Nekustamā īpašuma un kustamās mantas pārdošana izsolē

Publicēšanas datums, izsoles objektsPieteikšanās termiņšIzsoles sludinājumsIzsoles noteikumi
13.05.2021. Nekustamais īpašums “Kviešu druva” ar kadastra numuru 3892 001 0188, kas atrodas Viļakas novada Vecumu pagastā un sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3892 001 0380, platībā 79,95 halīdz 08.06.2021.
plkst. 14.00
SludinājumsNoteikumi
07.01.2021. Nekustamais īpašums – dzīvoklis Rekovas ielā 15 – 6, Rekovā, Šķilbēnu pag., Viļakas nov., kadastra numurs 3882 900 0084līdz 15.02.2021.
plkst. 15.00
SludinājumsNoteikumi
07.01.2021. Nekustamais īpašums – dzīvoklis Rekovas ielā 15 – 8, Rekovā, Šķilbēnu pag., Viļakas nov., kadastra numurs 3882 900 0085līdz 15.02.2021.
plkst. 15.00
SludinājumsNoteikumi
01.10.2020 Nekustamais īpašums Balvu ielā 43, Viļakā, Viļakas novadā ar kadastra numuru 3815 001 0056līdz 09.11.2020.SludinājumsNoteikumi
25.09.2020. Nekustamais īpašums Garnizona ielā 6A, Viļakā, Viļakas novadā ar kadastra numuru 3815 003 0165līdz 27.10.2020.SludinājumsNoteikumi
08.09.2020. AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” valsts dzīvokļu īpašums Nr.1, Upes ielā 10, Kupravā, Kupravas pagastā, Viļakas novadālīdz 01.10.2020.SludinājumsNoteikumi
24.08.2020.
Kustamā manta – 3.kvartāla cirsmas 1., 2., 3., 5., 6., 9., 10., 11., 12., 13., 22.un 23.nogabals (nekustamais īpašums ar kadastra Nr.3892 001 0195)
līdz 22.09.2020., plkst.15.00,SludinājumsNoteikumi

Noteikumu 1.pielikums

Noteikumu 2.pielikums
15.07.2020. Nekustamais īpašums Sporta ielā 1A, Viļakā, Viļakas nov., ar kadastra numuru 3815 003 016118.08.2020. plkst. 16:00SludinājumsNoteikumi
15.07.2020. Nekustamais īpašums Balvu ielā 43, Viļakā, Viļakas novadā ar kadastra numuru 3815 001 005618.08.2020. plkst. 16:00SludinājumsNoteikumi
19.06.2020. Kustamā manta – pasažieru autobuss FORD TRANSIT 43018.08.2020. plkst. 16:00Sludinājums
20.04.2020. AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” valsts dzīvokļu īpašums Nr.1, Upes ielā 10, Kupravā, Kupravas pagastā, Viļakas novadālīdz 07.05.2020.
plkst. 13:30
Sludinājumshttps://izsoles.ta.gov.lv/
11.02.2020. Nekustamais īpašums – “Rīteri” ar kadastra numuru 3882 003 0036, kas atrodas Viļakas novada Šķilbēnu pagastāPIETEIKŠANĀS TERMIŅŠ TIEK PAGARINĀTS. Pieteikties līdz 21.04.2020. plkst. 14:00 SludinājumsNoteikumi
29.01.2020. Nekustamais īpašums – “Virbi” ar kadastra numuru 3882 002 0595, kas atrodas Viļakas novada Šķilbēnu pagastā PIETEIKŠANĀS TERMIŅŠ TIEK PAGARINĀTS. Pieteikties līdz 21.04.2020. plkst. 14:00 SludinājumsNoteikumi
29.01.2020. Nekustamais īpašums – “Skolasmāja” ar kadastra numuru 3898 001 0129, kas atrodas Katlešos, Žīguru pagastā, Viļakas novadā PIETEIKŠANĀS TERMIŅŠ TIEK PAGARINĀTS. Pieteikties līdz 21.04.2020. plkst. 14:00 SludinājumsNoteikumi
25.10.2019.Kustamā manta – pasažieru autobuss FORD TRANSIT 430līdz 20.11.2019., plkst.16.00SludinājumsNoteikumi
26.07.2019.Nekustamā īpašuma – “Egļavas mežniecība” ar kadastra numuru 3878 007 0059, kas atrodas Viļakas novada Susāju pagastālīdz 27.08.2019., plkst.14.00SludinājumsNoteikumi
25.06.2019.Akciju sabiedrība “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor (Privatizācijas aģentūra)” pārdod valsts dzīvokļa īpašumu Nr.2, Upes ielā 16, Kupravā, Kupravas pagastālīdz 01.08.2019., plkst.16.00Sludinājumswww.pa.gov.lv/izsoles
17.04.2019.Nekustamais īpašums – “Upītes skola” ar kadastra numuru 3882 005 0037, kas atrodas Viļakas novada Šķilbēnu pagastālīdz 24.05.2019., plkst.14.00SludinājumsNoteikumi
17.04.2019.Nekustamā īpašuma – “Aprūpes māja” ar kadastra numuru 3882 004 0460, kas atrodas Viļakas novada Šķilbēnu pagastālīdz 24.05.2019., plkst.14.00SludinājumsNoteikumi
13.03.2019.Valsts akciju sabiedrības “Privatizācijas aģentūra” valsts dzīvokļa īpašums Nr.2, Upes ielā 16, Kupravā, Kupravas pagastālīdz 02.05.2019., plkst.16.00Sludinājumswww.pa.gov.lv/izsoles