2020. plkst. 16:00Sludinājums
20.04.2020. AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” valsts dzīvokļu īpašums Nr.1, Upes ielā 10, Kupravā, Kupravas pagastā, Viļakas novadālīdz 07.05.2020.
plkst. 13:30
Sludinājumshttps://izsoles.ta.gov.lv/
11.02.2020. Nekustamais īpašums – “Rīteri” ar kadastra numuru 3882 003 0036, kas atrodas Viļakas novada Šķilbēnu pagastāPIETEIKŠANĀS TERMIŅŠ TIEK PAGARINĀTS. Pieteikties līdz 21.04.2020. plkst. 14:00 SludinājumsNoteikumi
29.01.2020. Nekustamais īpašums – “Virbi” ar kadastra numuru 3882 002 0595, kas atrodas Viļakas novada Šķilbēnu pagastā PIETEIKŠANĀS TERMIŅŠ TIEK PAGARINĀTS. Pieteikties līdz 21.04.2020. plkst. 14:00 SludinājumsNoteikumi
29.01.2020. Nekustamais īpašums – “Skolasmāja” ar kadastra numuru 3898 001 0129, kas atrodas Katlešos, Žīguru pagastā, Viļakas novadā PIETEIKŠANĀS TERMIŅŠ TIEK PAGARINĀTS. Pieteikties līdz 21.04.2020. plkst. 14:00 SludinājumsNoteikumi
25.10.2019.Kustamā manta – pasažieru autobuss FORD TRANSIT 430līdz 20.11.2019., plkst.16.00SludinājumsNoteikumi
26.07.2019.Nekustamā īpašuma – “Egļavas mežniecība” ar kadastra numuru 3878 007 0059, kas atrodas Viļakas novada Susāju pagastālīdz 27.08.2019., plkst.14.00SludinājumsNoteikumi
25.06.2019.Akciju sabiedrība “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor (Privatizācijas aģentūra)” pārdod valsts dzīvokļa īpašumu Nr.2, Upes ielā 16, Kupravā, Kupravas pagastālīdz 01.08.2019., plkst.16.00Sludinājumswww.pa.gov.lv/izsoles
17.04.2019.Nekustamais īpašums – “Upītes skola” ar kadastra numuru 3882 005 0037, kas atrodas Viļakas novada Šķilbēnu pagastālīdz 24.05.2019., plkst.14.00SludinājumsNoteikumi
17.04.2019.Nekustamā īpašuma – “Aprūpes māja” ar kadastra numuru 3882 004 0460, kas atrodas Viļakas novada Šķilbēnu pagastālīdz 24.05.2019., plkst.14.00SludinājumsNoteikumi
13.03.2019.Valsts akciju sabiedrības “Privatizācijas aģentūra” valsts dzīvokļa īpašums Nr.2, Upes ielā 16, Kupravā, Kupravas pagastālīdz 02.05.2019., plkst.16.00Sludinājumswww.pa.gov.lv/izsoles